Utmaningsrätt – rustar kommunen för framtida utmaningar

NYHET Publicerad

UTMANINGSRÄTT För många kommuner runtom i Sverige kommer ekonomin att vara ansträngd framöver och redan idag redovisar nästan en tredjedel av landets kommuner röda siffror i den kommunala budgeten. I Gislaved vill man rusta sig inför framtidens utmaningar, bland annat genom att införa utmaningsrätt.

Anton Sjödell och Carina Johansson

Anton Sjödell och Carina Johansson

Idag har 25 av Sveriges 290 kommuner antagit utmaningsrätt. I Jönköping län har ungefär var fjärde kommun antagit utmaningsrätt, och Gislaved skulle vid ett införande utgöra den fjärde kommunen i länet.

Utmaningsrätt innebär att kommunen bjuder in alternativa aktörer till att utmana kommunens verksamheter ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. Om utmanaren kan bevisa att man kan bedriva en verksamhet med samma kvalitet men till en lägre kostnad eller med en ökad kvalitet, så har kommunen möjlighet att upphandla verksamheten och utmanaren kan då även lämna anbud. Kommunen har full kontroll inför upphandlingsprocessen och väljer själva om man anser utmaningen är tillräckligt välgrundad för en upphandling eller inte.

Den 26 september i år antog Gislaveds kommunfullmäktige riktlinjer kring utmaningsrätten, ett beslut som väckt starka motreaktioner från oppositionen som befarar att beslutet kommer att leda till privatiseringar av den egna verksamheten.  

Kommunalrådet Anton Sjödell näringslivsansvarig på kommunen delar inte oron, och framhäver istället att det finns större problem att fokusera på.

— Jag är mer orolig för hur vi ska hitta kompetens till förvaltningen framöver än en eventuell privatisering av våra verksamheter, säger Anton.

Samtidigt betonar han att kommunen bibehåller kontrollen över vad som ska upphandlas, och att införandet enbart innebär att man bjuder in näringslivet till förhandlingsbordet.

— All upphandling sker på kommunens villkor. Ett införande betyder inte att vi kommer säga ja till alla utmaningar. Seriösa aktörer kommer vi att föra en dialog med och oseriösa ska snarast möjligt få avslag på sina utmaningar, förklarar Anton.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson är också positiv till införandet, och tror att det även kommer att utveckla den egna verksamheten.

— Det ställer höga krav på att vi ska ha koll på vår verksamhet vilket är väldigt nyttigt för oss. Konkurrens är positivt, vi måste utveckla våra arbetssätt som alla andra och jag tror att utmaningsrätten kan hjälpa oss på traven i det arbetet, berättar Carina.

Anton betonar också att kommuninvånarna efterfrågar bästa möjliga service, och inte lägger så stor vikt vid vem som utför verksamheten.

— Jag tror inte att våra invånare tycker att kommunen är bäst på allt som vi gör idag utan kan arbetet utföras av någon som gör ett bättre jobb så borde den personen givetvis få göra det.

Anton avslutar intervjun med att lyfta blicken till framtidens utmaningar.

— Vi i kommunen måste verkligen fundera på hur vi kan utveckla vår egen verksamhet för att kunna möta framtidens utmaningar och då krävs det att vi arbetar transparent och är välkomnande till nya arbetsmetoder och lösningar.

Text: Moltas Kallur

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.