Smålandslunch i Mörbylånga kommun

Smålandslunch i Mörbylånga kommun

Turnén avslutad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Smålandslunchen och Ölandslunchen, är en turné som Svenskt Näringsliv åker på tillsammans med våra kollegor från Företagarna och Almi. Det är en serie möten som hålls i länets alla kommuner där information- och dialog står i fokus.

Smålandslunch i Oskarshamns kommun

Smålandslunch i Oskarshamns kommun

Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv

Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv

– Under årets turné har vi mött några hundra företagare, politiker och tjänstemän under två timmar. De har fått höra om hur de små företagen tänker kring konjunktur, digitalisering och ledarskap samt det område som vi på Svenskt Näringsliv pratat om, företagsklimatet säger Svenskt Näringslivs regionchef Eilon Fransson.

Några reflektioner kring rankingen av företagsklimatet för kommunerna i Kalmar län.  

Åtta kommuner tappar i rankingplacering och fyra kommuner stiger. I år blir det tydligt att långsiktighet och målfokus kan ge utslag i mätningen. Vi gratulerar Kalmar som nått sin målsättning att vara ”Topp 100” och vi ser att Borgholm och Nybro får belöning för sina insatser. Även om det återstår en hel del. Att Mönsterås fortsätter att stiga är imponerande. En topplacering i länet under så lång tid är respektingivande. Dessutom når man den absoluta toppen i landet i parametrarna service till företag och tjänstemäns attityder.

 • Västervik 178 (-21) – Västervik når sin lägsta placering på många år. Att kommunen konkurrerar med sina företag är en tydlig faktor som spelar in.
 • Vimmerby 257 (-128) - Faller flest placeringar i landet, från plats 129 i fjol till plats 257 i år. Ett tapp på hela 128 placeringar. Oroligt i politiken och knepiga beslut som påverkar företagen spelar in.
 • Hultsfred 192 (-11) – Att stå still är att backa. Det är kommunen ett tydligt exempel på. Den jämna låga nivån blir ett tapp när det finns andra kommuner som går framåt.
 • Oskarshamn 279 (-25) – Kommunen har höjt skatten med 75 öre. Det påverkar köpkraften och bidrar inte till att skapa ett starkare näringsliv. Nu är det dags att göra verkliga kraftåtgärder, på många områden.
 • Högsby 277 (-27) – Ett enskilt år kan en kommun få bra omdömen i en enskild fråga. I Högsbys fall rörde det sig förra året om Nyföretagande. I år halkar man återigen ner till låga nivåer.
 • Mönsterås 36 (+6) – Når 1:a platsen i landet i parametrarna service till företagen och tjänstemännens attityder. Hatten av för uthållighet och målmedvetenhet.
 • Nybro 220 (+41) – Målmedvetenheten i det strategiska arbetet ger utslag. Kommunen stiger 41 platser. Nu gäller det att fortsätta arbetet tillsammans med företag, politiker och tjänstemän.
 • Kalmar 83 (+28) – Grattis! Målet har varit ”Topp 100” i många år. Nu är ni där. Att arbeta med företagsklimatet är inte en fråga om att briljera i en enskild parameter, det handlar om jämnhet på alla områden. Dessutom bidrar målmedvetenhet och kommunikation till att den gemensamma bilden får fäste.
 • Borgholm 250 (+30) – Det är lättare att nå förändring från ett lågt utgångsläge. Men målmedvetenheten från Borgholm har börjat ge resultat. Håll i nu i fortsättningen!
 • Mörbylånga 150 (-29) – Förra året var kommunen årets raket i Sverige. Att tappa lite ett enskilt år är inget att oroas över. Det som oroar är att företagen har så svårt att hitta medarbetare med relevant kompetens.
 • Emmaboda 255 (-21) – Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att företagen ska kunna utvecklas. Det är en positiv faktor för Emmaboda, men tyvärr kan det inte kompensera för allt annat som företagen inte är nöjda med.
 • Torsås 111 (-19) – Den gemensamma anda som finns i Torsås står fortfarande stark. Attityder är viktigt. Därför är tappet som har med skolans attityder viktigt att ta på allvar. Vad beror det på?

Alla siffror hittar du på www.foretagsklimat.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige är i behov av omfattande reformer på flera områden.

KOMMENTAR Konjunktursvängningar är inte näringslivets största utmaningar, istället uppger företagen kompetensbristen som ett av de största tillväxthindren och bostadsbristen spär på den problematiken ytterligare.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka enskilda EU-beslut

ARBETSMILJÖ Med rätt argument, rätt metod och rätta kontakter kan faktiskt ett enskilt företag få gehör för förslag om utformning av EU-direktiv, och i förlängningen av svensk lagstiftning. Batteritillverkaren Saft AB i Oskarshamn lyckades påverka reglerna för uppföljning, av hur användning av kadmium (Cd) i tillverkningsprocessen påverkar arbetsmiljön.
NYHET Publicerad:

Växjölöftet - ställer krav på motprestation

ARBETSMARKNAD Genom att kräva motprestation, och samtidigt erbjuda individuella utvecklingsprogram, har Växjö kommun lyckats minska antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 %. Räknat per invånare, är besparingen nästan 36 % av kostnaden.
NYHET Publicerad:

Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv var 2009 nära ett huvudavtal med LO om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, men det sprack på olika prioriteringar. Likaså 2013 och 2015. Men nu gör organisationen ett nytt avstamp och torgför en ny modell, som man hoppas ska leda till ett antal reformer under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Färre unga börjar driva företag i Kalmar län

JOBBSKAPARE Färre en var hundrade ungdom i Kalmar län tog förra året steget att börja driva eller leda företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten. Andelen unga som intresserar sig för företagande är på en rekordlåg nivå.
NYHET Publicerad:

Tips från Finfa

SOMMARÖPPET Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET Publicerad:

Dagens unga är bättre rustade

SOMMARJOBB På Böda Sand är det full fart. Mängder med nya aktiviteter, nyrenoverade stugor och lokaler. Nytt nöjesbolag, padelplaner och skojig vattensport. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag – Avtal 2020

SAVE THE DATE - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare. Mattias Dahl som efterträder Peter Jeppsson som vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, medverkar på Arbetsgivardagen i Växjö och diskuterar; Inför Avtal 2020.
NYHET Publicerad:

Håll koll på bluffakturorna

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

En arena för verklig förändring

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.
NYHET Publicerad:

Några tankar i semestertider

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.
NYHET Publicerad:

Det går att förändra, även om det tar tid.

FÖRETAGSKLIMAT För Lasse Olofsson har speedway alltid varit ett stort intresse, men också nyttig när det gäller att knyta nya kunder till företaget.
NYHET Publicerad:

Superbra i våra kontakter

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ilko Corkovic (s) i Borgholm är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver reformer

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 7,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Kalmar län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår därför höjda krav på lärarutbildningarna, nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lagligt? Lämpligt? Listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Västerviks kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Hög press på svenska åkerier

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Trelleborg-företag har tystnad som affärsidé

FÖRETAGARFRÅGOR I ett företag som Trelleborg Sealing Solutions AB i Kalmar, är det ständigt ”dags för verkstad” och det visade platschef Ulf Johansson, inte utan stolthet, för ett 20-tal företagare och politiker, när Svenskt Näringsliv kallade till diskussion och ”verkstad”. Fastighetschefen Mikael Holm deltog också som värd i rundvandringen.
NYHET Publicerad:

Svenska kockar skapar internationellt intresse

FÖRETAGARFRÅGOR Rundturen i Kalmar län på temat ”Dags för verkstad” landade på restaurang Kött & Bar i det gamla frimurarhotellet i Kalmar. Restauratören Jörgen Rasmussen beskrev i livliga ordalag de vedermödor en kock och krögare kan få genomleva med personal, hyresvärdar och kommunala tjänstemän – men också den personliga tillfredsställelse man får uppleva när allt går bra.
NYHET Publicerad:

Guldregn över unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det här är en fantastisk möjlighet för unga att testa sina vingar och få värdefulla erfarenheter av vad företagande och entreprenörskap handlar om.
NYHET Publicerad:

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.