NYHET23 maj 2023

Kompetensförsörjning fortsatt viktigt för företagen i Kalmar län

I årets mätning av företagsklimatet i Kalmar läns kommuner har resultaten i det sammanfattande omdömet stigit i fyra kommuner, sänkts i fem kommuner samt är oförändrat i tre kommuner. Sämst enskilda omdöme får frågan om kompetensförsörjning, som fortsätter vara ett stort problem för företagen i länet.

Tillgången på medarbetare med relevant kompetens är fortsatt ett stort bekymmer. Det är en av de frågor som får lägst betyg från företagen och sammantaget hamnar länet här under rikssnittet.

Genomsnittet i mätningen för Kalmar län backar 0,1 till 3,4 poäng, vilket ger länet en 11:e plats av landets 21 län. Viktiga frågor för företagen i år handlade främst om serviceinriktad myndighetsutövning, utsattheten för brott samt kompetensförsörjning. Den sistnämnda är också den fråga där företagen ger kommunerna lägst betyg.

I årets mätning når snittet på landets alla kommuner den högst uppmätta siffran i enkätens 22-åriga historia. I 127 kommuner stiger det sammanfattande omdömet, medan det sjunker i 79 kommuner. Totalt svarande i Sverige är 32 401 företagare och 5760 politiker. Den totala svarsfrekvensen är 46 procent.

Det viktigaste med den här mätningen är att politiker och tjänstemän får ett utmärkt redskap för att kunna förbättra företagsklimatet där det eventuellt brister.
Ulrica Bennesved, regionchef

I Kalmar län har 1242 företag i länets alla kommuner svarat på enkäten. Det är 50 procent av de tillfrågade företagen. Svaren kommer från en blandning av branscher och företagsstorlekar.

Ulrica Bennesved
Foto: Stefan Tell

– Det viktigaste med den här mätningen är att politiker och tjänstemän får ett utmärkt redskap för att kunna förbättra företagsklimatet där det eventuellt brister. Svaren består av företagens egna upplevelser och sätter strålkastaren på vad som är bra och vad som kan bli bättre. Genom att använda det här materialet i en konstruktiv dialog kan företagen och kommunen få en ökad förståelse för varandra och tillsammans arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat. Men då behöver kommunen också satsa på konkreta åtgärder som verkligen gör nytta, säger Svenskt Näringslivs regionchef Ulricas Bennesved.

Undersökningen visar att 71 procent av länets företag har haft kontakt med kommunen det senaste året, ofta med anledning av tillstånd, tillsyn och kontroll Det är på den kommunala nivån som de flesta företagen kommer i kontakt med myndighetsutövning, vilket gör kommunens service gentemot företagen ännu viktigare. Utöver detta visar undersökningen att företagen i stor utsträckning påverkas av brott och otrygghet.

En annan av företagen högt prioriterad fråga gäller kompetensförsörjningen. Tillgången på medarbetare med relevant kompetens är fortsatt ett stort bekymmer. Det är en av de frågor som får lägst betyg från företagen och sammantaget hamnar länet här under rikssnittet. Utbildningsutbudet matchar inte kompetensbehovet och skolans kontakter med näringslivet behöver därför förbättras.

– Ett gott företagsklimat är viktigt för att företagen ska kunna växa och utvecklas, vilket förutom ökat välstånd också är nödvändigt för samhällets gemensamma utveckling. Ska det gå bra för Kalmar län måste det också gå bra för företagen i länet. Därför är min uppmaning till kommunerna att använda materialet i undersökningen på ett förnuftigt sätt; i sin analys, i dialog och som underlag för kommande beslut. Tillsammans kan vi faktiskt skapa ett företagsklimat i världsklass – om vi vill och vågar, säger Ulrica Bennesved.

När företagen anger vad som är viktigast för kommunerna att ta tag i anges:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
  • Kortare handläggningstider
  • Fler som går en yrkesutbildning
  • Bättre förståelse för företagen hos kommunens beslutsfattare.

Vill du veta mer?

Vill du se resultatet för just din kommun? Gå in på www.foretagsklimat.se och klicka dig fram.

Verktyg för ett bättre företagsklimat – Guider för nedladdning hittar du här.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist