NYHET16 maj 2023

Ett värdefullt tillskott till verktygslådan

Vad är egentligen ett bra företagsklimat? Det finns flera svar på den frågan. Men, grundläggande är att företagare bara vill att allt ska fungera. De vill ha förutsägbara regler och smidiga processer. Kunna fokusera på att göra fler och bättre affärer, att växa och bli så framgångsrika de kan. Det är hela livsnerven i entreprenörskapet.

”Dialog och kommunikation är, som i så många andra fall, vägen framåt”, skriver Ulrica Bennesved i en kommentar.

Företagarens beslut om att expandera, anställa fler eller rent utav avsluta sin verksamhet påverkas av deras omgivning och det är på den kommunala nivån som företagare allra oftast möter hur regelverken faktiskt tillämpas. Därför är kommunernas arbete för företagsklimatet oerhört viktigt. Kommunerna kan inte direkt påverka den enskildes företagarens beslut om att importera eller exportera, men däremot har de mandat över tillstånd och tillsyn, vilket bemötande de ger företagen och om de kan erbjuda en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och hur väl skolan fungerar.

Ledarskapet genomsyrar därför allt en kommun gör och därför är det viktigt att vara tydlig med varför man fortlöpande bör arbeta med att förbättra sitt företagsklimat. Att skapa ett lag och peka ut en riktning. Att använda alla befintliga verktyg i verktygslådan för att skruva maskineriet så det presterar bättre.

Ett sådant verktyg tillhandahålls av oss på Svenskt Näringsliv den 23 maj. Då presenteras enkätsvaren från den undersökning som årligen görs bland våra medlemsföretag i landets samtliga 290 kommuner. Här ger 30 000 företagare i Sverige uttryck för sin syn på villkoren och förutsättningarna att driva företag i landets alla kommuner, det som vi kallar lokalt företagsklimat. Jag vill understryka att det som kommer fram i svaren alltså är företagarnas egna åsikter och upplevelser, inte Svenskt Näringslivs.

Undersökningen är ett av våra främsta medel för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt. För drygt 20 år sedan, när vi påbörjade dessa mätningar, var det få kommuner som aktivt arbetade med att förbättra för sina företag. I dag arbetar i stort sett alla kommuner med frågan. Det syns också i resultaten.

Undersökningen är ett av våra främsta medel för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt.

Det finns även andra undersökningar om företagsklimat från olika avsändare; alla har en funktion att fylla och de kompletterar delvis varandra. Denna särskiljer sig dock genom att ha fler parametrar och att den lyfter fram samma frågeställningar år efter år, vilket gör att det blir lätt att kunna följa hur svaren förändras. Ser vi förbättringar eller ej? Är det något område som tidigare fungerat väl men som nu får sämre betyg? Kanske tvärtom? Just därför tror vi att underlaget kan vara värdefullt för kommunen – och likaså för att kunna följa hur de åtgärder man gör tas emot. Kanske man kan se vår undersökning som en sådan där praktisk schweizisk armékniv, med sitt breda och omfattande användningsområde?

Men det krävs som bekant två för att dansa tango. Även företagare bör anstränga sig för att försöka sätta sig in i hur det kan vara att styra en kommun, med alla dess olika prioriteringar mellan verksamhetsområden. Det är inte enkelt och i stort sett omöjligt att kunna göra alla parter nöjda alltid. Ett beslut som ter sig obegripligt för en företagare kan mycket väl ha alldeles logiska förklaringar sett från ett politiskt håll.

Dialog och kommunikation är, som i så många andra fall, vägen framåt. Använd gärna materialet från enkätundersökningen som en anledning till att bjuda in de lokala företagen till ett samtal om vad ni tillsammans kan åstadkomma för att just er kommun ska bli ett bättre ställe att leva och verka i.

Från och med i slutet av maj så kommer vi att påbörja dialogen om årets resultat med samtliga kommuner. Till er som är förtroendevalda och tjänstepersoner vill jag säga att vi ser mycket fram emot att få träffa er och diskutera resultaten i enkäten. Till er företagare så hoppas jag att ni vill höra av er om ni har några medskick till oss i arbetet med det lokala företagsklimatet – eller annat. Alla era synpunkter och tankar är viktiga för oss.

Ulrica Bennesved, regionchef

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist