NYHET13 januari 2022

Samverkan mellan skola och näringsliv hoppas leda till ökat söktryck på gymnasieprogrammen

I Jönköpings län ska cirka 4200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieutbildning. Samtidigt som företagens behov av personer som studerat ett yrkesprogram är högt, lägger flera yrkesutbildningar ner programmen. På Industritekniska programmet på Bäckadalsgymnasiet är man övertygad om att samverkan med näringslivet är en förutsättning för att attrahera studenter till programmen.

Susanna Söderholm, koordinator på det industritekniska lärlingsprogrammet.Foto: Most Photos & Privat

Kompetensförsörjningen är en allt större utmaning för Sveriges företag och efterfrågan på arbetskraft är stor. Ekonomifaktas Gymnasiepejl, som är en del av Svenskt Näringsliv, visar sammanställd statistik från SCB på dels hur stor del av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden efter ett och tre år, dels deras medianinkomst efter samma tid.

Enligt Gymnasiepejl är det generellt sett yrkesprogrammen som ger snabbast etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Samtidigt visar sidan att flera utbildningar, som legat i toppen gällande etableringsgrad och medianlön, har lagt ner på grund av för lågt söktryck.

På Industritekniska programmet på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping startade man för fyra år sedan upp lärlingsprogram i hopp om att öka just söktrycket. Ett lärlingsprogram har precis samma innehåll och kurser som ett skolförlagt industriprogram, men skillnaden är att eleverna är ute på ett företag mer än hälften av utbildningen.

- Vi bestämde oss för att starta lärlingsprogrammet för att vi hade ett så dåligt söktryck. Politiker försökte först peta in mer pengar till programmen men det hjälpte inte. Men direkt efter lärlingsprogrammets start såg vi stor skillnad, säger Susanna Söderholm, koordinator på det industritekniska lärlingsprogrammet.

På lärlingsprogrammen är eleverna i nära samarbete med företagen och de flesta elever får jobb direkt efter examen.

- Det gynnar både företagen och eleverna. Företagen får chans att forma sin framtida medarbetare och eleven får arbete direkt. Det är även ett utmärkt sätt att följa med i den utveckling som sker i branschen. Är eleverna ute på företagen får de den senaste kunskapen inom branschen, det är väldigt positivt, menar Susanna Söderholm.

Bäckadalsgymnasiet och arbetsplatser arbetar även tillsammans med att utveckla lärlingsanställning, vilket innebär att eleven blir anställd hos ett företag mot en lärlingslön under sin studietid. Det gör att studenterna blir än mer motiverade och ofta anställer företagen eleven efter avslutad examen. Susanna är tydlig med att arbetet mellan skola och näringsliv måste bli bättre.

- Vi behöver bli en samlad trupp på något sätt som jobbar med de här delarna. Idag är det många öar som arbetar med det. Vi hade kunnat göra mer skillnad om vi arbetade tillsammans.

Medskicket till andra skolor är att öppna upp för lärlingsprogram. Det gynnar såväl elev som företag. Susanna påpekar även att öppet hus är en viktig del i gymnasievalet, oavsett yrkesprogram. Att niondeklassaren får träffa företag och nuvarande elever ökar intresset för de olika programmen. Man har även gjort ett omtag i att bredda utformningen av Industritekniska programmet, så att fler ska vilja läsa det.

- Vi har tidigare haft olika inriktningar på Industriprogrammet från år 1. Nu har vi gjort om programmet så att eleven gör sitt val av inriktning under slutet av år 1. Det gör att de kan starta brett och testa på yrket genom praktik hos olika företag innan de bestämmer sig för vad de vill gå vidare med. Företagen tycker att det är bra eftersom de samtidigt får chansen att få in olika typer av industri, avslutar Susanna Söderholm.

De senaste två åren med pandemin har Bäckadalsgymnasiet sett en skillnad i att söktrycket sjunkit eftersom skolan inte kunnat arrangera öppet hus. Förhoppningen är att deras insatser med lärlingsprogram och den breda ingången på Industritekniska programmet ger resultat i form av ökat söktryck när vardagen blir mer som vanlig igen.

Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall under år 2019 för personer som avslutat gymnasiet med studiebevis om minst 2500 poäng år 2016 och 2018. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag. 

Gymnasiepejl tar inte ställning om elevers individuella utbildningsval. Gymnasieväljaren bör själv tänka igenom olika alternativ och fatta beslut om program och skola efter egna intressen, förutsättningar och framtidsplaner. Sidan avser enbart bidrar med underlag och perspektiv kring olika gymnasieprogram. 

Besök sidan: https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl 

Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist