Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Historiskt har medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv haft svårt att hitta rätt kompetens. Det är allvarligt, framhöll Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv när det bjöds in till lunchseminarium i samband med UF-mässan i Jönköping.

Johan Olsson

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

Foto: Ernst Henry Photography AB
Anna Gillek

Anna Gillek

Foto: Ernst Henry Photography AB

Seminariet hölls i samband med årets regionala Ung Företagsamhet (UF)-mässa i Jönköping i slutet av februari då över 1000 UF-elever ställde ut sina affärsidéer. Det var innan restriktionerna kring Covid-19 slog till, och många företagare som besökte mässan imponerades av de ungas driv. Johan Olsson passade på att uppmuntra till samarbete med UF.

– Till er företagare som är här idag: bli sponsorföretag och UF-partner! Bli rådgivare och mentorer till UF-företag. Det är en investering för framtiden.

Corona och kompetensen
Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har det dock varit ett stort problem för många att hitta rätt kompetens.

– Det är en utmaning i alla branscher. 70% av våra medlemsföretag har svårt att hitta rätt kompetens och en av fyra rekryteringar misslyckas. Det drabbar företaget, den enskilde och samhället i stort, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Svenska företag kämpar hela tiden med att hitta rätt person till rätt plats och allt för många rekryteringsförsök misslyckas. Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar helt enkelt inte tillräckligt bra. Det är mer än bara en utbildningsfråga, men tillgången på medarbetare med rätt kompetens är en avgörande pusselbit. Det menar Johan Olsson.

– Skolorna behöver rusta eleverna för framtiden. Det är viktigt med samarbete mellan näringsliv och utbildningsväsendet. Det är här UF kommer in. Skolor som har UF har också i större utsträckning andra samarbeten med näringslivet genom studiebesök och liknande, säger Johan Olsson.

UF - en viktig nyckel
Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra som vuxna. Därför är UF en bra investering inför framtiden.

– Idag startar en tredjedel av en gymnasieårskurs UF-företag. Den siffran får gärna höjas, framförallt på yrkesprogrammen. Den mest efterfrågade kompetensen i det privata näringslivet just nu är yrkesprogrammen på gymnasiet, säger Johan Olsson.

Vad säger företagen om dagens unga?

– Vi har gjort djupintervjuer med företag som anställer många unga. Det kom fram att det är tre saker företag tycker är problematiskt hos dagens unga: mobilanvändningen, föräldraberoendet och tidpassningen. För många unga idag är jobb valbart. De har upplevt 10 år av högkonjunktur och de tycker ofta att det är mycket annat som ska hinnas med vid sidan av jobb. Det måste vi komma ihåg.

Uppmuntra ungas driv
Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv, uppmuntrade företagare och politiker att besöka UF-mässan i samband med lunchseminariet:

– Här är våra framtida företagare. Vi som vuxenplattform behöver stötta de unga.

Johan Olsson höll med:

– Framtidens företagare och medarbetare är på den här mässan. De sitter på lösningarna för framtiden. Till er politiker som är här idag skulle jag vilja att ni ställde er själva frågan: ”hur kan vi få ännu fler att engagera sig i UF?”. Jag tror att kommuner överlag skulle kunna samarbeta mer kring utbildning och kompetensförsörjning.

Text: Magdalena Carlén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.