Collage Vimmerby

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.

Du är ny på jobbet som KSO i Vimmerby kommun Hur känns det?

– Utvecklande, utmanande, intressant och inspirerande. Jag är tacksam och ödmjuk inför det förtroende som väljarna gett vårt parti. Jag kommer att göra mitt yttersta för att infria de förväntningar som väljarna och medborgarna har på oss.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

– Vimmerby kommun har många många skickliga och erfarna företagare men även många nya och engagerade företagare. Kvinnor, män, unga och äldre. En bred palett av företagare. Kort sagt så har kommunen ett fantastiskt näringsliv som präglas av tillverkningsindustri, småföretagande och handel. Regionen är den gjuteritätaste i hela Europa (Ljunghälls, Svensk Tryckgjutning m.fl) men det finns även många företag inom livsmedelsindustri (Arla, Åbro, Orkla/Frödinge m fl) , träindustri (Boklok, Vimmerbyhus, MIR, RM-snickerier m fl) och media/tryckeri (V-tab, Roxy, Mediapartner, Effect m.fl) . Det finns även många framgångsrika företag inom de gröna näringarna (jord- och skogsbruk) Besöksnäringen är expansiv med Astrid Lindgrens Värld som motor och där finns ett växande antal besöksnäringsföretag.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

– Ett gott företagsklimat ger kommunen ett gott rykte och goda förutsättningar att stärka företagsamheten och befintliga företag men även locka flera företag till kommunen. Ett gott företagsklimat innebär god samverkan mellan kommun och företag vilket jag ser som en förutsättning för kommunens tillväxt och attraktionskraft. Samverkan mellan föreningslivet, företagen, kommunen och medborgarna är ett fokusområde under mandatperioden.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

– Ja, vi har sagt att vi vill öka med 100 placeringar under mandatperioden och vi har påbörjat ett strategiskt arbete för att nå det målet. Ett företagsbesök i veckan ska vi genomföra vilket innebär att 200 företag ska besökas under mandatperioden. Syftet är att lyssna in företagens behov i tidigt skede samt stötta med kompetensförsörjningsinsatser utifrån företagens behov mm.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

– Vi har redan initierat ett arbete för att stärka infrastruktursatsningar i kommunen via regionen och även via nationella kontakter inkluderat bredbandsutbyggnaden. Vi har sammanställt att det under de närmaste åren kommer att göras investeringar med över en miljard i de lokala företagen vilket vi nu kommunicerar för att påverka så att våra vägar och järnvägar prioriteras. De investeringar som kommer att göras är mycket beroende av en bra infrastruktur. Ett exempel är Boklok som nu investerar 250 miljoner i fabriken i Gullringen. De tillverkar modulhus som transporteras på väg till olika delar av Sverige.

– Vi har också en stor satsning på förbättrad kompetensförsörjning via Campus i Småland tillsammans med två av våra grannkommuner. Syftet med den satsningen är att få till fler högskoleutbildningar kopplade till behoven hos vår lokala arbetsmarknad. Målet är att skapa 200 högskoleplatser i Vimmerby kommun under den kommande 3-årsperioden. Det är en viktig åtgärd för att förbättra kompetensförsörjningen.

– Den tredje åtgärden är att se till att det byggs bostäder så att de som redan bor här och de som flyttar hit för arbete kan bosätta sig i ett boende efter sina önskemål. Bättre dialog och kommunikation mellan kommunen och näringslivet är en förutsättning för kommunens utveckling.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lagligt? Lämpligt? Listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Västerviks kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Hög press på svenska åkerier

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Trelleborg-företag har tystnad som affärsidé

FÖRETAGARFRÅGOR I ett företag som Trelleborg Sealing Solutions AB i Kalmar, är det ständigt ”dags för verkstad” och det visade platschef Ulf Johansson, inte utan stolthet, för ett 20-tal företagare och politiker, när Svenskt Näringsliv kallade till diskussion och ”verkstad”. Fastighetschefen Mikael Holm deltog också som värd i rundvandringen.
NYHET Publicerad:

Svenska kockar skapar internationellt intresse

FÖRETAGARFRÅGOR Rundturen i Kalmar län på temat ”Dags för verkstad” landade på restaurang Kött & Bar i det gamla frimurarhotellet i Kalmar. Restauratören Jörgen Rasmussen beskrev i livliga ordalag de vedermödor en kock och krögare kan få genomleva med personal, hyresvärdar och kommunala tjänstemän – men också den personliga tillfredsställelse man får uppleva när allt går bra.
NYHET Publicerad:

