Maja själv sittande på en stol

Verksamhetsledaren för Epic och Gotech, Maja Karlberg, vill utveckla ett koncept för hur Epic blir allt mer involverade i det livslånga lärandet inom industrin – från mellanstadiet och uppåt.

EPIC ökar tillgången på teknisk kompetens

NYHET Publicerad

KOMPETENS Hösten 2018, tio år efter starten, kunde teknikföretagens intresseförening Gotech i Växjö få ett kvitto på att satsningen nått ett viktigt etappmål. År 2008 hade industritekniska programmet på Kungsmadskolan i Växjö inga sökande. Hösten 2019 hade man 19 som sökte programmet i första hand och ytterligare 18 som hade det som andrahandsval.

En av förklaringarna heter EPIC– Innovation and Technology Center – som är en gemensam, unik satsning för näringslivet, universitetet och gymnasieskolan i Växjö-Alvesta.

– Nationellt sett har industritekniska programmet väldigt lågt söktryck, men här startade vi i höstas med ett överintag – 19 elever till 16 platser, berättar Maja Karlberg, som är verksamhetsansvarig för både Gotech och Epic.

Ökad kännedom ger ökat intresse

Gotech bildades av de ledande företagen inom metallbearbetande industrin i Växjö-Alvesta, i syfte att öka intresset hos ungdomar för att satsa på en karriär i branschen. Det gör man med studiebesök och andra aktiviteter, redan från mellanstadiet, med inriktning mot elever i skolan och på universitetet, via SYV:are och skolledare.

– Vi vill öka kännedomen om våra teknikföretag och vara en gemensam röst för att påverka utbildningsanordnare och politiker, lokalt och regionalt säger Maja Karlberg.

Det har uppenbarligen gett resultat, inte bara på industritekniska programmet. Det tekniska programmet på Teknikum i Växjö fick utöka från två till tre parallellklasser för ett par år sedan. Även programmet för el- och automation har ökat elevantalet. Våren 2020 kommer det ut 110–120 studenter från de olika tekniska utbildningarna på gymnasierna i Växjö. Varenda elev, som tar det här seriöst, har jobb efter avslutad utbildning.

Modern industrimiljö

EPIC, som före tillkomsten kallades Teknikens hus, ägs till hälften var av Gotech och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Verksamheten finansieras till 20 % av dessa och till 80 % av Växjö kommun och Linnéuniversitetet (LNU).

Maja Karlberg mfl på Gotech

Läraren Johan Karlström (t.v.) studerar tillsammans med eleverna David och Viggo en modell av en tillverkningslinje, som är uppbyggd i EPIC:s designavdelning – ett av sex maskinområden som Maja Karlberg ansvarar för.

EPIC innehåller en modern utrustning inom sex maskinområden, baserade på de behov LNU och gymnasierna har för sin utbildning. Där finns CNC-maskiner för skärande bearbetning, svets- och plåtbearbetning, automationsdel med robot-lab, prototypverkstad, mät-lab och designverkstad.

– Det är universitetet och gymnasierna som driver utbildningarna, men de utnyttjar våra resurser. Och företagen kan komma med praktiska utvecklingsuppgifter. Vi har cirka 300 elever som är här av och till. Vissa tre dagar i veckan, andra bara ibland, förklarar Maja Karlberg.

Unikt samarbete lockar internationellt

EPIC är, så vitt Maja Karlberg har kunnat utröna, unikt i Sverige.

– Det finns ju liknande resurscentra som är till för en viss process, eller för ett visst företag, men så vitt vi har kunnat se, inget annat som har vår uppbyggnad med samverkan mellan en hel bransch, yrkesutbildningarna samt forskning och utveckling på högskolenivå, säger hon.

Satsningen har också gett internationell uppmärksamhet.

– I höst kommer en grupp lärare och elever från Nova College utanför Amsterdam hit för en tvåveckors kompletterande utbildning, som avslutas med ett prov för att få svetsar-certifikat. Det är andra gången de är här och nu kommer även den holländska Svetskommissionen, för att studera hur vi har byggt upp vår verkstad, berättar Maja Karlberg.

Utvecklingen fortsätter

Det internationella intresset, det starka engagemanget från medlemsföretagen under lång tid och det ökade intresset från ungdomar i gymnasieåldern, visar att EPIC-satsningen börjar bära frukt. Kanske är den inte det enda nödvändiga svaret på hur teknikintensiv industri ska kunna lösa sina framtida kompetensbehov, men ett viktigt grepp.

– Det har varit en extrem snedmatchning mellan, å ena sidan, ungdomens intressen för vissa yrken och, å andra sidan, var jobben finns. Vi vill hjälpa till att balansera upp intresset, förklarar Maja Karlberg.

– Vi har nu ”Epic 1.0”, men detta måste vara en ständigt utvecklande verksamhet. Vi ska ligga i framkant med både utbildning och tekniska resurser, med projekt där vi kan sy ihop gymnasiet med studenter, forskare och företag.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Vi måste rädda företagen & jobben

CORONA Snabbhet före perfektion, sa Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, på tisdagens pressträff. Snabbhet är just ordet. Virus och oro sprids snabbt, och med dem kommer de ekonomiska konsekvenserna. Också snabbt. Permitteringar, varsel och konkurser sker ni i ett rasande tempo. Nu behövs åtgärderna – snabbt!
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som kan hjälpa och dämpa fallet

CORONA Sverige och världen står inför en unik situation och ingen vet riktigt vad vi kan vänta oss, hur illa det blir och när är det över? Det vi vet är att många företag har det mycket tufft just nu och vi behöver snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Samling i en tid av oro

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av Covid-19.
NYHET Publicerad:

Kronoberg behöver fler företagsamma kvinnor! 

FÖRETAGSAMHETEN I Kronoberg är 12 procent av befolkningen företagsamma. Denna siffra måste bli högre, framför allt bland kvinnor där andelen bara är 6,8 procent. Detta kräver bättre förutsättningar att driva företag i de kvinnodominerade branscherna.
NYHET Publicerad:

Fler avgifter för små skogsnäringar 

AVGIFTER Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare. 
NYHET Publicerad:

Stort engagemang på SYV-dagen i Växjö

SKOLA - NÄRINGSLIV Det var med stort intresse och engagemang som 34 av Kronobergs läns 40 studie- och yrkesvägledare (SYV:are) deltog i Svenskt Näringslivs SYV-dag den 17 februari. Den som eventuellt inte tidigare känt till vilken bredd och variation av yrkeskunskaper det krävs i dagens företag, fick en givande genomgång, både i föreläsningar och vid nedslag i verkligheten.
NYHET Publicerad:

Förbättra företagsklimatet i din kommun nu!

FÖRETAGSKLIMAT  I januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Skilsmässan är ett faktum

BREXIT Likt en skilsmässa i skvallerpressen med oväntade turer fram och tillbaka, analyser och slutsatser, ibland rätt, ibland fel har Brexit pågått under lång tid. Många har trött uttryck, lika bra att få det gjort så vi kan gå vidare.
NYHET Publicerad:

Yrkesprogram leder snabbast till jobb

ULTBILDNING I Kronobergs län ska cirka 2 300 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Vi önskar er alla en riktigt god jul!

JULHÄLSNING Tack för alla möten, samtal och diskussioner under året som gått. Tillsammans skapar vi långsiktig förändring och ett förbättrat företagsklimat.
NYHET Publicerad:

EPIC ökar tillgången på teknisk kompetens

KOMPETENS Hösten 2018, tio år efter starten, kunde teknikföretagens intresseförening Gotech i Växjö få ett kvitto på att satsningen nått ett viktigt etappmål. År 2008 hade industritekniska programmet på Kungsmadskolan i Växjö inga sökande. Hösten 2019 hade man 19 som sökte programmet i första hand och ytterligare 18 som hade det som andrahandsval.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Willo AB söker problemlösare

KOMPETENS Willo AB i Växjö är ett företag som traditionellt sålt tillverkningskapacitet, men som successivt utvecklats mot allt mer komplicerade lösningar. Det ställer krav på kontinuerlig utveckling och nytillskott av kompetens hos de 110 anställda.
NYHET Publicerad:

Låt alla gymnasieelever prova på att driva företag 

UNG FÖRETAGSAMHET Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar jobb och välfärd

AVTAL 20 Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Kronobergs län och resten av Sverige, och utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk för upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.