NYHET21 oktober 2021

Fler anställda med sänkt arbetsgivaravgift 

Hotell- och restaurangbranschen är hårt pressad och för Hans Edberg och Hooks Herrgård är kompetensförsörjningen både kritisk och avgörande för framtiden. ”Det går inte att sänka lönerna, det är slagsmål om personalen i branschen. Med sänkt arbetsgivaravgift har vi råd att betala en lön så att folk blir nöjda. Det är avgörande för oss”.

”Löneutvecklingen kommer att bli kraftig och det blir slagsmål om kompetent personal, vilket i sin tur driver upp lönerna. Det kommer leda till att företagen inte har råd med sin personal, eller att servicen blir lidande. Det blir mer buffé och mindre hemlagat, ja, sämre service helt enkelt”.

Branschen har varit utsatt under lång tid, framhåller Hans Edberg, vd på Hooks Herrgård. Höga personalkostnader och små vinstmarginaler har pressat branschen länge, och för de allra flesta är arbetskraften den enskilt största utgiften, och samtidigt den viktigaste tillgången.

– Ekonomiskt har det vänt efter pandemin. Sommaren har varit fantastiskt bra för oss, precis som för många andra hotell, men personalbiten är tuff, det är svårt att rekrytera kompetens. Det ställs höga krav på vår personal, men arbetstiderna är svåra och lönebilden inte så bra. Många hittar nya branscher, säger Hans Edberg. 

Små vinstmarginaler pressar branschen 

Hooks Herrgård har både hotell, konferenslokaler, spa och golfbanor och behöver kompetens inom många områden. Med så små vinstmarginaler som det är inom branschen är det svårt att höja lönerna utan att också höja priserna, och därmed riskera att tappa kunder. 

– Vi står för en högkvalitativ produkt – men måste höja priserna eller sänka lönerna för att finnas kvar, säger Hans Edberg. 

Positivt med sänkt arbetsgivaravgift 

För att möta framtiden gör de hela tiden vad de kan för att erbjuda en attraktiv produkt, men om det inte blir billigare att anställa personal går hela branschen en mycket tuff framtid till mötes, enligt Hans Edberg.  

– Löneutvecklingen kommer att bli kraftig och det blir slagsmål om kompetent personal, vilket i sin tur driver upp lönerna. Det kommer leda till att företagen inte har råd med sin personal, eller att servicen blir lidande. Det blir mer buffé och mindre hemlagat, ja, sämre service helt enkelt.  

Samtidigt måste man hitta sätt att fortsätta locka kunder, helst utan att chockhöja priserna eller sänka lönerna och riskera personaltapp – en nästintill omöjlig ekvation. Hooks Herrgård räknar med 40 % i personalkostnad idag, men en sänkt arbetsgivaravgift skulle kunna underlätta och lösa mycket, menar Hans Edberg. 

– Vi skulle inte sänka lönerna. Vi skulle istället kunna anställa fler eller inte behöva säga upp personal. Du har helt enkelt råd med fler anställda än om du skulle ha högre arbetsgivaravgift. 

En sänkt arbetsgivaravgift för unga skulle alltså både kunna rädda jobb och skapa nya, och samtidigt erbjuda fler möjligheter till turism och hemester. 

Text: Magdalena Carlén 

ArbetsgivaravgiftLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist