Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Historiskt har medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv haft svårt att hitta rätt kompetens. Det är allvarligt, framhöll Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv när det bjöds in till lunchseminarium i samband med UF-mässan i Jönköping.

Johan Olsson

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

Foto: Ernst Henry Photography AB
Anna Gillek

Anna Gillek

Foto: Ernst Henry Photography AB

Seminariet hölls i samband med årets regionala Ung Företagsamhet (UF)-mässa i Jönköping i slutet av februari då över 1000 UF-elever ställde ut sina affärsidéer. Det var innan restriktionerna kring Covid-19 slog till, och många företagare som besökte mässan imponerades av de ungas driv. Johan Olsson passade på att uppmuntra till samarbete med UF.

– Till er företagare som är här idag: bli sponsorföretag och UF-partner! Bli rådgivare och mentorer till UF-företag. Det är en investering för framtiden.

Corona och kompetensen
Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har det dock varit ett stort problem för många att hitta rätt kompetens.

– Det är en utmaning i alla branscher. 70% av våra medlemsföretag har svårt att hitta rätt kompetens och en av fyra rekryteringar misslyckas. Det drabbar företaget, den enskilde och samhället i stort, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Svenska företag kämpar hela tiden med att hitta rätt person till rätt plats och allt för många rekryteringsförsök misslyckas. Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar helt enkelt inte tillräckligt bra. Det är mer än bara en utbildningsfråga, men tillgången på medarbetare med rätt kompetens är en avgörande pusselbit. Det menar Johan Olsson.

– Skolorna behöver rusta eleverna för framtiden. Det är viktigt med samarbete mellan näringsliv och utbildningsväsendet. Det är här UF kommer in. Skolor som har UF har också i större utsträckning andra samarbeten med näringslivet genom studiebesök och liknande, säger Johan Olsson.

UF - en viktig nyckel
Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra som vuxna. Därför är UF en bra investering inför framtiden.

– Idag startar en tredjedel av en gymnasieårskurs UF-företag. Den siffran får gärna höjas, framförallt på yrkesprogrammen. Den mest efterfrågade kompetensen i det privata näringslivet just nu är yrkesprogrammen på gymnasiet, säger Johan Olsson.

Vad säger företagen om dagens unga?

– Vi har gjort djupintervjuer med företag som anställer många unga. Det kom fram att det är tre saker företag tycker är problematiskt hos dagens unga: mobilanvändningen, föräldraberoendet och tidpassningen. För många unga idag är jobb valbart. De har upplevt 10 år av högkonjunktur och de tycker ofta att det är mycket annat som ska hinnas med vid sidan av jobb. Det måste vi komma ihåg.

Uppmuntra ungas driv
Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv, uppmuntrade företagare och politiker att besöka UF-mässan i samband med lunchseminariet:

– Här är våra framtida företagare. Vi som vuxenplattform behöver stötta de unga.

Johan Olsson höll med:

– Framtidens företagare och medarbetare är på den här mässan. De sitter på lösningarna för framtiden. Till er politiker som är här idag skulle jag vilja att ni ställde er själva frågan: ”hur kan vi få ännu fler att engagera sig i UF?”. Jag tror att kommuner överlag skulle kunna samarbeta mer kring utbildning och kompetensförsörjning.

Text: Magdalena Carlén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.