NYHET5 september 2022

SMR - en del av lösningen på energiproblemet?

Svensk kärnkraft är en säker och pålitlig energikälla. Tekniken och regelverket därikring är dock kraftigt föråldrad och måste uppdateras.

Ramon Wyss sitter i styrgruppen för CNETO och tror på SMR för framtiden.Foto: Johannes Jansson

Energikrisen i Sverige är akut, men även på lång sikt finns många utmaningar. I takt med att fossila bränslen byts ut mot el behöver vi bygga ut vår elproduktion i hög takt. Alla kraftslag behövs, men på senare tid har mycket uppmärksamhet riktats mot kärnkraft i form av små modulära reaktorer, förkortat SMR. De är små, effektiva och har korta ledtider. Flera företag har visat intresse för att bygga och leverera SMR till svenska kraftverk, bland annat CNETO. I deras styrgrupp sitter Ramon Wyss, som menar att man inte ska glömma att kärnkraft - liksom sol, vind och vatten - är fossilfri teknik och extremt viktigt för den gröna energiomställningen.

Vad är fördelen med SMR?

– Mindre reaktorer kan tillverkas i fabrik med pålitliga och beprövade ritningar, säger Ramon Wyss. De kan sättas in lokalt där det behövs stora mängder energi – tillverkning av hybridstål vore ett exempel – och teknikbredden kan bli större. Dessutom blir det potentiellt billigare för länder som saknar kapital för att anlägga ett fullstort kärnkraftverk. Slutligen är SMR säkrare än konventionella reaktorer på grund av sin ringa storlek. En mindre reaktortank innebär färre risker och enklare säkerhetsarbete. 

Vad står i vägen för mer SMR i Sverige? 

– Lagstiftningen. Man får endast ersätta gamla reaktorer, inte bygga helt nya. Varje reaktor måste godkännas individuellt, i stället för ett typgodkännande som skulle göra serietillverkning möjlig. Tillståndsprocesserna är dessutom dyra och krångliga, och lagrummet är otryggt. En investerare vill inte delta i ett projekt som kan komma att förbjudas inom fem år.  

Hur ser potentialen ut för SMR i södra Sverige? 

– Södra Sverige har ett enormt energibehov, som vi sett i vintras. Men här finns också infrastruktur på plats, inte minst i Barsebäck. Med andra ord finns det stor potential för ny- och utbyggnad, men även ett stort intresse. Kärnfull Next är ett företag som skrivit avtal med General Electric om att köpa deras SMR med avsikt att söka tillstånd för Sverige. 

Om Sverige ska kunna leverera energi till ett samhälle som växer och en industri som expanderar måste tillgången öka. I dagsläget är vattenkraften fullt utbyggd och vind och sol ensamma klarar inte av att matcha tillväxttakten.  

Då återstår antingen att importera fossilbaserad energi från Ryssland, Polen och Tyskland, eller att bygga ut vår egen kapacitet. Sverige har ett ansvar gentemot sina medborgare att säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning, men även gentemot omvärlden att delta i omställningen till fossilfritt bränsle, avslutar Wyss. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist