Högst uppe i ICON

Fr.v. Jan-Olof Jacke, Claes Bromander och Håkan Stjernqvist kunde konstatera att takterrassen på ICON-huset var högt över stan.

Nytänkande ger bygemenskap i ICON-huset

NYHET Publicerad

FÖRETAGARFRÅGOR ICON-huset i Växjö har satt avtryck på mer än ett sätt. Ingen besökare som passerar byggnaden i Arenastaden kan undgå att beröras. Med sina 19 våningar och 67 meter är det högst i staden, och med sina 37 000 kvadratmeter golvyta, en halv gång större än Postnords lager vid flygplatsen.

sju personer på rad

Fr.v. Ulrica Bennesved, Johan Wolf, Jan-Olof Jacke, Claes Bromander Håkan Stjernqvist, Lars Molander och Helena Collin.

Huset är byggt som två sammankopplade torn och vilar på ett fundament av 5 000 kubikmeter betong med 500 ton armering och dragstag förankrade i berget under. Det behövs för att säkra ett uthäng på 20 meter i de övre våningarna.

Men det mest spännande finns på insidan.

Här finns en gymnasieskola, hotell, konferensanläggning, frisör, restaurang, kontor, bostadsrätter på 1–4 rum, garage, gym, bad ute/inne och en lång rad tjänster – all inclusive! Däribland reception, städning, tvätt, strykning, fönsterputs, varu- och paketmottagning.

Bygemenskap för småföretag

På bottenvåningen inreds ett företagskoncept som kallas ”Byn” med flexibla lokaler för småföretag. Konceptet drivs av Helena och Björn Collin, som även fått ansvaret för att driva ICON-konceptet som helhet. Båda har lång erfarenhet av att jobba med företagsetableringar och affärsutveckling via bland annat Ung Företagsamhet, Företagsfabriken och Växjö kommuns näringslivsenhet.

– I den här ”byn” försöker vi bygga upp en miljö, som svarar på de annorlunda arbetssätt man kan ha som småföretagare. Ytan är indelad i olika kvarter, med flera torg och rumlösningar för olika ändamål, berättar Helena Collin.

– En mörk ”jordkällare” för programmerare som vill arbeta avskärmat, öppna areor för samarbete och tankeutbyte. Ytor för den som vandrar runt under telefonsamtalen, rum för dem som behöver stänga in sina samtal. Ljuset följer dagens, fast det blir aldrig helt mörkt på natten.

Ett problem för start-ups, och andra småföretag, kan vara att man normalt måste binda upp sig i långa hyreskontrakt. Det slipper man här. Det längsta är på tre månader, vilket bidrar till en tryggare ekonomisk kalkyl, mindre risk och hyran är satt per person, inte per rum.

– Du kan hyra ett eget ”hus” med en fast plats, en lös plats som kan variera eller bara ett ”klippkort” för att kunna komma in ibland, förklarar Helena Collin. Och även om hyran kan synas nominellt högre än andra alternativ, gör detta, tillsammans med alla inkluderade tjänster, att den är förmånlig.

Entreprenadsumman når en miljard

Huset byggdes med Dynacon Construction som huvudentreprenör, som samverkade i upphandlingar med byggherren APP Properties. Entreprenadsumman låg på nästan en miljard kronor plus moms.

I samband med att ICON besöktes av Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i sällskap med regionchefen i Kronoberg/Kalmar Ulrica Bennesved och biträdande regionchefen Jonny Rönnfjord, berättade Dynacons Håkan Stjernqvist och Lars Molander, två av de fyra delägarna, att projektet är ett av företagets största hittills, i konkurrens med den nya regionpsykiatriska kliniken i Växjö.

– Den största utmaningen är att hitta duktiga medarbetare. Vi har 175 egna anställda, men måste köpa in tjänster av yrkesarbetare, även om vi har många egna.

– Bland annat har vi anställt polacker för grundarbeten. Men det är mera en resursfråga än en prisfråga. För dem som har jobbat minst fem år i branschen får vi betala lika mycket som till de svenska arbetarna.

Jan-Olof Jacke kunde där jämföra med att Peab vittnat om att det inte är löneskillnad som är grejen längre, när det gäller utländsk arbetskraft på svenska byggen. Det är en fråga om resursbehovet.

Gymnasieskola först att flytta in

Växjö Fria Gymnasium flyttade in på sina fyra våningar i huset, medan det fortfarande var en byggarbetsplats. Vd Johan Wolf och styrelseordföranden i ägarbolaget DenBro, Clas Bromander, berättade om sin resa i den sociala sektorn med friskolor, där starten skedde 2001, HVB-hem, särskilda boenden och snart även förskola med 120 platser.

Växjö Fria gymnasium, som nu finns i ICON, har bland annat vårdutbildning, men även idrottsgymnasium med koppling till Växjö Lakers Hockey, som huserar i ICON och i Vida Arena, som är närmaste granne. Gymnasieskolan är snart uppe i 500 elever.

– Det är lärarbristen, som är den största utmaningen för oss. Lönerna har som en följd av detta skjutit iväg helt galet, berättade Johan Wolf.

– Det behövs 1 000 nya gymnasieplatser, utöver de som redan finns i Växjö, sade han. Kommunen förstår att man inte klarar denna expansion på egen hand, och det är därför företag som vårt behövs.

Claes Bromander berättade att han ser ett samhällsproblem inom vårdsektorn.

– Det finns så många sjuksköterskor och andra i vården, som har goda idéer om egna projekt, men det är för mycket regler och byråkrati kring start av eget i den sektorn.

Det förstod Jan-Olof Jacke.

– Regelbördan ökar med en miljard om året, sade han. Den kurvan måste vändas nedåt.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

VIDA-koncernen fortsätter att effektivisera

FÖRETAGARFRÅGOR När Santhe Dahl började på Vida Timber i Vislanda 1977 sågade man 5 000 m per år på sågen i Alvesta, som förvärvades i samma veva. Efter alla förvärv och teknisk expansion sågar VIDA-koncernens nio sågverk 7 800 m per dag! 95 % hyvlas och blir till konstruktionsvirke i byggnader.
NYHET Publicerad:

Det är företagen som skapar välfärden

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs tjänst välfärdsskaparna ska visa vilken betydelse som företagen har för den offentliga välfärden. Via Välfärdsskaparnas hemsida kan landets företagare själva räkna ut hur mycket skatt deras verksamhet skapar, och vad det betyder för vården, skolan eller omsorgen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet viktigt i en cirkulär ekonomi

KLIMAT Ska vi klara omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av miljö och klimat krävs det en global samverkan på många områden. Det svenska näringslivet har dragit på sig tävlingsdressen och är beredd att ta ledartröjan. Siktet är inställt på omställning till en cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Kronobergs län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad. Ännu finns det möjlighet att ändra sin ansökan till den slutgiltiga antagningen.
NYHET Publicerad:

Fortsatt optimism bland Kronobergs företagare

KONJUNKTUR Den goda konjunkturen i Sverige håller i sig, fast med en viss avmattning under det kommande året. Många av företagarna i Kronobergs län fortsätter att satsa på framtiden. Fyra av tio tror på mer försäljning det kommande halvåret och en av fem kommer öka sina investeringar.
NYHET Publicerad:

Bristen på chaufförer, problem för åkerierna

Att få tag i rätt chaufförer är en av de högst prioriterade frågorna för dagens transportföretagare. Det framkom tydligt, när Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke träffade lastbils- och bussföretagare i ett frukostmöte på Alwex i Växjö.
NYHET Publicerad:

Går näringslivet bra, utvecklas kommunen också bra

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Bengt Germundsson (kd) i Markaryd är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Öka förståelsen för vem kunden är

FÖRETAGSKLIMAT Varför är det viktigt att veta vem företagaren är? Jo, för att öka förståelsen för vem kunden är och på så sätt kunna ge rätt service, bemötande och rådgivning.
NYHET Publicerad:

Nytänkande ger bygemenskap i ICON-huset

FÖRETAGARFRÅGOR ICON-huset i Växjö har satt avtryck på mer än ett sätt. Ingen besökare som passerar byggnaden i Arenastaden kan undgå att beröras. Med sina 19 våningar och 67 meter är det högst i staden, och med sina 37 000 kvadratmeter golvyta, en halv gång större än Postnords lager vid flygplatsen.
NYHET Publicerad:

Vi ligger bra till mitt i södra Sverige med en väl utbyggd infrastruktur

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu Per Ribacke (s) i Alvesta är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

”Reglera utsläppen – inte mobiliteten”

MILJÖ & KLIMAT När Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, efter ett halvår på sin post, nu har träffat drygt 200 ledare i medlemsföretag öga mot öga, har han hört ett antal prioriterade frågor som återkommer.
NYHET Publicerad:

Industrins betydelse måste framhävas mera

FÖRETAGARFRÅGOR Förutom en god lunch på Villa Vik i Sandsbro vid Växjös norra infart, fick Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke med sig många värdefulla inspel från de 12 närvarande företagarna. Bland annat om relationen hållbarhet och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Samhällsnytta baserat på schyssta attityder

UNG FÖRETAGSAMHET I samband med mässan ”Entreprenörskap på riktigt” samlades ett drygt 80-tal företagare till en näringslivslunch med temat Hur skapar vi framtidens arbetsplats genom schyssta attityder och samhällsnytta?
NYHET Publicerad:

”Utan företag finns det inga pengar till vård, skola, omsorg”

FÖRETAGSKLIMAT Växjö, Ystad och Bromölla är tre kommuner med goda resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige. På en inspirationsdag i Kristianstad fick företrädare för de tre kommunerna dela med sig av sina tips för att skapa bättre villkor för företagen. Anna Tenje, kommunalråd i Växjö, pekade ut service och bemötande som en viktig faktor.
NYHET Publicerad:

Vi måste få till stånd fler frihandelsavtal, göra det lättare för företagen – även de mindre - att utnyttja de som finns.

KOMMENTAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

De största frågorna som Sveriges kommuner står inför

INSPIRATIONSDAG Cecilia Lejon föreläste om den så kallade Trelleborgsmodellen på inspirationsdagen som Svenskt Näringsliv arrangerade i Kristianstad, för politiker och tjänstemän från bl a Kronobergs och Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Vi gör allt för att tillgodose näringslivets behov

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Niklas Jonsson (S) i Uppvidinge är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Miljö och hållbarhet lockade till Kosta

AGENDA 2030 Miljö och hållbarhet kommer allt högre upp på agendan i företagen. Detta framgick klart, när Svenskt Näringsliv bjöd medlemmar från region Kronoberg-Kalmar till Arbetsgivardagen i Kosta den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Ett starkt näringsliv är grunden till välstånd

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Magnus Gunnarsson (M) i Ljungby är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Matnyttiga tips för företagare

ARBETSGIVARDAG Drygt 50 deltagare från nästan alla 20 kommunerna i Kronoberg-Kalmar-regionen hade hörsammat inbjudan till den arbetsgivardag, som Svenskt näringsliv arrangerade tillsammans med arbetsgivarförbunden i Kosta den 7 mars.