Högst uppe i ICON

Fr.v. Jan-Olof Jacke, Claes Bromander och Håkan Stjernqvist kunde konstatera att takterrassen på ICON-huset var högt över stan.

Nytänkande ger bygemenskap i ICON-huset

NYHET Publicerad

FÖRETAGARFRÅGOR ICON-huset i Växjö har satt avtryck på mer än ett sätt. Ingen besökare som passerar byggnaden i Arenastaden kan undgå att beröras. Med sina 19 våningar och 67 meter är det högst i staden, och med sina 37 000 kvadratmeter golvyta, en halv gång större än Postnords lager vid flygplatsen.

sju personer på rad

Fr.v. Ulrica Bennesved, Johan Wolf, Jan-Olof Jacke, Claes Bromander Håkan Stjernqvist, Lars Molander och Helena Collin.

Huset är byggt som två sammankopplade torn och vilar på ett fundament av 5 000 kubikmeter betong med 500 ton armering och dragstag förankrade i berget under. Det behövs för att säkra ett uthäng på 20 meter i de övre våningarna.

Men det mest spännande finns på insidan.

Här finns en gymnasieskola, hotell, konferensanläggning, frisör, restaurang, kontor, bostadsrätter på 1–4 rum, garage, gym, bad ute/inne och en lång rad tjänster – all inclusive! Däribland reception, städning, tvätt, strykning, fönsterputs, varu- och paketmottagning.

Bygemenskap för småföretag

På bottenvåningen inreds ett företagskoncept som kallas ”Byn” med flexibla lokaler för småföretag. Konceptet drivs av Helena och Björn Collin, som även fått ansvaret för att driva ICON-konceptet som helhet. Båda har lång erfarenhet av att jobba med företagsetableringar och affärsutveckling via bland annat Ung Företagsamhet, Företagsfabriken och Växjö kommuns näringslivsenhet.

– I den här ”byn” försöker vi bygga upp en miljö, som svarar på de annorlunda arbetssätt man kan ha som småföretagare. Ytan är indelad i olika kvarter, med flera torg och rumlösningar för olika ändamål, berättar Helena Collin.

– En mörk ”jordkällare” för programmerare som vill arbeta avskärmat, öppna areor för samarbete och tankeutbyte. Ytor för den som vandrar runt under telefonsamtalen, rum för dem som behöver stänga in sina samtal. Ljuset följer dagens, fast det blir aldrig helt mörkt på natten.

Ett problem för start-ups, och andra småföretag, kan vara att man normalt måste binda upp sig i långa hyreskontrakt. Det slipper man här. Det längsta är på tre månader, vilket bidrar till en tryggare ekonomisk kalkyl, mindre risk och hyran är satt per person, inte per rum.

– Du kan hyra ett eget ”hus” med en fast plats, en lös plats som kan variera eller bara ett ”klippkort” för att kunna komma in ibland, förklarar Helena Collin. Och även om hyran kan synas nominellt högre än andra alternativ, gör detta, tillsammans med alla inkluderade tjänster, att den är förmånlig.

Entreprenadsumman når en miljard

Huset byggdes med Dynacon Construction som huvudentreprenör, som samverkade i upphandlingar med byggherren APP Properties. Entreprenadsumman låg på nästan en miljard kronor plus moms.

I samband med att ICON besöktes av Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i sällskap med regionchefen i Kronoberg/Kalmar Ulrica Bennesved och biträdande regionchefen Jonny Rönnfjord, berättade Dynacons Håkan Stjernqvist och Lars Molander, två av de fyra delägarna, att projektet är ett av företagets största hittills, i konkurrens med den nya regionpsykiatriska kliniken i Växjö.

– Den största utmaningen är att hitta duktiga medarbetare. Vi har 175 egna anställda, men måste köpa in tjänster av yrkesarbetare, även om vi har många egna.

– Bland annat har vi anställt polacker för grundarbeten. Men det är mera en resursfråga än en prisfråga. För dem som har jobbat minst fem år i branschen får vi betala lika mycket som till de svenska arbetarna.

Jan-Olof Jacke kunde där jämföra med att Peab vittnat om att det inte är löneskillnad som är grejen längre, när det gäller utländsk arbetskraft på svenska byggen. Det är en fråga om resursbehovet.

Gymnasieskola först att flytta in

Växjö Fria Gymnasium flyttade in på sina fyra våningar i huset, medan det fortfarande var en byggarbetsplats. Vd Johan Wolf och styrelseordföranden i ägarbolaget DenBro, Clas Bromander, berättade om sin resa i den sociala sektorn med friskolor, där starten skedde 2001, HVB-hem, särskilda boenden och snart även förskola med 120 platser.

Växjö Fria gymnasium, som nu finns i ICON, har bland annat vårdutbildning, men även idrottsgymnasium med koppling till Växjö Lakers Hockey, som huserar i ICON och i Vida Arena, som är närmaste granne. Gymnasieskolan är snart uppe i 500 elever.

– Det är lärarbristen, som är den största utmaningen för oss. Lönerna har som en följd av detta skjutit iväg helt galet, berättade Johan Wolf.

– Det behövs 1 000 nya gymnasieplatser, utöver de som redan finns i Växjö, sade han. Kommunen förstår att man inte klarar denna expansion på egen hand, och det är därför företag som vårt behövs.

Claes Bromander berättade att han ser ett samhällsproblem inom vårdsektorn.

– Det finns så många sjuksköterskor och andra i vården, som har goda idéer om egna projekt, men det är för mycket regler och byråkrati kring start av eget i den sektorn.

Det förstod Jan-Olof Jacke.

– Regelbördan ökar med en miljard om året, sade han. Den kurvan måste vändas nedåt.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Många får chans att pröva sina vingar

SOMMARJOBB På Tingsryd Resort är det full fart. Solen skiner, campingen är nästintill fullsatt och det är liv och rörelse i hela området. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag i Växjö - Avtal 2020

SAVE THE DATE - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare. Mattias Dahl som efterträder Peter Jeppsson som vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, medverkar på Arbetsgivardagen i Växjö och diskuterar; Inför Avtal 2020.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för bluffakturor

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Planerad påverkan

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.
NYHET Publicerad:

Tankar i semestertider

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.
NYHET Publicerad:

Förändring är möjlig, men kan ta tid.

FÖRETAGSKLIMAT För Lasse Olofsson har speedway alltid varit ett stort intresse, men också nyttig när det gäller att knyta nya kunder till företaget
NYHET Publicerad:

Fler reformförslag behövs för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 8,1 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Kronoberg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår därför höjda krav på lärarutbildningarna, nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Är det här så listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Tingsryds kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Svenska åkerier är hårt pressade

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Vi måste höja statusen på industriarbete

FÖRETAGARFRÅGOR Även om Wexiödisk AB har löst sina rekryteringsbehov hittills, så tycker vd Magnus Titusson att industrin generellt sett måste göra mera för att höja statusen och locka ungdomarna.
NYHET Publicerad:

Öka intresset för de praktiska utbildningarna

FÖRETAGARFRÅGOR Under rubriken ”Dags för verkstad” har Svenskt Näringsliv under våren arrangerat en rad studiebesök på företag, gemensamma för politiker och medlemsföretag. Överallt möts deltagarna av samma budskap: ”Vi måste öka intresset för de praktiska utbildningarna”.
NYHET Publicerad:

Framtiden är här

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett ungdomar möjlighet att träna och testa sina vingar, utveckla sin kreativitet, företagsamhet och lära sig var entreprenörskap handlar om. Det här är en fantastisk möjlighet. I år ledde tävlandet för ett av företagen hela vägen till en silvermedalj på SM.
NYHET Publicerad:

En högre grad av nyfikenhet

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Mikael Jeansson (s) i Tingsryd är inte helt ny i rollen, men vi tog ändå ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

En röst för företagsamheten

EU-VALET På söndag är det val till EU-parlamentet. Ett val som för många känns som något långt borta och något som man inte ser den direkta kopplingen till i vardagen. Inget kunde vara mer fel. EU påverkar det svenska näringslivet i väldigt stor utsträckning. Därför är det viktigt att rösta på kandidater som vill stoppa politisk klåfingrighet och överreglering. Rösta på kandidater som vill skapa förutsättningar för ett växande näringsliv.
NYHET Publicerad:

Synen på företagsklimatet varierar

FÖRETAGSKLIMAT I år har både företagare och kommunpolitiker svarat på enkäten om hur det står till med det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare i landet har svarat, varav 835 företagare från länet. En lång rad frågor har besvarats och svaren ger en hel del underlag för politiker, tjänstemän och företagare att arbeta vidare med. 
NYHET Publicerad:

Vi får aldrig glömma att det börjar med företagen

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Elizabeth Peltola (c) i Älmhult är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

VIDA-koncernen fortsätter att effektivisera

FÖRETAGARFRÅGOR När Santhe Dahl började på Vida Timber i Vislanda 1977 sågade man 5 000 m per år på sågen i Alvesta, som förvärvades i samma veva. Efter alla förvärv och teknisk expansion sågar VIDA-koncernens nio sågverk 7 800 m per dag! 95 % hyvlas och blir till konstruktionsvirke i byggnader.
NYHET Publicerad:

Det är företagen som skapar välfärden

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs tjänst välfärdsskaparna ska visa vilken betydelse som företagen har för den offentliga välfärden. Via Välfärdsskaparnas hemsida kan landets företagare själva räkna ut hur mycket skatt deras verksamhet skapar, och vad det betyder för vården, skolan eller omsorgen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet viktigt i en cirkulär ekonomi

KLIMAT Ska vi klara omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av miljö och klimat krävs det en global samverkan på många områden. Det svenska näringslivet har dragit på sig tävlingsdressen och är beredd att ta ledartröjan. Siktet är inställt på omställning till en cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Kronobergs län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad. Ännu finns det möjlighet att ändra sin ansökan till den slutgiltiga antagningen.