Högst uppe i ICON

Fr.v. Jan-Olof Jacke, Claes Bromander och Håkan Stjernqvist kunde konstatera att takterrassen på ICON-huset var högt över stan.

Nytänkande ger bygemenskap i ICON-huset

NYHET Publicerad

FÖRETAGARFRÅGOR ICON-huset i Växjö har satt avtryck på mer än ett sätt. Ingen besökare som passerar byggnaden i Arenastaden kan undgå att beröras. Med sina 19 våningar och 67 meter är det högst i staden, och med sina 37 000 kvadratmeter golvyta, en halv gång större än Postnords lager vid flygplatsen.

sju personer på rad

Fr.v. Ulrica Bennesved, Johan Wolf, Jan-Olof Jacke, Claes Bromander Håkan Stjernqvist, Lars Molander och Helena Collin.

Huset är byggt som två sammankopplade torn och vilar på ett fundament av 5 000 kubikmeter betong med 500 ton armering och dragstag förankrade i berget under. Det behövs för att säkra ett uthäng på 20 meter i de övre våningarna.

Men det mest spännande finns på insidan.

Här finns en gymnasieskola, hotell, konferensanläggning, frisör, restaurang, kontor, bostadsrätter på 1–4 rum, garage, gym, bad ute/inne och en lång rad tjänster – all inclusive! Däribland reception, städning, tvätt, strykning, fönsterputs, varu- och paketmottagning.

Bygemenskap för småföretag

På bottenvåningen inreds ett företagskoncept som kallas ”Byn” med flexibla lokaler för småföretag. Konceptet drivs av Helena och Björn Collin, som även fått ansvaret för att driva ICON-konceptet som helhet. Båda har lång erfarenhet av att jobba med företagsetableringar och affärsutveckling via bland annat Ung Företagsamhet, Företagsfabriken och Växjö kommuns näringslivsenhet.

– I den här ”byn” försöker vi bygga upp en miljö, som svarar på de annorlunda arbetssätt man kan ha som småföretagare. Ytan är indelad i olika kvarter, med flera torg och rumlösningar för olika ändamål, berättar Helena Collin.

– En mörk ”jordkällare” för programmerare som vill arbeta avskärmat, öppna areor för samarbete och tankeutbyte. Ytor för den som vandrar runt under telefonsamtalen, rum för dem som behöver stänga in sina samtal. Ljuset följer dagens, fast det blir aldrig helt mörkt på natten.

Ett problem för start-ups, och andra småföretag, kan vara att man normalt måste binda upp sig i långa hyreskontrakt. Det slipper man här. Det längsta är på tre månader, vilket bidrar till en tryggare ekonomisk kalkyl, mindre risk och hyran är satt per person, inte per rum.

– Du kan hyra ett eget ”hus” med en fast plats, en lös plats som kan variera eller bara ett ”klippkort” för att kunna komma in ibland, förklarar Helena Collin. Och även om hyran kan synas nominellt högre än andra alternativ, gör detta, tillsammans med alla inkluderade tjänster, att den är förmånlig.

Entreprenadsumman når en miljard

Huset byggdes med Dynacon Construction som huvudentreprenör, som samverkade i upphandlingar med byggherren APP Properties. Entreprenadsumman låg på nästan en miljard kronor plus moms.

I samband med att ICON besöktes av Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i sällskap med regionchefen i Kronoberg/Kalmar Ulrica Bennesved och biträdande regionchefen Jonny Rönnfjord, berättade Dynacons Håkan Stjernqvist och Lars Molander, två av de fyra delägarna, att projektet är ett av företagets största hittills, i konkurrens med den nya regionpsykiatriska kliniken i Växjö.

– Den största utmaningen är att hitta duktiga medarbetare. Vi har 175 egna anställda, men måste köpa in tjänster av yrkesarbetare, även om vi har många egna.

– Bland annat har vi anställt polacker för grundarbeten. Men det är mera en resursfråga än en prisfråga. För dem som har jobbat minst fem år i branschen får vi betala lika mycket som till de svenska arbetarna.

Jan-Olof Jacke kunde där jämföra med att Peab vittnat om att det inte är löneskillnad som är grejen längre, när det gäller utländsk arbetskraft på svenska byggen. Det är en fråga om resursbehovet.

Gymnasieskola först att flytta in

Växjö Fria Gymnasium flyttade in på sina fyra våningar i huset, medan det fortfarande var en byggarbetsplats. Vd Johan Wolf och styrelseordföranden i ägarbolaget DenBro, Clas Bromander, berättade om sin resa i den sociala sektorn med friskolor, där starten skedde 2001, HVB-hem, särskilda boenden och snart även förskola med 120 platser.

Växjö Fria gymnasium, som nu finns i ICON, har bland annat vårdutbildning, men även idrottsgymnasium med koppling till Växjö Lakers Hockey, som huserar i ICON och i Vida Arena, som är närmaste granne. Gymnasieskolan är snart uppe i 500 elever.

– Det är lärarbristen, som är den största utmaningen för oss. Lönerna har som en följd av detta skjutit iväg helt galet, berättade Johan Wolf.

– Det behövs 1 000 nya gymnasieplatser, utöver de som redan finns i Växjö, sade han. Kommunen förstår att man inte klarar denna expansion på egen hand, och det är därför företag som vårt behövs.

Claes Bromander berättade att han ser ett samhällsproblem inom vårdsektorn.

– Det finns så många sjuksköterskor och andra i vården, som har goda idéer om egna projekt, men det är för mycket regler och byråkrati kring start av eget i den sektorn.

Det förstod Jan-Olof Jacke.

– Regelbördan ökar med en miljard om året, sade han. Den kurvan måste vändas nedåt.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Avtal 20 lockade publik till Arbetsgivardagen

ARBETSGIVARDAG Den 20 december lägger facken sina utgångsbud till arbetsgivarsidan inom industrin och därmed är avtalsrörelsen 2020 igång. Ett 80-tal medlemsföretag från Kronobergs och Kalmar län hade kanske väntat sig en hint om vartåt det lutar, när man samlades till Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Växjö. Det fick man, om än inte i klara siffror.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Kronoberg

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll - att företagens betydelse i samhället, för att finansiera och bedriva allas vår välfärd och skapa nya arbetstillfällen, är så självklar att den inte skulle behövas.
NYHET Publicerad:

Psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”?
NYHET Publicerad:

Använd rankingen som inspiration till utveckling

FÖRETAGSKLIMAT Årets ranking av företagsklimatet är nu sammanställd. Över 30 000 företagare i landet, varav 835 företagare från länet, har svarat på den enkät som utgör en stor del av grunden till rankingen. Resultaten i Kronobergs län innehåller tyvärr en del nedgångar, Markaryd är undantaget som inte bara behåller första platsen utan stiger dessutom två placeringar.
NYHET Publicerad:

Företagare i Kronoberg försiktigt optimistiska, trots nationell ekonomisk utmaning

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Men företagen i Kronobergs län är något mer positiva – trots tuffare tider. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Kronobergs län 

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Kronobergs län ut i år?
NYHET Publicerad:

Så skyddar du ditt företag från brott 

WEBBINAR Det blir allt vanligare att stora delar av ansvaret för brottsbekämpning läggs över på den enskilde företagaren. I detta webbinar rätar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, ut en hel del frågetecken och ger handfasta tips på hur du skyddar din verksamhet för brott.
NYHET Publicerad:

Det svenska näringslivet ligger i framkant i klimatarbetet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Så får vi ett förbättrat upphandlingsklimat

KONKURRENS Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större.
NYHET Publicerad:

Flera företag vittnar om att ”får vi bara tag i rätt person utbildar vi dem själva"

KOMMENTAR Vi behöver lägre trösklar in på arbetsmarknaden. LAS behöver göras om i grunden och att frågan nu utreds är ett steg i rätt riktning men vi anser att utredningens uppdrag är alltför begränsat.
NYHET Publicerad:

Företaget som satte EU på plats

ARBETSMILJÖ Batteritillverkaren Saft i Oskarshamn lyckades med rätt argument och rätt kontakter få gehör för ett förslag om utformning av ett EU-direktiv, och i förlängningen av svensk lagstiftning. De lyckades påverka reglerna för uppföljning, av hur användning av kadmium (Cd) i tillverkningsprocessen påverkar arbetsmiljön.
NYHET Publicerad:

”Växjölöftet” minskar bidragsberoendet

ARBETSMARKNAD Genom att kräva motprestation, och samtidigt erbjuda individuella utvecklingsprogram, har Växjö kommun lyckats minska antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 %. Räknat per invånare, är besparingen nästan 36 % av kostnaden.
NYHET Publicerad:

Ny arbetslivsmodell ska lösa låsningar

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv var 2009 nära ett huvudavtal med LO om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, men det sprack på olika prioriteringar. Likaså 2013 och 2015. Men nu gör organisationen ett nytt avstamp och torgför en ny modell, som man hoppas ska leda till ett antal reformer under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Färre unga blir företagsamma i Kronoberg

JOBBSKAPARE Bara 0,8 procent av de unga i Kronobergs län började leda eller driva företag under det föregående året. Det är en minskning med mer än en tredjedel jämfört med för fyra år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Sommartips från Finfa

SOMMARÖPPET Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET Publicerad:

Många får chans att pröva sina vingar

SOMMARJOBB På Tingsryd Resort är det full fart. Solen skiner, campingen är nästintill fullsatt och det är liv och rörelse i hela området. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag i Växjö - Avtal 20

FÖRETAGARFRÅGOR - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för bluffakturor

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Planerad påverkan

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.