Guldregn över unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det här är en fantastisk möjlighet för unga att testa sina vingar och få värdefulla erfarenheter av vad företagande och entreprenörskap handlar om.
NYHET Publicerad:

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Rösta för företagsamheten

EU-VALET Valet till EU-parlamentet på söndag kommer att påverkar det svenska näringslivet i väldigt stor utsträckning. Därför är det viktigt att rösta på kandidater som vill stoppa politisk klåfingrighet och överreglering. Rösta på kandidater som vill skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader mellan vad företagare och politiker tycker

FÖRETAGSKLIMAT I år har både företagare och kommunpolitiker svarat på enkäten om hur det står till med det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare i landet har svarat, varav 1 216 företagare från länet. En lång rad frågor har besvarats och svaren ger en hel del underlag för politiker, tjänstemän och företagare att arbeta vidare med.
NYHET Publicerad:

”Verkstad” med politiska medskick hos Formpress

FÖRETAGARFRÅGOR Formpress i Färjestaden AB har ett 50-tal kunder i Storbritannien. Det gör att Karin Mörnestedt, delägare i företaget och den som sköter bland annat ekonomi, personal och dokumentationen i samband med exportaffärer, ser ett eventuellt Brexit an med spänning.
NYHET Publicerad:

Fler och växande företag – bättre välfärd

FÖRETAGSKLIMAT Med Svenskt Näringslivs tjänst välfärdsskaparna kan landets företagare själva räkna ut hur mycket skatt deras verksamhet skapar, och vad det betyder för vården, skolan eller omsorgen. Bra villkor för företagen är en förutsättning för en bra välfärd.
NYHET Publicerad:

Vi är varandras förutsättningar

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Matilda Wärenfalk (s) i Mörbylånga är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Stark efterfrågan på arbetsmarknaden, trots det tomma platser

UTBILDNING Granskningen av den preliminära gymnasieantagningen visar att i Kalmar län finns det tomma platser på program som har en mycket ljus framtid på arbetsmarknaden. Nu bör gymnasieväljarna ta chansen och tänka igenom sina val inför det slutgiltiga antagningen.
NYHET Publicerad:

Ledartröjan är påtagen

KLIMAT Ska vi klara omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av miljö och klimat krävs det en global samverkan på många områden. Det svenska näringslivet har dragit på sig tävlingsdressen och är beredd att ta ledartröjan. Siktet är inställt på omställning till en cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Det finns väldigt mycket framtidstro och optimism

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Johan Persson (s) i Kalmar är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Företagen i Kalmar län planerar stora investeringar

KONJUNKTUR Nästan hälften av alla företag i Kalmar län tror att de kommer öka sin försäljning under det kommande halvåret, och en tredjedel planerar att öka sina investeringar. Den goda ekonomin smittar av sig, men runt hörnet väntar en avmattning.
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat är som oljan i motorn

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Anders Johansson (c) i Mönsterås är inte helt ny på jobbet, och så här tänker han kring företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Att åkerierna saknar chaufförer är ett stort problem

KOMPETENS Den prioriterade frågan för dagens transportföretagare ligger nu på att få tag i rätt chaufförer. Det framkom tydligt, när Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke träffade lastbils- och bussföretagare i ett frukostmöte.
NYHET Publicerad:

Hur ser en företagare ut?

FÖRETAGSKLIMAT Hur ser den genomsnittlige företagaren i din kommun ut? Ålder, kön, inkomst, arbetade timmar och namn? Enligt Markus Svensson från Tillväxt & Tillsyn heter han Anders och driver ett småföretag, tjänar cirka 21 000 kr/mån och lägger ungefär 55 tim/vecka på jobbet.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Problem är välkomna på AMB

FÖRETAGSKLIMAT På AMB Industri AB i Broakulla har effektivitet och kvalitet i flera fall drivits så långt, att man till och med tagit över vad som kunden tidigare ansett vara sin egen kärnverksamhet. I dag är AMB ”kontraktstillverkare” med en avancerad process för formsprutning, ytbehandling och montering av produkter med högt ställda krav.