NYHET22 september 2022

Elproduktionen måste öka, annars ser framtiden dyster ut 

Som en energiintensiv industri påverkas Storebrogjuteriet dramatiskt av de skenande elpriserna. Situationen är akut och något måste göras omedelbart. Annars är det en dyster framtid som väntar, enligt vd Olle Ahlström.   

Olle Ahlström, vd Storebrogjuteri

I drygt 200 år har Storebrogjuteriet i specialiserat sig på att tillverka järngjutgods. Med kunder inom många olika branscher som verkstads- och gruvindustrin är man påverkad i olika led av de ökade elkostnaderna.  

– Situationen är ohållbar nu och skulle ökningen fortsätta under hösten blir den omöjlig att hantera. Våra anläggningar motsvarar elförbrukningen för 574 villor. Den buffert vi skulle behöva för att klara av ytterligare prisökningar är omöjlig att bygga upp. Vi måste ta ut de ökade kostnaderna i form av höjda priser gentemot kunderna. Men gränsen för vad de kan betala är snart nådd, de sitter också med kostnadsökningar. 

Sverige har under en lång tid haft en stabil energiförsörjning. Storebrogjuteriet har investerat i nya elektriska och energieffektiva ugnar för sin produktion, vilket tyvärr får negativa konsekvenser nu när priserna ökar. Svenska Kraftnät har också talat om ökad risk för att elförbrukare för första gången någonsin kommer att kopplas bort från nätet i vinter. Detta skulle få stora konsekvenser och till och med äventyra medarbetarnas säkerhet, berättar Olle Ahlström.  

Svenska Kraftnät har också talat om ökad risk för att elförbrukare för första gången någonsin kommer att kopplas bort från nätet i vinter.
Olle Ahlström, vd Storebrogjuteri

– Vi har naturligtvis en beredskap för kortare avbrott. Men processen att dra i gång nödsystemet är inte riskfri och det sätter personalen på prov när 1400 grader varmt järn ska hanteras. Skulle vi på förhand känna till att avbrott kommer att ske blir vi tvungna att stänga ned produktionen för att i minimera riskerna. Säkerheten måste givetvis gå först. Men det innebär samtidigt stora produktionsbortfall för oss, vilket inte är hållbart.  

Det är inte bara själva produktionen som påverkas av skenade elpriser, utan även förutsättningarna för de anställda. Anläggningarna ligger på landsbygden och medarbetare bor ofta i småhus som måste värmas upp, inte sällan med el. Dessutom behöver de flesta bil för att ta sig till jobbet och här blir bränslepriserna ett problem för många familjer. Priserna på energi och bränsle måste alltså hanteras för att helheten ska fungera, både för privatpersoner och företag. Olle Ahlström efterlyser nu konkreta åtgärder på lång och kort sikt.  

– Priserna måste ned till en nivå som företagen kan betala. I den akuta situationen vore det rimligt att Svenskt Kraftnät betalar tillbaka en del av sina vinster till företagen och konsumenter. Men det är en form av konstgjord andning. I ett längre perspektiv måste produktionen av el öka, särskilt i södra Sverige. Visst går det att bygga ut överföringskapaciteten från norra delarna av landet, men i takt med elektrifieringen kommer energin som produceras i elprisområde 1 och 2 att behövas där. Den totala produktionen måste därför öka, även i elprisområde 3 där vi befinner oss. Då behövs alla energislag och kärnkraften är viktig eftersom det är en pålitlig energikälla.  

ElpriserEnergiEnergiförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist