NYHET29 juni 2022

Energi, kompetensförsörjning och brott i fokus på välbesökt företagarkväll

Den 20 juni samlades företagare och politiker i Kronoberg, Kalmar län och Blekinge till ett samtal om frågor som är viktiga för näringslivet. Framför allt handlade det om energifrågan, kompetensförsörjning och brott och otrygghet. 

Kvällens samtal leddes av Ulrica Bennesved, som är Svenskt Näringslivs regionchef i Kalmar län och Kronoberg, samt Johan Dalén, regionchef Blekinge och Skåne.

– Vi har under våren genomfört många företagsbesök och möten med politiker i våra län och detta är ett bra sätt att knyta ihop säcken inför sommaren. Inte minst på grund av valåret så är ju den politiska debatten hetare än vanligt och detta ger ytterligare en arena för samtal och diskussion om det senaste om de politiska agendorna utifrån näringslivets perspektiv, sade Ulrica Bennesved.

Det var ett 70-tal personer som deltog i träffen, som inleddes med den aktuella energifrågan. Johan Lundberg, som är VD på OKG AB, beskrev dagens situation.

– I dagens energipolitik behöver vi långsiktighet, tydlighet i besluten och lika villkor, sade Johan Lundberg, som också beskrev hur OKG tar ansvar för både drift och för nedmontering/rivning och förvaring. Men framför allt måste tillståndsprocesserna fungera.
Vidare understrykte Lundberg vikten av att alla kraftslag behövs och att debatten måste handla om vad Sveriges behov är och hur det effektivt ska lösas. Att i debatten ständigt sätta olika energislag mot varandra är inte konstruktivt.

– Vi behöver vind och vi behöver sol - men i behöver även kärnkraft. Kärnkraften har absolut en framtid. Fördelen med kärnkraft är att den är planerbar.

Alla kraftslag behövs och att debatten måste handla om vad Sveriges behov är och hur det effektivt ska lösas. Att i debatten ständigt sätta olika energislag mot varandra är inte konstruktivt. 
Johan Lundberg, vd, OKG AB

Vilka tips vill Lundberg då ge till de politiker som tillträder efter valet? Jo, att de ska skaffa koll på helheten och sluta ställa energislagen mot varandra.

Johan Andersson, multientreprenör, som under paraplyet Mellby Gård äger delar av en mängd företag, deltog i detta sammanhang som ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse och företrädare för friskolebranschen genom sitt delägarskap i Academedia. Han pratade om friskolornas roll i kompetensförsörjningen och om YH-utbildningar.

– Friskolorna är viktiga på alla områden - både förskola, grundskola och gymnasiet. Mångfalden är nödvändig och kommer bli alltmer betydelsefull, menade Andersson.

Därefter gavs golvet till Sydöstrans politiske chefredaktör Stig-Björn Ljunggren och Barometerns Martin Tunström, som fick kåsera runt dagens politiska läge, dess utmaningar och valrörelsen. Hur många partier har vi i riksdagen efter valet? Vem får bilda regering och vems budget ska gälla? Vad är egentligen en valvinst? Och vem är en valvinnare? Ett underhållande och intellektuellt spänstigt samtal.

Och så till frågan om brott och otrygghet, som tyvärr seglat upp som en raket på företagens topplista över frågor som måste åtgärdas för att företagsklimatet ska förbättras. Här har länsstyrelserna fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. Tre landshövdingar, Ulrica Messing, Peter Sandwall och Maria Arnholm, intog därför scenen och diskuterade vilket stöd som länsstyrelserna kan bidra med och de betonade i sammanhanget också vikten av samarbete med näringslivet i dessa mycket viktiga frågor.

– En lyckad kväll. På denna träff fick politiker från samtliga nationella nivåer en möjlighet att lyssna på företagare som kan berätta om hur företagsvillkoren ser ut i verkligheten, samtidigt som företagarna i sin tur får tillfälle att lära sig mer om hur det politiska beslutsfattandet fungerar. Vi menar att dessa träffar gynnar båda parter - och det är uppenbart på det stora deltagarantalet att det också uppskattas, sade Johan Dalén.

Fristående skolorBrott och otrygghetElförsörjningKompetensbrist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist