NYHET22 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kalmar län. Här är svaren från Centerpartiets Stihna Johansson Evertsson.  

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan?  

– Ja självklart är det ett av de allra viktigaste uppdragen man har som riksdagsledamot. Hur i så fall? I praktiken får man ett ansvarsområde från sitt parti som man har möjlighet att verka extra inom och företagande är det som jag önskat få arbeta med på olika sätt. Förutom de nedan uppräknade frågorna som är av största vikt, vill jag arbeta för både minskat krångel och byråkrati genom att ge myndigheterna ett uppdrag att se över vilka lagar och regler som kan förenklas alternativt tas bort helt. Vi i vårt län skulle också behöva mer och fler satsningar på infrastruktur både på väg, tåg och den digitala infrastrukturen. Särskilt för landsbygdens företag skulle det sist nämnda vara extra viktigt. Kvinnors företagande behöver också en särskild satsning i detta län då vi inte ens når upp till rikets snitt här. Det finns alltså en stor potential som vi inte drar nytta av.  

Det finns mycket vi politiker kan göra men väldigt viktigt tycker jag att det är att man tar sig tiden att lyssna och förstå vad näringslivet självt önskar och behöver, därför är det också min ambition att ha stora öron för vad branschorganisationerna vill förmedla och jag anser mig redan idag ha goda relationer med ett flertal av dom.  

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt? 
– Detta är viktigt och akut! Först och främst måste vi få till mycket mer elproduktion. Gärna förnyelsebar sol, vind och vatten men också kärnkraften behövs. Vi behöver utveckla havsbaserad vindkraft och öka produktionen i de kärnkraftverk vi har nu. Om elen ska vara billig och vi ska få fram den snabbt kan vi inte vänta på att framtida kärnkraftverk löser problemet det tar för lång tid. Vi som politiker kan därmed inte ställa de olika källorna mot varandra utan alla tillbuds stående medel måste användas nu. Det behövs mer grön elproduktion, ökad energieffektivisering, ökad överföring, bättre lagring och smartare flexibilitet. Vi vill tex. halvera energiskatten på el, sänka moms, högkostnadsskydd och mothandel. Men det allra viktigaste är nu att lösningar kommer på plats så snabbt som möjligt. Det är dags för oss politiker att gå från ord till handling. Det behövs akuta energisamtal för att diskutera alla förslag konstruktivt och målet måste vara att gå från ord till handling, bred politisk enighet för både producenter och konsumenter av el. 

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet? 

– Vi måste arbeta mer med så väl kompetensutveckling som förbättrad matchning. Vi behöver fler i nästan alla branscher och både i det privata och offentliga. Alla som kan måste då arbeta, utbildas och bidra. Personligen tror jag ändå att vi är i en situation där vi behöver arbetskraftsinvandring för att lösa situationen på kort sikt och på lite längre behöver vi arbeta annorlunda och fundera på inom det offentliga vad ska maskiner och datorer göra och vad behövs människor till. Kanske aningen filosofiskt men många moment går att automatisera även i det offentliga och med tanke på vår åldersstruktur är det nödvändigt.  

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänsklig lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet? 

– Vi måste ha fler poliser ute i samhället. Rättssystemet måste bli snabbare- vi kan inte ha månader av väntan på att de som begår brott ska bli ställda inför rätta och satta innanför lås och bom. Många gånger vet vi lokalt vilka individer som ställer till mest bekymmer och en närvarande och god polistillgång skulle göra gott. Centerpartiet vill kommande mandatperiod satsa 1 miljard på detta. Ett fortsatt samarbete mellan polis, tull och kustbevakning så man kommer åt internationella ligor. Utöver detta är alltid tidiga insatser inom tex skolan och det sociala viktiga. Därför är det viktigt att kommunerna har resurser att satsa på barnen så att de inte växer upp till kriminella, därmed är vi beroende av varandra, skattepengarna kommer från företag som har förutsättningar att arbeta med det dom ska och inte behöva använda tid och pengar till att skydda sig mot yrkeskriminella.  

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kalmar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist