Smålandslunch i Mörbylånga kommun

Smålandslunch i Mörbylånga kommun

Turnén avslutad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Smålandslunchen och Ölandslunchen, är en turné som Svenskt Näringsliv åker på tillsammans med våra kollegor från Företagarna och Almi. Det är en serie möten som hålls i länets alla kommuner där information- och dialog står i fokus.

Smålandslunch i Oskarshamns kommun

Smålandslunch i Oskarshamns kommun

Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv

Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv

– Under årets turné har vi mött några hundra företagare, politiker och tjänstemän under två timmar. De har fått höra om hur de små företagen tänker kring konjunktur, digitalisering och ledarskap samt det område som vi på Svenskt Näringsliv pratat om, företagsklimatet säger Svenskt Näringslivs regionchef Eilon Fransson.

Några reflektioner kring rankingen av företagsklimatet för kommunerna i Kalmar län.  

Åtta kommuner tappar i rankingplacering och fyra kommuner stiger. I år blir det tydligt att långsiktighet och målfokus kan ge utslag i mätningen. Vi gratulerar Kalmar som nått sin målsättning att vara ”Topp 100” och vi ser att Borgholm och Nybro får belöning för sina insatser. Även om det återstår en hel del. Att Mönsterås fortsätter att stiga är imponerande. En topplacering i länet under så lång tid är respektingivande. Dessutom når man den absoluta toppen i landet i parametrarna service till företag och tjänstemäns attityder.

 • Västervik 178 (-21) – Västervik når sin lägsta placering på många år. Att kommunen konkurrerar med sina företag är en tydlig faktor som spelar in.
 • Vimmerby 257 (-128) - Faller flest placeringar i landet, från plats 129 i fjol till plats 257 i år. Ett tapp på hela 128 placeringar. Oroligt i politiken och knepiga beslut som påverkar företagen spelar in.
 • Hultsfred 192 (-11) – Att stå still är att backa. Det är kommunen ett tydligt exempel på. Den jämna låga nivån blir ett tapp när det finns andra kommuner som går framåt.
 • Oskarshamn 279 (-25) – Kommunen har höjt skatten med 75 öre. Det påverkar köpkraften och bidrar inte till att skapa ett starkare näringsliv. Nu är det dags att göra verkliga kraftåtgärder, på många områden.
 • Högsby 277 (-27) – Ett enskilt år kan en kommun få bra omdömen i en enskild fråga. I Högsbys fall rörde det sig förra året om Nyföretagande. I år halkar man återigen ner till låga nivåer.
 • Mönsterås 36 (+6) – Når 1:a platsen i landet i parametrarna service till företagen och tjänstemännens attityder. Hatten av för uthållighet och målmedvetenhet.
 • Nybro 220 (+41) – Målmedvetenheten i det strategiska arbetet ger utslag. Kommunen stiger 41 platser. Nu gäller det att fortsätta arbetet tillsammans med företag, politiker och tjänstemän.
 • Kalmar 83 (+28) – Grattis! Målet har varit ”Topp 100” i många år. Nu är ni där. Att arbeta med företagsklimatet är inte en fråga om att briljera i en enskild parameter, det handlar om jämnhet på alla områden. Dessutom bidrar målmedvetenhet och kommunikation till att den gemensamma bilden får fäste.
 • Borgholm 250 (+30) – Det är lättare att nå förändring från ett lågt utgångsläge. Men målmedvetenheten från Borgholm har börjat ge resultat. Håll i nu i fortsättningen!
 • Mörbylånga 150 (-29) – Förra året var kommunen årets raket i Sverige. Att tappa lite ett enskilt år är inget att oroas över. Det som oroar är att företagen har så svårt att hitta medarbetare med relevant kompetens.
 • Emmaboda 255 (-21) – Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att företagen ska kunna utvecklas. Det är en positiv faktor för Emmaboda, men tyvärr kan det inte kompensera för allt annat som företagen inte är nöjda med.
 • Torsås 111 (-19) – Den gemensamma anda som finns i Torsås står fortfarande stark. Attityder är viktigt. Därför är tappet som har med skolans attityder viktigt att ta på allvar. Vad beror det på?

Alla siffror hittar du på www.foretagsklimat.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Malin Hamlin!

SME-FÖRETAG Sveriges näringsliv består till allra största delen av små företag. Därför har Svenskt Näringslivs SME-kommitté en särskilt viktig plats i arbetet. Vi tog en pratstund med en av kommitténs nya medlemmar, och det samtalet kan ni läsa här.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Det är dags att regeringen tar elförsörjningsfrågan på allvar

DEBATT Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars når vi ej de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa. Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Vi ser redan konsekvenser för näringslivet i Kalmar län när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.
NYHET Publicerad:

Lägg i en växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel. 
NYHET Publicerad:

Vad händer när jobbmotorn stannar?

BESÖKSNÄRINGEN Coronapandemin slog till snabbt och stenhårt mot den svenska besöksnäringen. I Västervik möter vi Stina Porsgaard på Västerviks Stadshotell och hennes verksamhet är inget undantag från att ha drabbats, utan konsekvenserna är mycket stora.
NYHET Publicerad:

Så här gör du om du får en bluffaktura

SÄKERHET Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen och särskilt besvärligt under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vi behöver kraftsamling för jobb

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. Även Kalmar län har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna. Som ett industritungt län, är vi beroende av att efterfrågan hålls uppe, både lokalt och nationellt. Sedan krisen inleddes har 10 398 personer korttidspermitterats och 1 208 varslats.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag vid omställning

VARSEL Just nu är det tuffare än någonsin för många att vara företagsledare och chef. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Kalmar län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Permitteringsstöd och utdelningsstopp

WEBBINARIUM Tillväxtverket har lämnat besked om att stoppa permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar. Varför är aktieutdelningar så viktiga? Vad innebär utdelningsstoppet i praktiken? Hur påverkar det företagen och företagandet?
NYHET Publicerad:

Årets enkätresultat i lokalföretagsklimat är här

FÖRETAGSKLIMAT Även före coronakrisen har det blivit sämre att driva företag i Kalmar län. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet. Fem kommuner får ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med förra året. Bara två kommuner får ett bättre resultat.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som beslutats måste nå ut

KOMMENTAR Under coronakrisen är det många företagare som kämpar för sin överlevnad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Krisen kommer bli värre, tror företagen i Kalmar

KONJUNKTUREN Rekordmånga företag i Kalmar län har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Många av dem förbereder sig på att krisen kan bli långvarig. 43 procent av företagen tror att tappet kommer fortsätta det kommande halvåret. Bara 26 procent tror på en återhämtning.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL är redo med stöttning vid omställning

OMSTÄLLNING Under mars och april har vi sett historiskt stora varsel, coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till permitteringar och varsel, arbetslösheten stiger påtagligt. Nu finns stora behov av omställning.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Tillsammans måste vi rädda företagen och jobben

CORONA Snabbhet före perfektion, sa Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, på tisdagens pressträff. Snabbhet är just ordet. Virus och oro sprids snabbt, och med dem kommer de ekonomiska konsekvenserna. Också snabbt. Permitteringar, varsel och konkurser sker ni i ett rasande tempo. Nu behövs åtgärderna – snabbt!