NYHET30 december 2022

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2023

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Jönköpings län? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: MostPhotos

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Beroende på vilken sida av kommungränsen du bor kan det betyda hundralappar mer eller mindre kvar efter skatt.

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regionen. Inför 2023 så höjs inte skatten i någon av Jönköpings läns 13 kommuner – men den sänks i Tranås.

Lägst är den totala kommunalskatten i Vaggeryd, där invånarna betalar 33,25. Högst är den i Nässjö där invånarna betalar 34,30.

Jämfört med övriga Sverige betalar invånarna i Jönköpings län i genomsnitt något högre kommunalskatt. Dessutom är skillnaden stor mellan de olika kommunerna. Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

— Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som kräver betydligt mer politiskt hantverk, prioriteringar och ledarskap än så, menar Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköping.

Kommunalskatten har också en större påverkan på det lokala företagsklimatet och kommuners attraktivitet än vad många tycks tro.

— För många företag är rekryteringssvårigheter en stor utmaning. Hur hög, eller låg, skatt man betalar i en kommun påverkar självklart också möjligheterna att locka till sig kompetent arbetskraft, som kan bosätta sig i kommunen och bli skattebetalare, menar Anna Gillek.

Hur mycket betalar du i skatt i din kommun?

Nedan finns en tabell med den kommunala skattesatsen i Jönköpings läns kommuner.

Lokalt FöretagsklimatSkatter
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist