Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 mars 2017

Tillväxtföretagandet frodas i Gnojsö

På två år har Gnosjöföretagaren David Jonsson fördubblat antalet anställda och företag. I år kommer han att expandera ännu mer. Nya siffror från Svenskt Näringsliv visar att kommunen har högst andel tillväxtföretagare i Sverige.

–Generationsskiftet var starkt här för tio år sedan och det har slagit väl ut och visar sig tydligt nu när företagen växer, säger David Jonsson som driver två företag i Gnosjö.Foto: Jenny Stiernstrand
Det kommer fler laddningsstationer i år, David Jonsson spår en tillväxt på 80 procent.
Foto: Jenny Stiernstrand

I årets mätning av företagsamheten i Sveriges län och kommuner har Svenskt Näringsliv undersökt tillväxtföretagande, det vill säga hur stor andel av de som blev nyföretagsamma 2011 som idag ansvarar för ett aktiebolag med minst fem anställda. Det visar sig att Gnosjö toppar listan med 23,1 procent av de nyföretagsamma. Snittet i Sverige ligger på 7,7 procent.

– Företagen växer, det märker jag på många sätt. Nya lokaler byggs och det är inte lätt att hitta rätt kompetens när konkurrensen om personal ökar. Generationsskiftet var starkt här för tio år sedan och det har slagit väl ut och visar sig tydligt nu. Det säger David Jonsson som driver företagen Davids Elteknik och EV Charge Partner Sweden AB i Gnosjö.

Själv startade han sin elfirma på egen hand för några år sedan. Han var 24 år och hade fast arbete men ville pröva sina idéer och satsade för fullt på vinst och förlust.

– Jag har alltid varit intresserad av ny teknik och ville använda mina kunskaper och utveckla dem vidare och skapa ett företag som är teknikorienterad med hög kompetens. Jag såg eget företag som en lösning att kunna få göra det, säger David Jonsson.

Det visade sig vara en lyckosam satsning, i dag arbetar han med det senaste inom modern teknik som smarta hem, energieffektivisering, elbilsladdning och solcellsanläggningar. Under de senaste två åren har han fördubblat antalet anställda och företag. Nu är man åtta personer som arbetar i elföretaget och två som arbetar i det nya dotterbolaget.

EV Charge Partner Sweden AB är ett snabbt växande bolag med fokus på support och underhåll av laddstationer för elfordon. David Jonsson trodde det fanns en marknad och startade företaget på vinst och förlust även denna gång.

– Vi expanderar snabbt på de platser i Sverige som har samlade kluster av laddstationer och på de platser där vi ser goda underlag för vår fortsatta expansion. Vi ser ett stort kommande behov av våra tjänster framförallt i storstadsregionerna, säger David Jonsson.

Tillväxten i Gnosjö menar David Jonsson beror på att den lokala industrin går så bra. Här finns industri inom trä, plast och metall och för hans företag är det mycket positivt då det ger även honom fler uppdrag. Vad det gäller laddningsstationerna så spår han en tillväxt på 80 procent.

– Det finns idag bara 0,09 elladdningsstationer per elbil så det behövs helt klart fler laddstolpar. Antalet elbilar är idag 29 259 men även här ökar tillväxten, det kommer antagligen finnas 48 000 elbilar i år, säger David Jonsson.

Han tycker att företagsklimatet i kommunen är bra, vill han ha hjälp så finns den hos Gnosjöandans Entreprenörskapscentrum, GEC, som han tycker jobbar hårt för kommunens näringsliv, och Gnosjö Science Park som erbjuder hjälp inom bland annat företagsutveckling. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnade Gnosjö senast på plats 23 av 290.

– Företagsklimatet är starkare än på många år, industrin växer och det byggs lokaler som aldrig förr. Målet är att Gnosjö ska växa ännu mer så vi jobbar på förbättringar tillsammans med företagen som vi har en bra dialog med, säger kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö Arne Ottosson (M).

– Vi behöver inte sitta i Gnosjö men det är positivt att verka härifrån. Här finns samarbetet. Hinner inte mitt elföretag med beställningar så skickar vi dem vidare till konkurrenterna och vice versa. För arbetet med laddningsstationerna har vi till viss del draghjälp av företaget GARO som ligger långt framme inom tillverkning av laddstationer för elfordon. Och när vi behövde uppdatera vår hemsida anlitade vi en byrå här på plats, det gick snabbast och var smidigast för oss. Det är det som är Gnosjöandan.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet företagsamma människor, både för Sverige som helhet samt för respektive län.

En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor.

Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid. Utifrån inhämtad data kan man även följa nyföretagsamheten, det vill säga hur många nya personer som har blivit företagsamma under det senaste året.

Data som har använts inhämtades under januari 2017 och avser företagsamheten för år 2016. På webbplatsen www.foretagsklimat.se finns statistik för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist