NYHET23 februari 2022

”Vårt stora bekymmer är osäkerheten på el”

Priset på el fortsätter att skjuta i höjden, samtidigt som förtroendet för den svenska energipolitiken minskar. ”Vi behövde lägga investeringen på is”, konstaterar Lars Alfredsson, VD på Bruzaholms bruk.

Lars Alfredsson, VD på Bruzaholms bruk. Foto: Privat & MostPhotos

Bruzaholms Bruk är ett maskinformningsgjuteri som tillverkar slitgods för asfalt- och betongblandare. Av produktionen går 85 procent på export, bland annat till Tyskland. Vi har pratat med Lars Alfredsson, VD på Bruzaholms bruk, som berättar att företaget har behövt skjuta upp investeringar som en konsekvens av den osäkra tillgången på el och en bristande infrastruktur.

- Vi planerade för en stor investering där vi behövde öka användningen av el. När investeringen skulle genomföras ökade kostnaden med det tiodubbla. Detta på grund av att vi behövde stå för kostnaden att bygga om eltransformatorn som skulle tillgodose oss elen. Den höga investeringskostnaden gjorde att vi därför var tvungna att lägga investeringen på is, berättar Lars Alfredsson.

Uppskjutna investeringar hotar företagens konkurrenskraft och tillväxt. Lars berättar att deras kunder i större utsträckning nu efterfrågar en miljövänlig produktion, vilket innebär att företaget måste göra en miljöomställning för att behålla konkurrenskraften.

- Vi säljer våra produkter på den unika energimixen vi har i Sverige och exporterar den till Europa. Det är en konkurrensfördel, men för att vi ska kunna behålla den behöver vi som företag ha tillgång till konkurrenskraftigt prissatt el. Konsekvensen blir annars att vi inte kan genomföra vår miljöomställning och att våra kunder går någon annanstans, menar Lars Alfredsson.

Enligt en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Jönköpings län, uppgav 8 av 10 företag att de känner lågt eller inget förtroende alls för att den nuvarande energipolitiken kommer kunna bemöta framtida efterfrågan på el. Till dem hör Bruzaholms Bruk.

- Vårt stora bekymmer är osäkerheten kring tillgången på el. Överföringskapacitet och effektbalansering krävs för att vi ska klara av en energiomställning i Sverige. Det varken blåser eller är soligt varje dag. Då behövs den tröga vatten- och kärnkraften, inte minst i södra Sverige, avslutar Lars Alfredsson.

Text: Annie Hilmersson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist