Collage Vimmerby

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.

Du är ny på jobbet som KSO i Vimmerby kommun Hur känns det?

– Utvecklande, utmanande, intressant och inspirerande. Jag är tacksam och ödmjuk inför det förtroende som väljarna gett vårt parti. Jag kommer att göra mitt yttersta för att infria de förväntningar som väljarna och medborgarna har på oss.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

– Vimmerby kommun har många många skickliga och erfarna företagare men även många nya och engagerade företagare. Kvinnor, män, unga och äldre. En bred palett av företagare. Kort sagt så har kommunen ett fantastiskt näringsliv som präglas av tillverkningsindustri, småföretagande och handel. Regionen är den gjuteritätaste i hela Europa (Ljunghälls, Svensk Tryckgjutning m.fl) men det finns även många företag inom livsmedelsindustri (Arla, Åbro, Orkla/Frödinge m fl) , träindustri (Boklok, Vimmerbyhus, MIR, RM-snickerier m fl) och media/tryckeri (V-tab, Roxy, Mediapartner, Effect m.fl) . Det finns även många framgångsrika företag inom de gröna näringarna (jord- och skogsbruk) Besöksnäringen är expansiv med Astrid Lindgrens Värld som motor och där finns ett växande antal besöksnäringsföretag.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

– Ett gott företagsklimat ger kommunen ett gott rykte och goda förutsättningar att stärka företagsamheten och befintliga företag men även locka flera företag till kommunen. Ett gott företagsklimat innebär god samverkan mellan kommun och företag vilket jag ser som en förutsättning för kommunens tillväxt och attraktionskraft. Samverkan mellan föreningslivet, företagen, kommunen och medborgarna är ett fokusområde under mandatperioden.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

– Ja, vi har sagt att vi vill öka med 100 placeringar under mandatperioden och vi har påbörjat ett strategiskt arbete för att nå det målet. Ett företagsbesök i veckan ska vi genomföra vilket innebär att 200 företag ska besökas under mandatperioden. Syftet är att lyssna in företagens behov i tidigt skede samt stötta med kompetensförsörjningsinsatser utifrån företagens behov mm.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

– Vi har redan initierat ett arbete för att stärka infrastruktursatsningar i kommunen via regionen och även via nationella kontakter inkluderat bredbandsutbyggnaden. Vi har sammanställt att det under de närmaste åren kommer att göras investeringar med över en miljard i de lokala företagen vilket vi nu kommunicerar för att påverka så att våra vägar och järnvägar prioriteras. De investeringar som kommer att göras är mycket beroende av en bra infrastruktur. Ett exempel är Boklok som nu investerar 250 miljoner i fabriken i Gullringen. De tillverkar modulhus som transporteras på väg till olika delar av Sverige.

– Vi har också en stor satsning på förbättrad kompetensförsörjning via Campus i Småland tillsammans med två av våra grannkommuner. Syftet med den satsningen är att få till fler högskoleutbildningar kopplade till behoven hos vår lokala arbetsmarknad. Målet är att skapa 200 högskoleplatser i Vimmerby kommun under den kommande 3-årsperioden. Det är en viktig åtgärd för att förbättra kompetensförsörjningen.

– Den tredje åtgärden är att se till att det byggs bostäder så att de som redan bor här och de som flyttar hit för arbete kan bosätta sig i ett boende efter sina önskemål. Bättre dialog och kommunikation mellan kommunen och näringslivet är en förutsättning för kommunens utveckling.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

David representerar Sverige i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET Om två veckor går Yrkes-VM av stapeln i Kazan i Ryssland. Fler än 1200 ungdomar från 70 länder kommer då tävla i över 50 olika yrkesgrenar. En av dem är David Petersson från Rockneby i Kalmar. 
NYHET Publicerad:

Sverige är i behov av omfattande reformer på flera områden.

KOMMENTAR Konjunktursvängningar är inte näringslivets största utmaningar, istället uppger företagen kompetensbristen som ett av de största tillväxthindren och bostadsbristen spär på den problematiken ytterligare.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka enskilda EU-beslut

ARBETSMILJÖ Med rätt argument, rätt metod och rätta kontakter kan faktiskt ett enskilt företag få gehör för förslag om utformning av EU-direktiv, och i förlängningen av svensk lagstiftning. Batteritillverkaren Saft AB i Oskarshamn lyckades påverka reglerna för uppföljning, av hur användning av kadmium (Cd) i tillverkningsprocessen påverkar arbetsmiljön.
NYHET Publicerad:

Växjölöftet - ställer krav på motprestation

ARBETSMARKNAD Genom att kräva motprestation, och samtidigt erbjuda individuella utvecklingsprogram, har Växjö kommun lyckats minska antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 %. Räknat per invånare, är besparingen nästan 36 % av kostnaden.
NYHET Publicerad:

Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv var 2009 nära ett huvudavtal med LO om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, men det sprack på olika prioriteringar. Likaså 2013 och 2015. Men nu gör organisationen ett nytt avstamp och torgför en ny modell, som man hoppas ska leda till ett antal reformer under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Färre unga börjar driva företag i Kalmar län

JOBBSKAPARE Färre en var hundrade ungdom i Kalmar län tog förra året steget att börja driva eller leda företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten. Andelen unga som intresserar sig för företagande är på en rekordlåg nivå.
NYHET Publicerad:

Tips från Finfa

SOMMARÖPPET Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET Publicerad:

Dagens unga är bättre rustade

SOMMARJOBB På Böda Sand är det full fart. Mängder med nya aktiviteter, nyrenoverade stugor och lokaler. Nytt nöjesbolag, padelplaner och skojig vattensport. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag – Avtal 2020

SAVE THE DATE - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare. Mattias Dahl som efterträder Peter Jeppsson som vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, medverkar på Arbetsgivardagen i Växjö och diskuterar; Inför Avtal 2020.
NYHET Publicerad:

Håll koll på bluffakturorna

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

En arena för verklig förändring

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.
NYHET Publicerad:

Några tankar i semestertider

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.
NYHET Publicerad:

Det går att förändra, även om det tar tid.

FÖRETAGSKLIMAT För Lasse Olofsson har speedway alltid varit ett stort intresse, men också nyttig när det gäller att knyta nya kunder till företaget.
NYHET Publicerad:

Superbra i våra kontakter

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ilko Corkovic (s) i Borgholm är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver reformer

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 7,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Kalmar län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår därför höjda krav på lärarutbildningarna, nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lagligt? Lämpligt? Listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Västerviks kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Hög press på svenska åkerier

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Trelleborg-företag har tystnad som affärsidé

FÖRETAGARFRÅGOR I ett företag som Trelleborg Sealing Solutions AB i Kalmar, är det ständigt ”dags för verkstad” och det visade platschef Ulf Johansson, inte utan stolthet, för ett 20-tal företagare och politiker, när Svenskt Näringsliv kallade till diskussion och ”verkstad”. Fastighetschefen Mikael Holm deltog också som värd i rundvandringen.
NYHET Publicerad:

Svenska kockar skapar internationellt intresse

FÖRETAGARFRÅGOR Rundturen i Kalmar län på temat ”Dags för verkstad” landade på restaurang Kött & Bar i det gamla frimurarhotellet i Kalmar. Restauratören Jörgen Rasmussen beskrev i livliga ordalag de vedermödor en kock och krögare kan få genomleva med personal, hyresvärdar och kommunala tjänstemän – men också den personliga tillfredsställelse man får uppleva när allt går bra.
NYHET Publicerad:

Guldregn över unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det här är en fantastisk möjlighet för unga att testa sina vingar och få värdefulla erfarenheter av vad företagande och entreprenörskap handlar om.