NYHET22 september 2021

Ranking – Så är företagsklimatet i Kronobergs län

Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar.

Kännedom om företagens vardag, rimliga handläggningstider, tillgänglighet, vägledning och attityder är viktiga pusselbitar för ett gott företagsklimat.

– Som liten företagare hinner man inte med att vara involverad i allt, så då är det viktigt att det finns goda samarbeten mellan företagare och nätverk med kommunen. En bra dialog är superviktig för att vi som företagare ska kunna få rätt service så att vi kan ha fokus på att utveckla våra företag, säger Håkan Nilsson på Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson i Traryd.

I Kronoberg har 854 företagare svarat på den enkät som nu ligger till stor grund för rankingen av företagsklimatet. I år har tre kommuner stigit i ranking och fem har tappat. Tingsryd är den kommun som stiger mest, +21 placeringar till plats 193 och Markaryd ligger fortfarande i topp på en 14:e plats i landet. Älmhult är den kommun som tappar mest. Man backar 54 placeringar till plats 226. Ett område många kommuner behöver förbättra sig inom är upphandling. Detta är särskilt tydligt i Älmhult. Bättre upphandlingar ger större nytta för skattepengarna och utvecklingsmöjligheter för företag.

Som liten företagare hinner man inte med att vara involverad i allt, så då är det viktigt att det finns goda samarbeten mellan företagare och nätverk med kommunen.
Håkan Nilsson, Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson
KommunRanking 2021Förändring från 2020
Markaryd142
Växjö84-6
Alvesta85-11
Ljungby88-29
Uppvidinge1714
Tingsryd19321
Lessebo217-6
Älmhult226-54

– I kommuner som arbetar framgångsrikt med företagsklimatet ser vi några gemensamma nämnare. En politisk enighet om att detta är en prioriterad fråga och att hela organisationen har ett engagemang med fokus på god service och bemötande. Jag har sagt det förut och säger det igen, ska det gå bra för Sverige måste det gå bra för företagen och då krävs ett företagsklimat i världsklass, säger Ulrica Bennesved regionchef på Svenskt Näringsliv.

Att arbeta med företagsklimatet är en fråga som ska ha hög prioritet för såväl politiker som tjänstemän i kommunerna. Det är ett långsiktigt arbete som kräver målmedvetenhet och uthållighet. Tillsammans kan företagare, politiker och tjänstemän skapa ett företagsklimat för tillväxt.

Fakta om rankingen

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner baseras till 2/3 på en enkät som 32 000 företag svarat på och till 1/3 på fem statistikfaktorer. 12 enkätfrågor ingår i rankingen, som väger från 1/3 till 1/72 i det totala rankingresultatet. Enkätfrågan om vilket sammanfattande omdöme företagen vill ge företagsklimatet i den egna kommunen viktas med 1/3. Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se/about

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist