Johnny Ulrica Marie och bakgrund

Lägg i en växel till för stärkt konkurrenskraft

NYHET Publicerad

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel. 

Först och främst en medicinsk katastrof och alla människoliv den skördat, men i spåren av detta stora ekonomiska konsekvenser för våra företag och för samhället i stort. 

Pausknappen trycktes in, samhällen stängdes ned, handel mellan länder slutade fungera. Kompetensbristen ersattes av komponentbrist. Social distansering, flockimmunitet och hemester blev dagliga ord och Anders Tegnell blev världskänd.  

Allas arbete blev annorlunda, så även vårt på regionkontoret. Planerade träffar blev inte på samma sätt men arbetets intensitet har inte varit mindre. Ett oändligt antal digitala möten har genomförts och sällan har vårt uppdrag varit så viktigt som nu. Vi har ständigt arbetat med att förmedla bilden och behoven av åtgärder från era företag till våra beslutsfattare. Ett arbete som varit lyckat och där många beslutsfattare varit lyhörda. Alla vet att om det ska gå bra för Sverige, måste det gå bra för svenska företag. 

Nu behövs snabbhet före perfektion sa Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke vid en av alla pressträffar i slutet av mars. Snabbhet har just varit ordet för våren, ekonomiska konsekvenser, oro och virus spred sig snabbt men även åtgärderna för att förhindra dem. Politik i samverkan med arbetsmarknadens parter har på ett föredömligt sätt arbetat för att dämpa konsekvenserna. 

Förslag och räddningspaket 

Svenskt Näringsliv presenterade tidigt i krisen åtgärdsförslag och fick gott gehör för dessa. 

Stärk systemet för korttidspermittering, Räddningsersättning vid omsättningsbortfall, Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter, Sänk räntan på de tidigare presenterade likviditesstärkande åtgärderna, Riktade åtgärder till de minsta företagen, Säkra varurörligheten inom EU.

På det lokala och regionala planet presenterade Svenskt Näringsliv åtgärdsförslag som riktade sig till kommuner, regioner och länsstyrelser. Det handlade bland annat om anstånd med betalning, snabbare betalningstider till leverantörer, omprioriteringar i tillsyn och tillståndsärenden. 

Här kunde vi glädjande konstatera att i princip samtliga kommuner hade i slutet av mars vidtagit åtgärder och flera hade dessutom vidtagit ytterligare åtgärder. Även regionerna och länsstyrelserna arbetar med underlättande åtgärder för näringslivet. 

Arbetslösheten har ökat rekordartat och de ekonomiska prognoserna är mörka och enligt dagens bedömningar dröjer det till slutet av 2022 innan vi når tillbaka till normala nivåer. Att så många företag som möjlighet överlever denna kris är bästa receptet, då kommer fler att ha ett arbete att gå tillbaka till. 

Många företag och branscher har det tufft och lider. Livsverk suddas ut. Arbetslösheten stiger och hopplösheten kan kännas stor. Men det finns också ljuspunkter. Ur kris kan nya möjligheter växa fram. Digitaliseringen har tagit snabba välbehövliga språng framåt. 

Företagen är motorn i återhämtningen och därför behövs det nu en kraftfull reformagenda för stärkt konkurrenskraft och framtidstro. 

Svenskt Näringsliv bidrar genom projektet Återstarta Sverige med konkreta reformförslag och prioriteringar som gör det möjligt för svenska företag att leda Sverige ur den ekonomiska nedgången. Det handlar om en reformpolitik på fyra områden: 

 1. Stärkta incitament för att investera och ta risk.
 2.  
 3. Sänkta trösklar för att anställa och bättre kompetensförsörjning.
 4.  
 5. Stärkta incitament för att arbeta.
 6.  
 7. Bevarad och utvecklad handel med omvärlden

I slutet av juni presenterade vi paket ett av tre med fem huvudinriktningar.

 1. Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.
 2.  
 3. Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket.
 4.  
 5. Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.
 6.  
 7. Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.
 8.  
 9. Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift. 

Presentationen av årets enkätresultat gällande det lokala företagsklimatet hamnade kanske lite i skymundan på grund av coronapandemin. Men arbetet är inte mindre viktigt, snarare tvärtom. Det har nog aldrig varit så viktigt som nu att skapa goda förutsättningar för våra företag att växa och verka. Det är bara så vi kan ta oss ur krisen, starka företag som investerar och anställer, det är så skatteunderlaget ökat, det är så vi skapar välfärd. 

För ska det gå bra för Sverige – måste det gå bra för svenska företag. 

Med önskan om en skön sommar! 

Tusen tack till alla er som bidragit på olika sätt. Nu vill vi alla här på Svenskt Näringsliv Kalmar och Kronoberg önskar er alla, företagare, politiker och tjänstemän en riktigt härlig och skön sommar – njut – livet är det som pågår. 

Avslutar med en favorit i repris.

Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Allt för få inser att den är hästen som drar hela lasset ” Winston Churchill

Sommarhälsningar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

”Det krävs stora stimulansåtgärder för att återhämta oss ur krisen”

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog coronapandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Malin Hamlin!

SME-FÖRETAG Sveriges näringsliv består till allra största delen av små företag. Därför har Svenskt Näringslivs SME-kommitté en särskilt viktig plats i arbetet. Vi tog en pratstund med en av kommitténs nya medlemmar, och det samtalet kan ni läsa här.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Det är dags att regeringen tar elförsörjningsfrågan på allvar

DEBATT Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars når vi ej de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa. Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Vi ser redan konsekvenser för näringslivet i Kalmar län när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.
NYHET Publicerad:

Lägg i en växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel. 
NYHET Publicerad:

Vad händer när jobbmotorn stannar?

BESÖKSNÄRINGEN Coronapandemin slog till snabbt och stenhårt mot den svenska besöksnäringen. I Västervik möter vi Stina Porsgaard på Västerviks Stadshotell och hennes verksamhet är inget undantag från att ha drabbats, utan konsekvenserna är mycket stora.
NYHET Publicerad:

Så här gör du om du får en bluffaktura

SÄKERHET Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen och särskilt besvärligt under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vi behöver kraftsamling för jobb

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. Även Kalmar län har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna. Som ett industritungt län, är vi beroende av att efterfrågan hålls uppe, både lokalt och nationellt. Sedan krisen inleddes har 10 398 personer korttidspermitterats och 1 208 varslats.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag vid omställning

VARSEL Just nu är det tuffare än någonsin för många att vara företagsledare och chef. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Kalmar län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Permitteringsstöd och utdelningsstopp

WEBBINARIUM Tillväxtverket har lämnat besked om att stoppa permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar. Varför är aktieutdelningar så viktiga? Vad innebär utdelningsstoppet i praktiken? Hur påverkar det företagen och företagandet?
NYHET Publicerad:

Årets enkätresultat i lokalföretagsklimat är här

FÖRETAGSKLIMAT Även före coronakrisen har det blivit sämre att driva företag i Kalmar län. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet. Fem kommuner får ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med förra året. Bara två kommuner får ett bättre resultat.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som beslutats måste nå ut

KOMMENTAR Under coronakrisen är det många företagare som kämpar för sin överlevnad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Krisen kommer bli värre, tror företagen i Kalmar

KONJUNKTUREN Rekordmånga företag i Kalmar län har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Många av dem förbereder sig på att krisen kan bli långvarig. 43 procent av företagen tror att tappet kommer fortsätta det kommande halvåret. Bara 26 procent tror på en återhämtning.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.