LogoLogo
LogoLogo
Nyhet18 oktober 2018

Stora skillnader i hur immaterialrättigheter används i Kronoberg

Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2017. I denna statistik kan man bland annat se hur verksamheter i olika kommuner söker skydd för bland annat patent och varumärken. För Kronoberg kan konstateras att det är stora skillnader mellan olika kommuner i hur immaterialrättigheter används.

skriver kontrakt
Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

När det gäller patentansökningar sticker Ljungby ut, både i absoluta tal och per 10.000 invånare. ”Det är mycket glädjande att se att innovationskraft finns i hela Sverige” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”För Sverige som land betyder det mycket att investeringar i forskning och utveckling leder fram till innovationer.”

När det gäller varumärkesansökningar sticker Växjö ut på samma sätt. Från Växjö gjordes hela 65 varumärkesansökningar under 2017. Varumärken är viktiga för många företag eftersom de utgör grunden för kommunikationen med kunderna, vare sig dessa kunder är privatpersoner eller andra företag. ”Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad” framhåller Christina Wainikka.

Det talas ofta om att det är dyrt och krångligt att söka olika immaterialrättsliga skydd. Nationella varumärken är ett skydd som dock är ganska enkelt att få. Det är en ansökan som lämnas in via Patent- och registreringsverkets hemsida. Idag kostar det 2000 kronor att söka om ett nationellt varumärke och om ansökan beviljas gäller märket i 10 år. För företag som bedriver verksamhet i flera EU-länder kan istället en ansökan om EU-varumärke göras. En sådan ansökan kan också göras över nätet, via EUIPO:s hemsida.

När det gäller patent är det krångligare och dyrare, men resulterar i ett ofta väldigt användbart skydd. Det är inte själva ansökan som är dyr utan det som driver upp kostnaderna är ofta den hjälp av patentkonsulter som är nödvändig för att patentansökan ska bli så bra som möjligt. En annan kostnad som kan bli hög är översättningskostnader när ansökningar lämnas in för flera länder. Denna kostnad kommer att minska kraftigt när EU:s system för patent träder ikraft inom något år.

Läs mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns HÄR.

På Patent och registreringsverkets hemsida finns också en test om immaterialrättigheter för företag, följ länk HÄR.

Företagsjuridik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist