Utmaningsrätt – rustar kommunen för framtida utmaningar

NYHET Publicerad

UTMANINGSRÄTT För många kommuner runtom i Sverige kommer ekonomin att vara ansträngd framöver och redan idag redovisar nästan en tredjedel av landets kommuner röda siffror i den kommunala budgeten. I Gislaved vill man rusta sig inför framtidens utmaningar, bland annat genom att införa utmaningsrätt.

Anton Sjödell och Carina Johansson

Anton Sjödell och Carina Johansson

Idag har 25 av Sveriges 290 kommuner antagit utmaningsrätt. I Jönköping län har ungefär var fjärde kommun antagit utmaningsrätt, och Gislaved skulle vid ett införande utgöra den fjärde kommunen i länet.

Utmaningsrätt innebär att kommunen bjuder in alternativa aktörer till att utmana kommunens verksamheter ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. Om utmanaren kan bevisa att man kan bedriva en verksamhet med samma kvalitet men till en lägre kostnad eller med en ökad kvalitet, så har kommunen möjlighet att upphandla verksamheten och utmanaren kan då även lämna anbud. Kommunen har full kontroll inför upphandlingsprocessen och väljer själva om man anser utmaningen är tillräckligt välgrundad för en upphandling eller inte.

Den 26 september i år antog Gislaveds kommunfullmäktige riktlinjer kring utmaningsrätten, ett beslut som väckt starka motreaktioner från oppositionen som befarar att beslutet kommer att leda till privatiseringar av den egna verksamheten.  

Kommunalrådet Anton Sjödell näringslivsansvarig på kommunen delar inte oron, och framhäver istället att det finns större problem att fokusera på.

— Jag är mer orolig för hur vi ska hitta kompetens till förvaltningen framöver än en eventuell privatisering av våra verksamheter, säger Anton.

Samtidigt betonar han att kommunen bibehåller kontrollen över vad som ska upphandlas, och att införandet enbart innebär att man bjuder in näringslivet till förhandlingsbordet.

— All upphandling sker på kommunens villkor. Ett införande betyder inte att vi kommer säga ja till alla utmaningar. Seriösa aktörer kommer vi att föra en dialog med och oseriösa ska snarast möjligt få avslag på sina utmaningar, förklarar Anton.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson är också positiv till införandet, och tror att det även kommer att utveckla den egna verksamheten.

— Det ställer höga krav på att vi ska ha koll på vår verksamhet vilket är väldigt nyttigt för oss. Konkurrens är positivt, vi måste utveckla våra arbetssätt som alla andra och jag tror att utmaningsrätten kan hjälpa oss på traven i det arbetet, berättar Carina.

Anton betonar också att kommuninvånarna efterfrågar bästa möjliga service, och inte lägger så stor vikt vid vem som utför verksamheten.

— Jag tror inte att våra invånare tycker att kommunen är bäst på allt som vi gör idag utan kan arbetet utföras av någon som gör ett bättre jobb så borde den personen givetvis få göra det.

Anton avslutar intervjun med att lyfta blicken till framtidens utmaningar.

— Vi i kommunen måste verkligen fundera på hur vi kan utveckla vår egen verksamhet för att kunna möta framtidens utmaningar och då krävs det att vi arbetar transparent och är välkomnande till nya arbetsmetoder och lösningar.

Text: Moltas Kallur

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.
NYHET Publicerad:

T-Emballage – ett företag på frammarsch

JOBBSKAPARE — Vår vision är att det i varje svensk byggnad skall finnas någon av våra produkter monterade.
NYHET Publicerad:

Migrationsverkets regelförändringar skapade problem

REGELKRÅNGEL Företaget Skogslunds Metallgjuteri i Anderstorp har stött på flera problem den senaste tiden. Flertal av dem har skapats i samband med att Migrationsverket ändrat sina regler gällande utländsk arbetskraft, vilket i sin tur har lett till personalbrist. 
NYHET Publicerad:

Företagsbesök hos Karl Andersson & Söner — fyra generationer av möbler

Tillsammans med Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel, besökte vi möbelföretaget Karl Andersson & Söner, som i dag drivs av fjärde generationen.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturen avgörande när Jönköping växer

Jönköpings tillväxt och framtida utveckling stod på agendan när 250 deltagare från näringsliv och kommun samlades till Jönköpingsdagen 2020.
NYHET Publicerad:

Wetterhälsan firar 10 år och blickar framåt

I slutet på 2019 åkte vi ut för att besöka en av Wetterhälsans mottagningar i Jönköping. Mats Siljehult, som är verksamhetschef, berättade om de tre mottagningarna som Wetterhälsan har i dag men också om deras planer inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Medlemmar bjöds på gröt och besök från Brysselkontoret

I december samlades företagare i Jönköping för vår årliga grötlunch. Dagen inleddes med ett kortare mingel innan det var dags att ta del av dagens föreläsning från Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Slutet på en aktiv höst med siktet inställt framåt

KRÖNIKA Att komma tillbaka till Jönköpings län efter 2 ½ år i Västra Götaland har inneburit många glada återseenden men också många intressanta möten med nya människor. Möten med målet att få en bild över hur det ser ut med företagsklimat, konjunkturläge och vad som hänt i länet under de här åren.
NYHET Publicerad:

Utmaningsrätt – rustar kommunen för framtida utmaningar

UTMANINGSRÄTT För många kommuner runtom i Sverige kommer ekonomin att vara ansträngd framöver och redan idag redovisar nästan en tredjedel av landets kommuner röda siffror i den kommunala budgeten. I Gislaved vill man rusta sig inför framtidens utmaningar, bland annat genom att införa utmaningsrätt.
NYHET Publicerad:

Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.  
NYHET Publicerad:

Skatt är skatt och avgift är avgift

KRÖNIKA De flesta av oss vet vad vi har i månadslön och vad vi ”får ut” i lön varje månad. Men hur många vet vad den totala kostnaden är för varje anställd varje månad? Vi pratar ofta om arbetsgivaravgifter. Men vet du vad de bekostar och går verkligen allt till olika former av förmåner för alla anställda i våra företag?
NYHET Publicerad:

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är ett stort problem för många företag. Därför har Falks metall i Gnosjö utvecklat en egen lösning.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Så rustar vi för framtidens utmaningar

KRÖNIKA De ekonomiska framtidsutsikterna tycks dystra, såväl i Jönköpings län som i riket i helhet. Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterade senast att högkonjunkturen är över.