LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 juli 2020

Lägg i en växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel.

Först och främst en medicinsk katastrof och alla människoliv den skördat, men i spåren av detta stora ekonomiska konsekvenser för våra företag och för samhället i stort.

Pausknappen trycktes in, samhällen stängdes ned, handel mellan länder slutade fungera. Kompetensbristen ersattes av komponentbrist. Social distansering, flockimmunitet och hemester blev dagliga ord och Anders Tegnell blev världskänd.

Allas arbete blev annorlunda, så även vårt på regionkontoret. Planerade träffar blev inte på samma sätt men arbetets intensitet har inte varit mindre. Ett oändligt antal digitala möten har genomförts och sällan har vårt uppdrag varit så viktigt som nu. Vi har ständigt arbetat med att förmedla bilden och behoven av åtgärder från era företag till våra beslutsfattare. Ett arbete som varit lyckat och där många beslutsfattare varit lyhörda. Alla vet att om det ska gå bra för Sverige, måste det gå bra för svenska företag.

Nu behövs snabbhet före perfektion sa Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke vid en av alla pressträffar i slutet av mars. Snabbhet har just varit ordet för våren, ekonomiska konsekvenser, oro och virus spred sig snabbt men även åtgärderna för att förhindra dem. Politik i samverkan med arbetsmarknadens parter har på ett föredömligt sätt arbetat för att dämpa konsekvenserna.

Förslag och räddningspaket

Svenskt Näringsliv presenterade tidigt i krisen åtgärdsförslag och fick gott gehör för dessa.

Stärk systemet för korttidspermittering, Räddningsersättning vid omsättningsbortfall, Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter, Sänk räntan på de tidigare presenterade likviditesstärkande åtgärderna, Riktade åtgärder till de minsta företagen, Säkra varurörligheten inom EU.

På det lokala och regionala planet presenterade Svenskt Näringsliv åtgärdsförslag som riktade sig till kommuner, regioner och länsstyrelser. Det handlade bland annat om anstånd med betalning, snabbare betalningstider till leverantörer, omprioriteringar i tillsyn och tillståndsärenden.

Här kunde vi glädjande konstatera att i princip samtliga kommuner hade i slutet av mars vidtagit åtgärder och flera hade dessutom vidtagit ytterligare åtgärder. Även regionerna och länsstyrelserna arbetar med underlättande åtgärder för näringslivet.

Arbetslösheten har ökat rekordartat och de ekonomiska prognoserna är mörka och enligt dagens bedömningar dröjer det till slutet av 2022 innan vi når tillbaka till normala nivåer. Att så många företag som möjlighet överlever denna kris är bästa receptet, då kommer fler att ha ett arbete att gå tillbaka till.

Många företag och branscher har det tufft och lider. Livsverk suddas ut. Arbetslösheten stiger och hopplösheten kan kännas stor. Men det finns också ljuspunkter. Ur kris kan nya möjligheter växa fram. Digitaliseringen har tagit snabba välbehövliga språng framåt.

Företagen är motorn i återhämtningen och därför behövs det nu en kraftfull reformagenda för stärkt konkurrenskraft och framtidstro.

Svenskt Näringsliv bidrar genom projektet Återstarta Sverige med konkreta reformförslag och prioriteringar som gör det möjligt för svenska företag att leda Sverige ur den ekonomiska nedgången. Det handlar om en reformpolitik på fyra områden:

 1. 1.
  Stärkta incitament för att investera och ta risk.
 2. 2.
  Sänkta trösklar för att anställa och bättre kompetensförsörjning.
 3. 3.
  Stärkta incitament för att arbeta.
 4. 4.
  Bevarad och utvecklad handel med omvärlden

I slutet av juni presenterade vi paket ett av tre med fem huvudinriktningar.

 1. 1.
  Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.
 2. 2.
  Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket.
 3. 3.
  Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.
 4. 4.
  Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.
 5. 5.
  Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Presentationen av årets enkätresultat gällande det lokala företagsklimatet hamnade kanske lite i skymundan på grund av coronapandemin. Men arbetet är inte mindre viktigt, snarare tvärtom. Det har nog aldrig varit så viktigt som nu att skapa goda förutsättningar för våra företag att växa och verka. Det är bara så vi kan ta oss ur krisen, starka företag som investerar och anställer, det är så skatteunderlaget ökat, det är så vi skapar välfärd.

För ska det gå bra för Sverige – måste det gå bra för svenska företag.

Med önskan om en skön sommar!

Tusen tack till alla er som bidragit på olika sätt. Nu vill vi alla här på Svenskt Näringsliv Kalmar och Kronoberg önskar er alla, företagare, politiker och tjänstemän en riktigt härlig och skön sommar – njut – livet är det som pågår.

Avslutar med en favorit i repris.

Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Allt för få inser att den är hästen som drar hela lasset ” Winston Churchill

Sommarhälsningar

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist