Lön kopplad till värdegrund ger stark symbios 

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING På industriföretaget Epiroc bedöms alla medarbetare efter lönekriterier som överensstämmer med värdegrundens delar. Tillsammans med värdegrundsarbetet har det resulterat i att produktiviteten har ökat med 20 procent på tre år

Jenny Heimersson, Epiroc
Foto: Marcus Funke

"Det är en briljant idé att vi diskuterar vår värdegrund med medarbetarna i lönesamtalen – det vi vill att alla ska få in i ryggmärgen. Eftersom lön är ett starkt drivmedel lyssnar man mer på återkopplingen", säger Jenny Heimersson på Epiroc.

Epiroc i Kalmar, en del av Atlas Copco, har sedan 80-talet haft individuell lönesättning för de kollektivanställda på företaget men för tjänstemännen saknades det länge en strukturerad process.   

– Cheferna hade inte rätt stöd för att ge återkoppling till medarbetarna, det var svårt att styra att lönen gick ut på ett relevant sätt, och det blev otydligt för medarbetarna också, säger Jenny Heimersson 

I samband med att Epirocs nya värdegrund, sammanfattad i åtta byggstenar, blev klar 2012 skedde ett stort arbete internt för att alla skulle förstå och leva efter dem i det dagliga arbetet. När det tre år senare uppstod ett behov av en tydlig löneprocess för tjänstemännen uppkom idén att låta lönekriterierna vara desamma som byggstenarna, som bland annat handlar om medarbetarskap, samarbete och kundens behov. 

– Det är en briljant idé att vi diskuterar vår värdegrund med medarbetarna i lönesamtalen – det vi vill att alla ska få in i ryggmärgen. Eftersom lön är ett starkt drivmedel lyssnar man mer på återkopplingen.  

Även mallen för utvecklingssamtal arbetades om för att gå i linje med löneprocessen och utgår från hur medarbetaren kan skapa mer värde i sin roll och därmed leverera mer. 

Tidigare hade alla inte mål och förväntansbild klart för sig, men de nya processerna har drivit fram att cheferna måste bli tydligare och att medarbetaren måste förstå sin roll och sitt bidrag till verksamheten. Det är inget lätt arbete, påpekar Jenny Heimersson.  

– Den som inte har jobbat med ledarskapet innan bör inte rulla ut den här typen av löneprocess med tanke på att det ställer höga krav både på ledarskap och medarbetarskap.  

En annan utmaning är att beteenden är svårare att lönesätta än kvantifierbara mål. Alla har olika syn på sitt beteende och dessutom kräver olika roller ofta olika beteenden.  

– Vi har valt att ha samma lönekriterier för alla på företaget, allt från utvecklingsingenjörer till de som packar reservdelar. Styrkan är att vår värdegrund blir väldigt tydlig, att alla sitter i samma båt och att vi blir framgångsrika tillsammans.  

För att säkra objektiva och rättvisa bedömningar jämför cheferna sina medarbetares bedömningar i kalibreringsgrupper. På tjänstemannasidan, som inte gjort det tidigare, har det varit tidskrävande och mycket diskussioner. Men det blir bättre för varje år.  

– En sådan här process tar tre fyra år innan den sätter sig. Kalibrering och beskrivande texter för hur varje kriterium ska bedömas är vårt sätt att se till att vi fördelar lönen så rättvist som möjligt. När väl bedömningarna är gjorda och vi har avtalet är resten ren matematik. 

En annan fördel är att fack och arbetsgivare inte behöver diskutera igenom varje medarbetare.  

– I stället kan vi prata om de stora penseldragen.  Strukturella frågor om hur matematiken ska fungera, hur vi ska sprida ut spannet eller om vi ska lägga mer krut på någon särskild grupp. 

Cheferna är positiva till att processen ger dem ett bra verktyg för att prata om värderingar, men medarbetarnas respons har varit skiftande.  

– Självklart finns det de som tycker att det är jobbigt att vi värdesätter de mjuka bitarna så högt, eftersom det ställer ytterligare krav utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Men så måste det vara.  

Det som ger ett företag konkurrenskraft långsiktigt är hur organisationen lyckas samarbeta och hur mycket alla vill vara med och bidra till att skapa förbättringar, poängterar hon. Och de flesta är positiva till större tydlighet och bättre återkoppling, även om det innebär högre krav.  

– Det gör att vi utvecklas snabbare. All förändring kan vara jobbig men det blir oftast bra i slutänden. Den som inte är beredd att reflektera över sitt beteende kommer heller aldrig att förbättra det.  

Att koppla löneprocessen så tydligt till företagets värdegrund har förutom ökad självinsikt och bättre ledarskap lagt en grund för att produktiviteten har ökat med 20 procent.   

– Den största vinsten är ett förändrat mindset där medarbetarna generellt är mer positiva till sitt jobb, de samarbetar bättre, är mer motiverade, tänker lite mer och anstränger sig för att resultatet ska bli ännu bättre. Och det känns på atmosfären, säger Jenny Heimersson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.