NYHET20 december 2022

Näringslivet önskar sig visioner!

Trots alla juleljus är det årets mörkaste tid, både utomhus och bland tidningsrubrikerna. Likaså i diskussionerna kring företagares köksbord. Många företag hann inte återhämta sig från pandemin innan de eskalerande elkostnaderna slog till och nu ser vi att ytterligare en sten läggs på deras börda i och med den lågkonjunktur vi nu äntrar. Och kriget i Ukraina fortsätter. Det är dystert.

Foto: Mostphotos och Stefan Tell

Elkrisen är kanske det som känns mest just här och nu. Nyss gick Svenska Kraftnät ut och varnade för fortsatt höga elpriser och regeringen menar att alla måste spara el. För gemene man är det naturligtvis tufft med ökande elkostnader, men inte alla inser att elkrisen också slår hårt mot företagen. För så är det. Det går inte att veta från en dag till en annan om elpriserna kommer ligga på normala nivåer, eller om de kommer att bli 10, 20 eller 30 gånger så höga. Om man överhuvudtaget kommer ha el. Det gör det helt omöjligt att driva ett företag, men så ser tyvärr verkligheten ut företagen i Småland just nu.

Och på längre sikt så riskerar de höga elkostnaderna och eventuell bortkoppling från elnätet att tänkta investeringar läggs på hyllan, vilket även det bidrar till sämre förutsättningar. Vilket då leder oss till nästa mörka moln – lågkonjunkturen.

Vi kommer troligen att få leva med en hög prisnivå ett tag, men det finns tecken på att inflationen kan komma att kraftigt minska nästa år. Inte minst på grund av detta är det extra viktigt med en ansvarsfull avtalsrörelse.

Med snabbt utbyggd elförsörjning, och här måste vi ställa oss positiva till alla energislag, och en avtalsrörelse som hamnar på en acceptabel nivå blir krisen något lättare att uthärda. Det om något vore väl en bra julklappsönskning? En tidig julklapp fick vi förvisso med beslutet om att Cementa fick tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland. Utan cement skulle stora delar näringslivet – och även klimatomställningen – lamslås. Låt oss se det som ett gott tecken för fler goda beslut framgent!

Vi på Svenskt Näringsliv Kalmar län arbetar varje dag med att föra upp näringslivets frågor högt på den politiska agendan, det är vårt viktiga uppdrag. Just nu känns det viktigare än någonsin. Under året har vi därför haft många samtal med politiker och tjänstemän inom kommun, region och riksdag, och samtal med företrädare från andra organisationer och media. Så, stort tack till alla er som bidragit på olika sätt i möten, diskussioner och debatter!

Med dessa rader och artiklar vill jag, mina kollegor Johnny Rönnfjord och Marie Prick önska er alla – företagare, politiker och tjänstemän – en riktigt skön och vilsam julhelg och därefter ser vi fram emot ett nytt företagsamt år.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län

EnergiEnergiförsörjningLågkonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist