Maja själv sittande på en stol

Verksamhetsledaren för Epic och Gotech, Maja Karlberg, vill utveckla ett koncept för hur Epic blir allt mer involverade i det livslånga lärandet inom industrin – från mellanstadiet och uppåt.

EPIC ökar tillgången på teknisk kompetens

NYHET Publicerad

KOMPETENS Hösten 2018, tio år efter starten, kunde teknikföretagens intresseförening Gotech i Växjö få ett kvitto på att satsningen nått ett viktigt etappmål. År 2008 hade industritekniska programmet på Kungsmadskolan i Växjö inga sökande. Hösten 2019 hade man 19 som sökte programmet i första hand och ytterligare 18 som hade det som andrahandsval.

En av förklaringarna heter EPIC– Innovation and Technology Center – som är en gemensam, unik satsning för näringslivet, universitetet och gymnasieskolan i Växjö-Alvesta.

– Nationellt sett har industritekniska programmet väldigt lågt söktryck, men här startade vi i höstas med ett överintag – 19 elever till 16 platser, berättar Maja Karlberg, som är verksamhetsansvarig för både Gotech och Epic.

Ökad kännedom ger ökat intresse

Gotech bildades av de ledande företagen inom metallbearbetande industrin i Växjö-Alvesta, i syfte att öka intresset hos ungdomar för att satsa på en karriär i branschen. Det gör man med studiebesök och andra aktiviteter, redan från mellanstadiet, med inriktning mot elever i skolan och på universitetet, via SYV:are och skolledare.

– Vi vill öka kännedomen om våra teknikföretag och vara en gemensam röst för att påverka utbildningsanordnare och politiker, lokalt och regionalt säger Maja Karlberg.

Det har uppenbarligen gett resultat, inte bara på industritekniska programmet. Det tekniska programmet på Teknikum i Växjö fick utöka från två till tre parallellklasser för ett par år sedan. Även programmet för el- och automation har ökat elevantalet. Våren 2020 kommer det ut 110–120 studenter från de olika tekniska utbildningarna på gymnasierna i Växjö. Varenda elev, som tar det här seriöst, har jobb efter avslutad utbildning.

Modern industrimiljö

EPIC, som före tillkomsten kallades Teknikens hus, ägs till hälften var av Gotech och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Verksamheten finansieras till 20 % av dessa och till 80 % av Växjö kommun och Linnéuniversitetet (LNU).

Maja Karlberg mfl på Gotech

Läraren Johan Karlström (t.v.) studerar tillsammans med eleverna David och Viggo en modell av en tillverkningslinje, som är uppbyggd i EPIC:s designavdelning – ett av sex maskinområden som Maja Karlberg ansvarar för.

EPIC innehåller en modern utrustning inom sex maskinområden, baserade på de behov LNU och gymnasierna har för sin utbildning. Där finns CNC-maskiner för skärande bearbetning, svets- och plåtbearbetning, automationsdel med robot-lab, prototypverkstad, mät-lab och designverkstad.

– Det är universitetet och gymnasierna som driver utbildningarna, men de utnyttjar våra resurser. Och företagen kan komma med praktiska utvecklingsuppgifter. Vi har cirka 300 elever som är här av och till. Vissa tre dagar i veckan, andra bara ibland, förklarar Maja Karlberg.

Unikt samarbete lockar internationellt

EPIC är, så vitt Maja Karlberg har kunnat utröna, unikt i Sverige.

– Det finns ju liknande resurscentra som är till för en viss process, eller för ett visst företag, men så vitt vi har kunnat se, inget annat som har vår uppbyggnad med samverkan mellan en hel bransch, yrkesutbildningarna samt forskning och utveckling på högskolenivå, säger hon.

Satsningen har också gett internationell uppmärksamhet.

– I höst kommer en grupp lärare och elever från Nova College utanför Amsterdam hit för en tvåveckors kompletterande utbildning, som avslutas med ett prov för att få svetsar-certifikat. Det är andra gången de är här och nu kommer även den holländska Svetskommissionen, för att studera hur vi har byggt upp vår verkstad, berättar Maja Karlberg.

Utvecklingen fortsätter

Det internationella intresset, det starka engagemanget från medlemsföretagen under lång tid och det ökade intresset från ungdomar i gymnasieåldern, visar att EPIC-satsningen börjar bära frukt. Kanske är den inte det enda nödvändiga svaret på hur teknikintensiv industri ska kunna lösa sina framtida kompetensbehov, men ett viktigt grepp.

– Det har varit en extrem snedmatchning mellan, å ena sidan, ungdomens intressen för vissa yrken och, å andra sidan, var jobben finns. Vi vill hjälpa till att balansera upp intresset, förklarar Maja Karlberg.

– Vi har nu ”Epic 1.0”, men detta måste vara en ständigt utvecklande verksamhet. Vi ska ligga i framkant med både utbildning och tekniska resurser, med projekt där vi kan sy ihop gymnasiet med studenter, forskare och företag.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Yrkesprogram leder snabbast till jobb

ULTBILDNING I Kronobergs län ska cirka 2 300 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Vi önskar er alla en riktigt god jul!

JULHÄLSNING Tack för alla möten, samtal och diskussioner under året som gått. Tillsammans skapar vi långsiktig förändring och ett förbättrat företagsklimat.
NYHET Publicerad:

EPIC ökar tillgången på teknisk kompetens

KOMPETENS Hösten 2018, tio år efter starten, kunde teknikföretagens intresseförening Gotech i Växjö få ett kvitto på att satsningen nått ett viktigt etappmål. År 2008 hade industritekniska programmet på Kungsmadskolan i Växjö inga sökande. Hösten 2019 hade man 19 som sökte programmet i första hand och ytterligare 18 som hade det som andrahandsval.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Willo AB söker problemlösare

KOMPETENS Willo AB i Växjö är ett företag som traditionellt sålt tillverkningskapacitet, men som successivt utvecklats mot allt mer komplicerade lösningar. Det ställer krav på kontinuerlig utveckling och nytillskott av kompetens hos de 110 anställda.
NYHET Publicerad:

Låt alla gymnasieelever prova på att driva företag 

UNG FÖRETAGSAMHET Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar jobb och välfärd

AVTAL 20 Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Kronobergs län och resten av Sverige, och utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk för upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Brett seminarieprogram på Arbetsgivardag i Växjö

FÖRETAGARFRÅGOR Även om Avtal 20 stod i fokus under Arbetsgivardagen i Växjö den 23 oktober, både i seminarieprogrammet och i kulisserna, så var det mycket annat som fångade deltagarnas intresse.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Stefan de Goede

SKOLNÄTVERKSANSVARIG Vi hälsar Stefan de Goede välkommen som studentmedarbetare. Stefan studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och kommer att ha ansvaret för det regionala skolnätverket och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv på Svenskt Näringsliv i Kronobergs och Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Internationell konkurrenskraft, exportberoendet och bankers agerande avgörande för konjunkturen

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning.
NYHET Publicerad:

Avtal 20 lockade publik till Arbetsgivardagen

ARBETSGIVARDAG Den 20 december lägger facken sina utgångsbud till arbetsgivarsidan inom industrin och därmed är avtalsrörelsen 2020 igång. Ett 80-tal medlemsföretag från Kronobergs och Kalmar län hade kanske väntat sig en hint om vartåt det lutar, när man samlades till Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Växjö. Det fick man, om än inte i klara siffror.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Kronoberg

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll - att företagens betydelse i samhället, för att finansiera och bedriva allas vår välfärd och skapa nya arbetstillfällen, är så självklar att den inte skulle behövas.
NYHET Publicerad:

Psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”?
NYHET Publicerad:

Använd rankingen som inspiration till utveckling

FÖRETAGSKLIMAT Årets ranking av företagsklimatet är nu sammanställd. Över 30 000 företagare i landet, varav 835 företagare från länet, har svarat på den enkät som utgör en stor del av grunden till rankingen. Resultaten i Kronobergs län innehåller tyvärr en del nedgångar, Markaryd är undantaget som inte bara behåller första platsen utan stiger dessutom två placeringar.
NYHET Publicerad:

Företagare i Kronoberg försiktigt optimistiska, trots nationell ekonomisk utmaning

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Men företagen i Kronobergs län är något mer positiva – trots tuffare tider. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Kronobergs län 

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Kronobergs län ut i år?
NYHET Publicerad:

Så skyddar du ditt företag från brott 

WEBBINAR Det blir allt vanligare att stora delar av ansvaret för brottsbekämpning läggs över på den enskilde företagaren. I detta webbinar rätar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, ut en hel del frågetecken och ger handfasta tips på hur du skyddar din verksamhet för brott.