NYHET31 maj 2022

Långsiktighet är en nyckel till gott företagsklimat 

I Kronobergs län har 871 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Tre kommuner får ett bättre resultat jämfört med förra årets mätning, medan en sjunker och fyra är oförändrade. Kronoberg som helhet har ett snittbetyg för det sammanfattande omdömet på 3,5 vilket är samma som förra året och ger dem en fjärde plats bland Sveriges 21 län. Bäst betyg av alla kommuner får Markaryd på följt av Alvesta och Ljungby. Lägst hamnar Älmhult. 

Foto: Mostphotos

– Markaryd är ett tydligt exempel på att långsiktigt och målmedvetet arbete ger resultat. Dialog och rätt attityd från såväl politiker som tjänstemän är en grund som bidrar till att skapa engagemang och delaktighet från företagen. I år är det sammanfattande omdömet det tredje högsta i landet. Starkt jobbat av Markaryd att återigen få höga omdömen i många frågor. Det är också roligt att se Alvestas stabila utveckling för femte året i rad, säger Svenskt Näringslivs regionchef Ulrica Bennesved. 

Hur kan då företagsklimatet förbättras? Frågar man företagare i Kronoberg kommer åtgärder som stävjar brottslighet och otrygghet allra högst. 41 procent av de tillfrågade anger detta som det mest prioriterade området och 24 procent upplever att det påverkar dem negativt.   

– Kronobergsföretagarnas kostnader för brott beräknas ligga kring hela 1,6 miljarder kronor årligen. Pengar som borde gått till att utveckla affärerna i stället för att investeras i larm, dyrare försäkringar och högre staket. Beloppet motsvarar en kostnad på 300 000 kronor per företag. Det är därför inte förvånande att företagarna känner att åtgärder kring kriminaliteten bör prioriteras högre och detta måste ske både på nationell och lokal nivå, säger Ulrica Bennesved, Svenskt Näringslivs regionchef i Kronoberg.  

Därefter kommer önskemål om en bättre dialog mellan kommunen och företagen samt en bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare. Tätt intill, och nära kopplat, kommer snabbare handläggning. Även när företagen på nationellt sammantagen nivå menar att bättre dialog är önskvärt. Nästan fyra av 10 svenska företag efterfrågar detta. Därefter följer åtgärder för att minska brottsligheten samt att kommunens beslutsfattare ska få bättre förståelse för företagande. 

Det bästa vore om kommunerna ser vår undersökning som ett redskap som de kan använda för att göra justeringar och förbättringar. Vi har alla samma mål, om ett bättre företagsklimat.
Ulrica Bennesved, regionchef

– I Kronoberg uppger hela 68 procent av företagen att de haft kontakt med sin kommun under det senaste året. Det är också i kommunerna som företagen oftast möter myndighetsutövning, vilket är ytterligare ett skäl till att bemötandet är bra. Därför är en tydlig koppling mellan dialog och konkreta åtgärder vad företagen önskar och behöver, menar Ulrica Bennesved.  

Allmänhetens attityder till företagande och mobilnät/bredband får gott betyg i undersökningen. Däremot är det sämre ställt med tillgång till relevant kompetens och offentliga upphandlingar.  


– Det bästa vore om kommunerna ser vår undersökning som ett redskap som de kan använda för att göra justeringar och förbättringar. Kanske några av kommunerna borde granska sina upphandlingsunderlag lite närmare, medan andra kan inleda en dialog med näringslivet om vilka utbildningar företagen menar saknas. Vi har alla samma mål, om ett bättre företagsklimat, understryker Ulrica Bennesved.  


På det nationella planet ger företagen lika bra betyg på den viktigaste frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet som toppnoteringen i fjol.   

– Det är fler kommuner som får riktigt bra betyg och det är färre kommuner som inte når godtagbart, sammanfattar Björn Lindgren, avdelningschef Lokalt Företagsklimat och SME.  

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Kronobergs län

KommunBetygJämfört med 2021
Markaryd4,5+0,1
Alvesta3,9+0,1
Ljungby3,7+/–
Växjö3,5-0,1
Uppvidinge3,5+0,2
Lessebo3,2-0,1
Tingsryd3,0-0,3
Älmhult2,9-0,1

Fakta

Svenskt Näringslivs enkät skickas ut till cirka 60 000 företagare i hela Sverige. 33 000 av dem har svarat, varav 871 i Kronobergs län. Deltagarna får sätta ett betyg på en mängd olika områden, på en skala från 1 till 6 där 1 är dåligt, 3 är godtagbart och 6 är utmärkt.  

Läs mer: www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist