LogoLogo
LogoLogo
Nyhet15 september 2020

Nu återstartar vi tillsammans med våra ungdomar

Det är nu viktigare än någonsin att att arbeta med entreprenörskap i skolan. Våra unga kommer att möta en värld i det postcorona samhället där egenskaper som tränas genom Ung Företagsamhets läromedel och UF-företag efterfrågas på en allt tuffare arbetsmarknad.

Anna Hofvergård, regionchef för Ung företagsamhet i Kalmar län.

Egenskaper som tränas är flexibilitet, att kunna arbeta i grupp, se möjligheter och att kunna ta en idé till verklighet. Att få göra något på riktigt både motiverar och utvecklar våra unga. Forskning visar att det är just uthållighet som leder till om man lyckas med sina studier och livet i stort. Uthållighet tillsammans med flexibilitet, kreativitet och samarbete är avgörande egenskaper för att driva ett UF-företag.

Att arbeta entreprenöriellt och med entreprenörskap redan på grundskolan är enormt viktigt för att eleverna ska vara väl rustade inför framtiden. Många av våra unga kommer att arbeta med yrken som i nuläget inte finns. För att eleverna ska vara väl förberedda på dessa yrken och på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden bör vi bredda och fördjupa elevernas entreprenöriella kompetenser genom entreprenöriellt lärande. Forskning visar att de personer som drivit UF-företag under sin skolgång, får högre lön, har lägre arbetslöshet och är i större utsträckning benägna att starta eget. Deras företag tenderar också att ha fler anställda. Erfarenheterna från ett UF-år gör med andra ord skillnad, både för individen och för samhället.

Forskning visar att de personer som drivit UF-företag under sin skolgång, får högre lön, har lägre arbetslöshet och är i större utsträckning benägna att starta eget.

Vi står därför fortsatt rustade för att ta ansvar som den viktiga samhällsaktör vi är, för att ge fler barn och unga möjligheten att träna på färdigheter som uppmuntrar till initiativtagande, kreativitet, självledarskap, samarbete och företagsamhet. Det är en grogrund för såväl bättre självkänsla som mod. 

Vårt uppdrag att sprida entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är viktigare än någonsin och vi, tillsammans med fantastiska lärare och skolor, kan ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet – ett uppdrag som nu är viktigare än någonsin för att tillsammans kunna återstarta Sverige.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har gett ungdomar möjlighet att träna och utveckla entreprenörskap. I år fyller alltså organisationen 40 år vilket i sig är unikt och värt att fira. Men, låt oss istället fira tillsammans när vi återstartat Sverige igen. Den resan börjar med våra unga, det är de som äger framtiden.

Anna Hofvergård, regionchef för Ung företagsamhet i Kalmar län

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist