NYHET3 januari 2022

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2022

Kommunalskatten är den enskilt största utgiften för svenska familjer och påverkar alla med en inkomst. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Jönköpings län? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Enligt flera prognoser kommer kommunerna att tvingas till ytterligare skattehöjningar under kommande år till följd av att andelen barn, unga och äldre ökar och därmed även behovet av välfärd.Foto: Most Photos

Den totala kommunala skattesatsen som en löntagare betalar består av två delar, en kommunal skattesats och en skattesats till regionen. Inför 2022 så sänks skatten i 28 av landets 290 kommuner medan den höjs i fem. Vilket gör att den genomsnittliga skattesatsen sjunker till 32,24 procent. 

I alla Jönköpings läns 13 kommuner är skattesatserna högre än det nationella genomsnittet. Dessutom är skillnaden stor mellan de olika kommunerna.

Högst är den totala skattesatsen i Nässjö där kommuninvånarna betalar 34,30 kronor i skatt per hundralapp. Lägst är den i Vaggeryd där invånarna betalar 33,25. Inför 2022 lämnas skatten oförändrad i samtliga kommuner utom Tranås, där skatten höjs med 10 öre.

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga skatten höjts, då skatten till regionen höjdes med 50 öre inför 2019. Mest har skatten höjts i Vetlanda, Mullsjö, Nässjö och Jönköping under de senaste fem åren. Endast i Gislaved har den kommunala skattesatsen sänkts.  

Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

— Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som i förlängningen kräver betydligt mer politiskt hantverk och ledarskap och inte bara ytterligare resurser i form av mer pengar, menar Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län. 

Kommunalskatten har stor påverkan på alla människors privatekonomi men den har störst betydelse för dem som har låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi.

- För det lokala näringslivet är det viktigt att den köpkraften är så stark som möjligt bland invånarna i närområdet. En låg kommunalskatt gör också kommunen mer attraktiv för inflyttare, vilket är viktigt för företagens kompetensförsörjning. Därför har nivån på kommunalskatten en stark påverkan på det lokala företagsklimatet, konstaterar Anna Gillek.

Enligt flera prognoser kommer kommunerna att tvingas till ytterligare skattehöjningar under kommande år till följd av att andelen barn, unga och äldre ökar och därmed även behovet av välfärd.

— Ska framtidens välfärd räcka till behöver våra gemensamma skattemedel användas smartare. Att ständigt utveckla och lära av de kommuner som lyckas kombinera en hög kvalitet till låga kostnader är nödvändigt. Det är också en betydligt mer långsiktig strategi än att höja skatten för kommuninvånarna, avslutar Anna Gillek.

Nedan finner du en lista över Jönköpings läns kommuner, där den totala kommunala skattesatsen under de senaste 5 åren redovisas (kommunal skattesats och regionskattesats).

Skattesatser Jönköpings län

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist