NYHET29 september 2021

Kompetensförsörjning, energifrågan och regelförenklingar

Det var några av de ämnen som diskuterades flitigast när Svenskt Näringsliv äntligen kunde föra samman länets riksdagsledamöter och företagare igen för ett samtal ett år före valet. Ett trettiotal slöt upp, däribland i stort sett samtliga riksdagsledamöter i länet, och stämningen visade tydligt att behovet av att träffas fysiskt igen var stort. 

Riksdagsledamöterna Per Schöldberg (C), Katarina Brännström (M), ClasGöran Carlsson (S) och Monica Haider (S) sammanfattade mandatperioden hittills, men blickade också framåt och konstaterade att det inte saknas utmaningar att ta tag i. 

Kvällen inleddes med att Svenskt Näringslivs näringspolitiske expert Nicklas Skår, redogjorde bland annat för turerna runt Cementa och Bromma, och därefter tog regionchef Ulrica Bennesved över för en genomgång av den nyligen presenterade kommunrankingen av lokalt företagsklimat och en del andra aktuella frågor och utmaningar.

Sedan var det dags för de närvarande riksdagsledamöterna: Katarina Brännström (M), ClasGöran Carlsson (S), Monica Haider (S) och Per Schöldberg (C) att sammanfatta mandatperioden hittills men också att blicka framåt. Tre av de fyra folkvalda på scenen kandiderar för en ny period och det konstaterades att det inte saknas utmaningar att ta tag i.

Mismatchen på arbetsmarknaden är ett jätteproblem – att vi inte lyckas utbilda för att möta näringslivets behov är ett misslyckande. 
Monica Haider, riksdagsledamot (S)

– Mismatchen på arbetsmarknaden är ett jätteproblem – att vi inte lyckas utbilda för att möta näringslivets behov är ett misslyckande. Men frågan är hur. Den här frågan har varit aktuell sedan jag började engagera mig politiskt 1994 och det ser fortfarande likadant ut. Att motivera våra unga att söka de utbildningar där arbetskraften behövs är svårt att lösa politiskt, menade Monica Haider (S).

Per Schöldberg lyfte bland annat frågan om återinfört tjänstemannaansvar för att råda bort på långa väntetider och byråkrati.

– Men det är inte en så lätt fråga som det kan tyckas. Paradoxalt nog skulle ett sådant ansvar kunna innebära en ökad försiktighet och oro för att göra fel, vilket kanske innebär att ärenden tar ännu längre tid istället.

Efter presentation och utfrågning vidtog rundabordssamtal, där det mesta kom att handla om kompetensförsörjning vid båda de stora borden där företagare och politiker möttes. Det fanns en rörande enighet om problembeskrivningar och vad som inte fungerar, däremot var det inte lika lätt att ringa in lösningarna och vad som måste göras. Att mötet mellan näringslivet och ungdomar måste ske tidigare var en av sakerna som lyftes, av Håkan Nilsson, Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson i Traryd.

Diskussionerna runt borden var livliga och energiska och fortsatte under den efterföljande middagen, där Smålandspostens ledarskribent Jacob Sidenvall med sitt redaktionella öga sammanfattade aftonens diskussioner i ett kåseri där förutsägbarhet var det bärande temat.

– Oavsett om det handlar om att kunna lita på energitillgången även då det inte blåser, att man kan få ett tillstånd inom rimlig och utlovad tid, eller en långsiktighet och pålitlighet i politiska beslut - så är grundförutsättningen för att kunna driva ett företag att man kan räkna med en så stor förutsägbarhet som möjligt, sa Sidenvall bland annat.

Regionchef Ulrica Bennesved var nöjd med uppslutning och diskussioner och framför allt över energin det ger att kunna träffas fysiskt igen.

– Det är bara när vi gör saker tillsammans som vi kan hitta lösningar. Alla vill vi att saker ska bli lite bättre, och det är också en förutsättning för att vi ska kunna säkra framtidens välfärd. Det kommer att krävas mer resurser om vi inte bara ska ha välfärd måndag till onsdag i framtiden, och då måste också alla inse att skattepengar måste skapas innan de kan fördelas, och var de uppstår, sammanfattade Ulrica Bennesved kvällen.

EnergiRegelkrångelKompetensbrist
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist