Collage Vimmerby

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.

Du är ny på jobbet som KSO i Vimmerby kommun Hur känns det?

– Utvecklande, utmanande, intressant och inspirerande. Jag är tacksam och ödmjuk inför det förtroende som väljarna gett vårt parti. Jag kommer att göra mitt yttersta för att infria de förväntningar som väljarna och medborgarna har på oss.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

– Vimmerby kommun har många många skickliga och erfarna företagare men även många nya och engagerade företagare. Kvinnor, män, unga och äldre. En bred palett av företagare. Kort sagt så har kommunen ett fantastiskt näringsliv som präglas av tillverkningsindustri, småföretagande och handel. Regionen är den gjuteritätaste i hela Europa (Ljunghälls, Svensk Tryckgjutning m.fl) men det finns även många företag inom livsmedelsindustri (Arla, Åbro, Orkla/Frödinge m fl) , träindustri (Boklok, Vimmerbyhus, MIR, RM-snickerier m fl) och media/tryckeri (V-tab, Roxy, Mediapartner, Effect m.fl) . Det finns även många framgångsrika företag inom de gröna näringarna (jord- och skogsbruk) Besöksnäringen är expansiv med Astrid Lindgrens Värld som motor och där finns ett växande antal besöksnäringsföretag.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

– Ett gott företagsklimat ger kommunen ett gott rykte och goda förutsättningar att stärka företagsamheten och befintliga företag men även locka flera företag till kommunen. Ett gott företagsklimat innebär god samverkan mellan kommun och företag vilket jag ser som en förutsättning för kommunens tillväxt och attraktionskraft. Samverkan mellan föreningslivet, företagen, kommunen och medborgarna är ett fokusområde under mandatperioden.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

– Ja, vi har sagt att vi vill öka med 100 placeringar under mandatperioden och vi har påbörjat ett strategiskt arbete för att nå det målet. Ett företagsbesök i veckan ska vi genomföra vilket innebär att 200 företag ska besökas under mandatperioden. Syftet är att lyssna in företagens behov i tidigt skede samt stötta med kompetensförsörjningsinsatser utifrån företagens behov mm.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

– Vi har redan initierat ett arbete för att stärka infrastruktursatsningar i kommunen via regionen och även via nationella kontakter inkluderat bredbandsutbyggnaden. Vi har sammanställt att det under de närmaste åren kommer att göras investeringar med över en miljard i de lokala företagen vilket vi nu kommunicerar för att påverka så att våra vägar och järnvägar prioriteras. De investeringar som kommer att göras är mycket beroende av en bra infrastruktur. Ett exempel är Boklok som nu investerar 250 miljoner i fabriken i Gullringen. De tillverkar modulhus som transporteras på väg till olika delar av Sverige.

– Vi har också en stor satsning på förbättrad kompetensförsörjning via Campus i Småland tillsammans med två av våra grannkommuner. Syftet med den satsningen är att få till fler högskoleutbildningar kopplade till behoven hos vår lokala arbetsmarknad. Målet är att skapa 200 högskoleplatser i Vimmerby kommun under den kommande 3-årsperioden. Det är en viktig åtgärd för att förbättra kompetensförsörjningen.

– Den tredje åtgärden är att se till att det byggs bostäder så att de som redan bor här och de som flyttar hit för arbete kan bosätta sig i ett boende efter sina önskemål. Bättre dialog och kommunikation mellan kommunen och näringslivet är en förutsättning för kommunens utveckling.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lägg i en växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel. 
NYHET Publicerad:

Vad händer när jobbmotorn stannar?

BESÖKSNÄRINGEN Coronapandemin slog till snabbt och stenhårt mot den svenska besöksnäringen. I Västervik möter vi Stina Porsgaard på Västerviks Stadshotell och hennes verksamhet är inget undantag från att ha drabbats, utan konsekvenserna är mycket stora.
NYHET Publicerad:

Så här gör du om du får en bluffaktura

SÄKERHET Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen och särskilt besvärligt under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vi behöver kraftsamling för jobb

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. Även Kalmar län har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna. Som ett industritungt län, är vi beroende av att efterfrågan hålls uppe, både lokalt och nationellt. Sedan krisen inleddes har 10 398 personer korttidspermitterats och 1 208 varslats.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag vid omställning

VARSEL Just nu är det tuffare än någonsin för många att vara företagsledare och chef. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Kalmar län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Permitteringsstöd och utdelningsstopp

WEBBINARIUM Tillväxtverket har lämnat besked om att stoppa permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar. Varför är aktieutdelningar så viktiga? Vad innebär utdelningsstoppet i praktiken? Hur påverkar det företagen och företagandet?
NYHET Publicerad:

Årets enkätresultat i lokalföretagsklimat är här

FÖRETAGSKLIMAT Även före coronakrisen har det blivit sämre att driva företag i Kalmar län. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet. Fem kommuner får ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med förra året. Bara två kommuner får ett bättre resultat.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som beslutats måste nå ut

KOMMENTAR Under coronakrisen är det många företagare som kämpar för sin överlevnad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Krisen kommer bli värre, tror företagen i Kalmar

KONJUNKTUREN Rekordmånga företag i Kalmar län har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Många av dem förbereder sig på att krisen kan bli långvarig. 43 procent av företagen tror att tappet kommer fortsätta det kommande halvåret. Bara 26 procent tror på en återhämtning.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL är redo med stöttning vid omställning

OMSTÄLLNING Under mars och april har vi sett historiskt stora varsel, coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till permitteringar och varsel, arbetslösheten stiger påtagligt. Nu finns stora behov av omställning.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Tillsammans måste vi rädda företagen och jobben

CORONA Snabbhet före perfektion, sa Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, på tisdagens pressträff. Snabbhet är just ordet. Virus och oro sprids snabbt, och med dem kommer de ekonomiska konsekvenserna. Också snabbt. Permitteringar, varsel och konkurser sker ni i ett rasande tempo. Nu behövs åtgärderna – snabbt!
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som kan hjälpa till att dämpa fallet

CORONA Sverige och världen står inför en unik situation och ingen vet riktigt vad vi kan vänta oss, hur illa det blir och när är det över? Det vi vet är att många företag har det mycket tufft just nu och vi behöver snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder.