NYHET28 september 2022

Årets ranking av företagsklimatet i Kalmar län 

Nu är årets ranking av företagsklimatet här. I Kalmar län har 1280 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Resultaten i enkäten ligger till grund för rankingen av företagsklimatet. I en orolig tid med stora ekonomiska utmaningar blir det kanske extra viktigt. Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar. 

I Kalmar län är spridningen stor. Det sträcker sig från Mönsterås i toppen, som stiger sex placeringar till plats 42, ner till Högsby som tappar fyra placeringar och landar på plats 227.  Av länets tolv kommuner stiger sju och fem tappar placeringar.  

Emmaboda och Mörbylånga tar rejäla kliv uppåt i ranking. Mörbylånga är den kommun i länet som klättrar mest och stiger 76 placeringar till plats 199 av landets 290 kommuner. Det är den femte största klättringen i landet. Emmaboda stiger 66 platser till en placering på 168. 

– Ett gott företagsklimat är ingen quick-fix utan resultatet av ett långsiktigt arbete som bygger på tydliga mål och fokus på god dialog. Målsättning, ledning och förståelse för företagens vardag är parametrar som kommunen äger själv och kan påverka. Har man fokus på det så kan man utveckla företagsklimatet i positiv riktning, säger regionchef Ulrica Bennesved 

Borgholm tar några små steg uppåt och landar in på plats 131. Borgholms utveckling de senaste fem åren tillhör landets mest stabila långsiktiga utveckling. Borgholm har haft ett snitt på 29 placeringars förbättring under de senaste fem åren. Oskarshamn stiger till plats 184, som är det högst uppmätta resultatet någonsin i mätningens 21-åriga historia. 

Hultsfred tappar 65 placeringar till plats 210. Det är det fjärde största tappet i landet jämfört med 2021. 

Totalt sett har Kalmar län gått i en positiv riktning. Snittet stiger med sex platser till plats 166. Det kan jämföras med Jönköping som toppar med ett snitt på 78. 

Bäst företagsklimat i Sverige har Vårgårda kommun i Västra Götaland, som även toppade listan i fjol. På andra plats kommer Staffanstorp, följt av Solna.  

– I Vårgårda är företagen nöjda med det mesta som kommunen gör. Kommunen får högsta betyg av alla kommuner på fem av tolv områden och är bland de tio bästa kommunerna på ytterligare sex områden, kommenterar Ronja Nyman, projektledare för Lokalt företagsklimat. Vidare är det viktigt att se att det går att förbättra det lokala företagsklimatet, oavsett utgångsläge. Jag vill uppmuntra kommuner att hämta inspiration och konkreta tips från framgångsrika närliggande kommuner, fortsätter Ronja Nyman. 

Om rankingen  
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på på www.foretagsklimat.se    

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist