NYHET3 september 2019

Politikers makthunger oroar Gnosjöföretagaren

Snart har ett år gått av den nya mandatperioden, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Michael Jonsson, VD och Ägare på AD-plast, för att få svar.

AD-plast huserar i Gislaveds kommun och tillverkar plastprodukter i såväl stora som små volymer sedan flera decennier tillbaka. Företaget har valt att arbeta med helheten och hanterar hela processen från konsulting och verktyg till själva produktionen och monteringen. Detta i syfte att korta ned ledtider och lägga fokus på förbättrade konstruktioner och fulländad slutprodukt. Svenskt Näringsliv pratade med Michael för att ställa frågor om företaget och önskvärda förändringar i politiken.

För dig och ditt företag – vad är den viktigaste frågan för regeringen att jobba med och vad skulle du vilja se för förändring?
— Energifrågan är absolut viktigast. Hur har man tänkt att göra för att elen ska räcka åt alla? Vi arbetar aktivt med att minska vårt energibehov samtidigt som allt mer i samhället elektrifieras, däribland elbilar. Politiker talar sällan om huruvida svenska kraftnät och elbolagen ska bygga ut elnätet som nu är underdimensionerat i exempelvis Malmö. Det saknas en nationell handlingsplan för hur vi ska göra med elförsörjningen i Sverige, vilket jag skulle vilja se.

Gislaveds kommun placerades på plats 157 i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimat i landets 290 kommuner. År 2014 rankades kommunen till plats 67 och två år senare uppmättes den lägsta placeringen som kommunen nått till 193 i totalrankingen. Sedan dess har de lokala företagarnas upplevda företagsklimat succesivt åter förbättrats.

Vad anser du är de viktigaste frågorna för kommunen att jobba med och varför?
— Infrastruktur till och från orten, boende, attraktivitetsåtgärder men även att det skulle göras mer tillgängligt att öppna nya och fler mötesplatser i form av exempelvis restaurang, pub, nattklubb m.m. så att människor vill flytta hit.

Vi har nyligen haft val till Europaparlamentet och nu väntar Brexit. Hur ser du på det?
— Jag oroar mig mest för den makthunger moderna politiker har idag, där man inte ser till samhällets bästa och inte lyssnar på sina väljare. Vi ska arbeta med jämställdhetsplaner och planer för hur vi hanterar mobbning på företaget, men för politiker på riks-, region- och kommunnivå som bör föregå med gott exempel så tycks inte det gälla.

Text: Jessica Johansson

InfrastrukturEnergi och klimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist