NYHET22 september 2021

Ranking – Så är företagsklimatet i Kalmar län

Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar.

Kännedom om företagens vardag, rimliga handläggningstider, tillgänglighet, vägledning och attityder är viktiga pusselbitar för ett gott företagsklimat.

– Dialogen som politiker och tjänstemän har med oss företagare är en nyckelfaktor. På det sättet kan vi få en ömsesidig förståelse för våra olika verkligheter. Och för att uppnå ett bra företagsklimat behöver alla politiker och tjänstemän inom kommunen förstå varför det är viktigt att jobba systematiskt mot uppsatta mål. Då kan vi tillsammans bli bättre, säger Malin Hamlin från Lansen Omsorg.

Malin Hamlin, Lansen Omsorg AB

I Kalmar län har 1274 företagare svarat på den enkät som nu ligger till stor grund för rankingen av företagsklimatet. I år har sju kommuner stigit i ranking och fem kommuner har tappat. Borgholm är den kommun som stiger mest, +66 placeringar till plats 136. Högsby och Västervik gör också stora kliv uppåt, +61 placeringar. Mönsterås ligger fortfarande i topp i länet på en 48:e plats i landet. Mörbylånga tappar ytterligare en placering och hamnar på länets lägsta placering, plats 275. Det största tappet sker i Nybro, -49 placeringar till plats 141.

Många företagare ser arbetet för att minska brottslighet och öka trygghet som en högt prioriterad fråga. I Torsås rankas just denna fråga på plats 290 av Sveriges 290 kommuner.

För att uppnå ett bra företagsklimat behöver alla politiker och tjänstemän inom kommunen förstå varför det är viktigt att jobba systematiskt mot uppsatta mål. 
KommunRanking 2021Förändring från 2020
Mönsterås48-8
Torsås907
Borgholm13666
Kalmar137-12
Nybro141-49
Hultsfred14533
Västervik17761
Vimmerby22010
Högsby22361
Oskarshamn23022
Emmaboda234-10
Mörbylånga275-1

– I kommuner som arbetar framgångsrikt med företagsklimatet ser vi några gemensamma nämnare. En politisk enighet om att detta är en prioriterad fråga och att hela organisationen har ett engagemang med fokus på god service och bemötande. Jag har sagt det förut och säger det igen, ska det gå bra för Sverige måste det gå bra för företagen och då krävs ett företagsklimat i världsklass, säger Ulrica Bennesved regionchef på Svenskt Näringsliv.

Att arbeta med företagsklimatet är en fråga som ska ha hög prioritet för såväl politiker som tjänstemän i kommunerna. Det är ett långsiktigt arbete som kräver målmedvetenhet och uthållighet. Tillsammans kan företagare, politiker och tjänstemän skapa ett företagsklimat för tillväxt.

Fakta om rankingen

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner baseras till 2/3 på en enkät som 32 000 företag svarat på och till 1/3 på fem statistikfaktorer. 12 enkätfrågor ingår i rankingen, som väger från 1/3 till 1/72 i det totala rankingresultatet. Enkätfrågan om vilket sammanfattande omdöme företagen vill ge företagsklimatet i den egna kommunen viktas med 1/3. Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se/about

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist