Maja själv sittande på en stol

Verksamhetsledaren för Epic och Gotech, Maja Karlberg, vill utveckla ett koncept för hur Epic blir allt mer involverade i det livslånga lärandet inom industrin – från mellanstadiet och uppåt.

EPIC ökar tillgången på teknisk kompetens

NYHET Publicerad

KOMPETENS Hösten 2018, tio år efter starten, kunde teknikföretagens intresseförening Gotech i Växjö få ett kvitto på att satsningen nått ett viktigt etappmål. År 2008 hade industritekniska programmet på Kungsmadskolan i Växjö inga sökande. Hösten 2019 hade man 19 som sökte programmet i första hand och ytterligare 18 som hade det som andrahandsval.

En av förklaringarna heter EPIC– Innovation and Technology Center – som är en gemensam, unik satsning för näringslivet, universitetet och gymnasieskolan i Växjö-Alvesta.

– Nationellt sett har industritekniska programmet väldigt lågt söktryck, men här startade vi i höstas med ett överintag – 19 elever till 16 platser, berättar Maja Karlberg, som är verksamhetsansvarig för både Gotech och Epic.

Ökad kännedom ger ökat intresse

Gotech bildades av de ledande företagen inom metallbearbetande industrin i Växjö-Alvesta, i syfte att öka intresset hos ungdomar för att satsa på en karriär i branschen. Det gör man med studiebesök och andra aktiviteter, redan från mellanstadiet, med inriktning mot elever i skolan och på universitetet, via SYV:are och skolledare.

– Vi vill öka kännedomen om våra teknikföretag och vara en gemensam röst för att påverka utbildningsanordnare och politiker, lokalt och regionalt säger Maja Karlberg.

Det har uppenbarligen gett resultat, inte bara på industritekniska programmet. Det tekniska programmet på Teknikum i Växjö fick utöka från två till tre parallellklasser för ett par år sedan. Även programmet för el- och automation har ökat elevantalet. Våren 2020 kommer det ut 110–120 studenter från de olika tekniska utbildningarna på gymnasierna i Växjö. Varenda elev, som tar det här seriöst, har jobb efter avslutad utbildning.

Modern industrimiljö

EPIC, som före tillkomsten kallades Teknikens hus, ägs till hälften var av Gotech och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Verksamheten finansieras till 20 % av dessa och till 80 % av Växjö kommun och Linnéuniversitetet (LNU).

Maja Karlberg mfl på Gotech

Läraren Johan Karlström (t.v.) studerar tillsammans med eleverna David och Viggo en modell av en tillverkningslinje, som är uppbyggd i EPIC:s designavdelning – ett av sex maskinområden som Maja Karlberg ansvarar för.

EPIC innehåller en modern utrustning inom sex maskinområden, baserade på de behov LNU och gymnasierna har för sin utbildning. Där finns CNC-maskiner för skärande bearbetning, svets- och plåtbearbetning, automationsdel med robot-lab, prototypverkstad, mät-lab och designverkstad.

– Det är universitetet och gymnasierna som driver utbildningarna, men de utnyttjar våra resurser. Och företagen kan komma med praktiska utvecklingsuppgifter. Vi har cirka 300 elever som är här av och till. Vissa tre dagar i veckan, andra bara ibland, förklarar Maja Karlberg.

Unikt samarbete lockar internationellt

EPIC är, så vitt Maja Karlberg har kunnat utröna, unikt i Sverige.

– Det finns ju liknande resurscentra som är till för en viss process, eller för ett visst företag, men så vitt vi har kunnat se, inget annat som har vår uppbyggnad med samverkan mellan en hel bransch, yrkesutbildningarna samt forskning och utveckling på högskolenivå, säger hon.

Satsningen har också gett internationell uppmärksamhet.

– I höst kommer en grupp lärare och elever från Nova College utanför Amsterdam hit för en tvåveckors kompletterande utbildning, som avslutas med ett prov för att få svetsar-certifikat. Det är andra gången de är här och nu kommer även den holländska Svetskommissionen, för att studera hur vi har byggt upp vår verkstad, berättar Maja Karlberg.

Utvecklingen fortsätter

Det internationella intresset, det starka engagemanget från medlemsföretagen under lång tid och det ökade intresset från ungdomar i gymnasieåldern, visar att EPIC-satsningen börjar bära frukt. Kanske är den inte det enda nödvändiga svaret på hur teknikintensiv industri ska kunna lösa sina framtida kompetensbehov, men ett viktigt grepp.

– Det har varit en extrem snedmatchning mellan, å ena sidan, ungdomens intressen för vissa yrken och, å andra sidan, var jobben finns. Vi vill hjälpa till att balansera upp intresset, förklarar Maja Karlberg.

– Vi har nu ”Epic 1.0”, men detta måste vara en ständigt utvecklande verksamhet. Vi ska ligga i framkant med både utbildning och tekniska resurser, med projekt där vi kan sy ihop gymnasiet med studenter, forskare och företag.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar

DEBATT Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars kommer vi inte kunna nå de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa, Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Redan nu ser vi konsekvenser för näringslivet i Kronoberg när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.
NYHET Publicerad:

En växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel.
NYHET Publicerad:

Så här gör du om du får en bluffaktura

SÄKERHET Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen och särskilt besvärligt under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobb

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. Även Kronoberg har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna. Som ett industritungt län, är vi beroende av att efterfrågan hålls uppe, både lokalt och nationellt. Sedan krisen inleddes har 9 412 personer korttidspermitterats och 716 varslats.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag som står inför omställning

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Kronobergs län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permitteringsstöd och utdelningsstopp

WEBBINARIUM Tillväxtverket har lämnat besked om att stoppa permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar. Varför är aktieutdelningar så viktiga? Vad innebär utdelningsstoppet i praktiken? Hur påverkar det företagen och företagandet?
NYHET Publicerad:

Årets enkätresultat för länet i lokalföretagsklimat är här

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Kronobergs län tycker att förutsättningarna att driva företag har blivit sämre, även före coronakrisen. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet. Sex kommuner får ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med förra året. Bara en kommun får ett bättre resultat.
NYHET Publicerad:

Stöden måste nå ut till företagen!

KOMMENTAR Företagare kämpar för sin överlevnad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Kronobergs företagare förbereder sig för lång kris

KONJUNKTUREN Rekordmånga företag i Kronobergs län har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Många av dem förbereder sig på att krisen kan bli långvarig. 44 procent av företagen tror att tappet kommer fortsätta det kommande halvåret. Bara 22 procent tror på en återhämtning.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda jobb och företag

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL är redo med resurser för att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Under mars och april har vi sett historiskt stora varsel, coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till permitteringar och varsel, större än under finanskrisen 2008, och arbetslösheten stiger påtagligt. Nu finns stora behov av omställning.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Vi måste rädda företagen & jobben

CORONA Snabbhet före perfektion, sa Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, på tisdagens pressträff. Snabbhet är just ordet. Virus och oro sprids snabbt, och med dem kommer de ekonomiska konsekvenserna. Också snabbt. Permitteringar, varsel och konkurser sker ni i ett rasande tempo. Nu behövs åtgärderna – snabbt!
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder som kan hjälpa och dämpa fallet

CORONA Sverige och världen står inför en unik situation och ingen vet riktigt vad vi kan vänta oss, hur illa det blir och när är det över? Det vi vet är att många företag har det mycket tufft just nu och vi behöver snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder.