NYHET11 maj 2021

Kalmar läns företag tror på bättre tider, men det finns orosmoln 

En undersökning hos Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företagens förväntningar på framtiden ökar, men att coronapandemin fortsatt kommer påverka många branscher även framåt. “Nu behövs reformer så att fler kan komma i arbete”, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

Svenska företag blir allt mer optimistiska inför framtiden. Mer än hälften företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel tror på ökad försäljning eller produktion det kommande halvåret. En tredjedel tror att de kommer öka antalet anställda. De lokala siffrorna för Kalmar län visar på en liknande utveckling här. 

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Trots de positiva signalerna ska man komma ihåg att pandemin slagit väldigt olika. Många branscher kämpar fortfarande, och det kommer ta lång tid för de drabbade företagen att återhämta sig. Det är helt avgörande att stöden finns kvar så länge det finns restriktioner, säger Ulrica Bennesved.

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om hur Sverige hanterat coronakrisen. Utvärderingen visar att krisen blev betydligt mildare än befarat, mycket tack vare de krisåtgärder och stödprogram som införts för att stötta näringslivet. Trots det har arbetslösheten och långtidsarbetslösheten stigit, och risken finns att utanförskapet permanentas. Brist på personer med rätt kompetens och höga skatter på arbete upplevs som de största hindren för att anställa fler, enligt företagen i Kalmar län. Nu behövs reformer för att göra det billigare och mindre riskfyllt att växa. Att diskutera högre skatter på företagande och jobb riskerar tvärtom att göra mer skada än nytta, enligt Ulrica Bennesved.

– Det kommer inte att räcka med att tillväxten tar fart, utan det kommer krävas reformer som gör det mer attraktivt att anställa, till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. Det är viktigt att denna aspekt inte glöms bort i diskussioner om företagsstöd – att det krävs välmående företag för att skapa nya jobb och få kakan att växa, säger Ulrica Bennesved.

Även företag som inte är direkt drabbade av restriktionerna påverkas på olika sätt av coronapandemin. När hela världen nu återhämtar sig samtidigt uppstår det brist på råvaror och insatsvaror på allt fler områden, en oro som tas upp allt oftare av företagarna i Kalmar län. 

– En stor del av industrin möter en hög efterfrågan men alla delar av leverantörskedjan har inte hängt med. Höga priser på råvaror och brist på insatsvaror kan i värsta fall leda till att man tvingas pausa sin produktion, säger Ulrica Bennesved.

Läs mer

Intervju med Jan-Olof Jacke i Tidningen Näringslivet:
Så tar Sverige ledartröjan efter krisen

Corona och covid-19CoronaFöretagarpanelen
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist