NYHET18 oktober 2022

Arbetsgivardag 2022

Energifrågorna och nya LAS och omställning stod i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerade Arbetsgivardag i Kosta. 90 engagerade företagare träffades och samtalade om flera viktiga frågor under dagen.

Dagen inleddes med att Svenskt Näringslivs arbetsmarknadschef, Carina Lindfelt, gav en dagsaktuell bild av läget kring det nya avtalet för arbetsrätt, omställning och omställningsstudier. Sedan fortsatte samtalen om energifrågor, brottslighet samt en rad viktiga arbetsrättsliga frågor. Fler av våra medlemsorganisationer och samarbetspartners delade med sig av sina erfarenheter och tipsade om hur man bör hantera frågor som misskötsel, sjukskrivningar, inhyrning och försäkringar.

Engagemanget var mycket stort från alla företag som deltog i samtalen och nätverkandet band ihop dagen på ett mycket tydligt sätt.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist