Syvdagen samling

Stort engagemang på SYV-dagen i Växjö

NYHET Publicerad

SKOLA - NÄRINGSLIV Det var med stort intresse och engagemang som 34 av Kronobergs läns 40 studie- och yrkesvägledare (SYV:are) deltog i Svenskt Näringslivs SYV-dag den 17 februari. Den som eventuellt inte tidigare känt till vilken bredd och variation av yrkeskunskaper det krävs i dagens företag, fick en givande genomgång, både i föreläsningar och vid nedslag i verkligheten.

IMG-0783
Johnny Rönnfjord inledde dagen med att säga att studie- och yrkesvägledarna och deras arbete är superviktigt.
IMG-0790
I byggbranschen är alla yrken bristyrken sa Jimmi Olsson, vd Granflo Bygg AB
IMG-0786
Maja Karlberg, verksamhetsansvarig på GoTech, berättade om vikten av Teknikcollege, de arbetar för att höja nivån och statusen på tekniska utbildningar.
12
Speeddatingen med bransch- och arbetsgivarrepresentanterna, Therese Grandstrand från Byggföretagen och Camilla Kjellsson, Plåt & Ventföretagen.
7
Speeddatingen med Carina Hermansson från Industri- och Kemiindustrierna samt Louise Dominique från Teknikföretagen.
10
Speeddatingen med Transportföretagens Sven Grahn och Veronica Ingolf från Ung Företagsamhet.
IMG-0809
Promenad mot lunchföreläsning på Elite Hotel.
IMG-0807
IMG-0813
IMG-0815
5
Kristian Hallberg som driver Gästgivaregården i Ljungby.
6
Kockar är det alltid brist på, så där har lönerna gått upp mycket, berättar Helen Bäckstedt, platschef på Elite Hotel.
IMG-0826
Busstransport till Holmgrens Bil AB.
IMG-0829
4
Jonatan Ojansivu servicechef, berättade om Holmgrens Bil AB.
IMG-4561
Verkstad.
IMG-4570

– Eleverna har inte kunskaper om allt detta och det försvårar deras studieval, sade man, så det är viktigt att det finns bra möjligheter att se och besöka olika företag. Om detta fanns det kritik, vilket framgår av en annan artikel.

– Ni är superviktiga, sade Svenskt Näringslivs Johnny Rönnfjord, för att inspirera, berätta och vissa möjligheter för ungdomarna, när han hälsade SYV:arna välkomna.

I fortsättningen av dagen kunde representanterna för bransch efter bransch beskriva arbetsmarknadsläget för sina medlemmar, där de flesta har problem med att fylla luckor i olika bristyrken.

 
IMG-0792

De som driver UF-företag får lära sig hur viktigt personliga egenskaper är, berättar Veronica Ingolf, projektledare på Ung Företagsamhet.

Personliga egenskaper efterfrågas

I flera av verklighetsbeskrivningarna var det slående hur viktigt det är med personliga egenskaper, i jämförelse med praktiska kunskaper inom ett visst yrke.

– Det får ju de som är med och jobbar i UF-företag verkligen lära sig, berättade Ung Företagsamhets projektledare Veronica Ingolf.

Hon välkomnade SYV:are och andra intresserade till UF:s mässa i Älmhult den 19 mars. 91 lärare och 801 elever i Kronobergs län är engagerad i UF-företagandet år 2020!

IMG-0799

I byggbranschen är det egenskaper som engagemang, social kompetens, ansvarstagande som efterfrågas, berättade Therese Granstrand, från Byggföretagen.

11

Den som är händig och vill arbeta, går inte utan jobb, sade Jimmi Olsson, vd i Granflo Bygg AB.

I byggbranschen är det ofta egenskaper som engagemang, social kompetens, ansvarstagande och kommunikativ förmåga som efterfrågas, berättade Therese Granstrand. Det nya avtalet i branschen stadgar en lärlingsutbildning på 24–36 månader efter avklarat gymnasium. Tidigare talade man om timmar, nu månader, och efter 6 månaders provanställning övergår man i en lärlingsutbildning med fast anställning.

– I byggbranschen är alla yrken bristyrken. Den som är händig och vill arbeta, går inte utan jobb, sade Jimmi Olsson, vd i Granflo Bygg AB, som anställt sju lärlingar det senaste året.

Förväntningarna är för höga

På Holmgrens Bil AB i Växjö har man anställt flera från fordonsprogrammet på gymnasiet, men det räcker inte för att klara service och reparationer på dagens teknikstyrda fordon.

DSC04781 Jonatan Ojansivu

Jonatan Ojansivu, servicechef på Holmgrens, berättade bland annat att blott två av fyrtiofem anställda är kvinnor – en på däckservice och en som kundmottagare.

– Vi har en mycket omfattande vidareutbildning via generalagenten för respektive bilmärke, berättade servicechefen Jonatan Ojansivu, som visade runt i företagets nya anläggning.

Ett problem, när det gäller att få in ungdomar i branschen, tyckte han sig se i deras motivation och attityd.

– Man har lite för höga förväntningar på ingångslönen. Många förstår inte att man måste börja någonstans, för att ta sig uppåt, sade Jonatan Ojansivu.

Under lunchen fick SYV:arna chansen att känna in besöksnäringen, via en presentation av platschefen för Elite-hotellen i Växjö, Helen Bäckstedt, som beskrev en lång rad olika yrkeskategorier inom företaget.

Genomgångsjobb, men lönen ökar

6B

Vi betraktas som en låglönebransch, men det har skett stora lyft i nivån under de senaste åren, berättar Helen Bäckstedt, platschef på Elite Hotel.

– Vi har ju både hotell, restauranger, nattklubb, pub, konserthus och konferenslokaler inom vår lokala verksamhet, berättade hon. Vi har allt från diskare till scentekniker.

– För många är ju ett jobb inom hotell-restaurang ett ingångsjobb, eller ett jobb man har under tiden man utbildar sig till annat, sade hon. Vi betraktas som en låglönebransch, men det har skett stora lyft i nivån under de senaste åren. Kockar är det alltid brist på, så där har lönerna gått upp mycket.

IMG-0823

Kristian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby berättade hur olika vägar ett yrkesval kan ta, för den som vill utveckla sig.

SYV-arnas roll är viktig

Kristian Hallberg, berättade om sin karriär från kockelev och kock på många håll i Sverige och utlandet, via jobb inom Scandic-kedjan, där han slutade som högste chef i Sverige, till att numera driva Gästgivaregården i Ljungby. Detta gav syn för sägen på hur olika vägar ett yrkesval kan ta, för den som vill utveckla sig.

Kristian Hallberg kunde bekräfta hur viktig en SYV kan vara.

– På min tid fick jag höra att ”det där klarar inte du”, när jag skulle få vägledning. Så det vill jag säga er – det är viktigt att ni pushar på i stället! Det man väljer som 15-åring, behöver ju inte vara för hela livet.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

För miljön och klimatets skull krävs visioner

MILJÖN Den kris som världen och Sverige går igenom 2020 har satt många spår i samhället. Det gäller inte minst ekonomin och hur vi ska kunna återstarta världen. Många debattörer har påtalat att en återstart behöver vara ”grön” och att det är viktigt att vi tar tillfället i akt att investera i klimatsmarta lösningar. Men problemet ligger inte i att investeringarna ska vara gröna utan när och om det blir några investeringar. För i grunden handlar investeringar i grön teknik mindre om pengar och desto mer om brist på visioner, långa tillståndstider och byråkrati.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

”Det krävs stora stimulansåtgärder för att återhämta oss ur krisen”

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog coronapandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Tillväxtverkets otydlighet skapar osäkerhet

BESÖKSNÄRINGEN Asa Herrgård ligger mycket fridfullt vid Asasjöns strand med skogen och övrig natur som fond. I vanliga fall är detta en plats för konferenser, bröllop och många aktiviteter. I spåret av coronapandemins härjningar har läget förändrats drastiskt. Men Asa Herrgårds vd Emma Ekaremål med personal bestämde sig tidigt för att hålla i, hålla ut och hålla öppet.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar

DEBATT Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars kommer vi inte kunna nå de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa, Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Redan nu ser vi konsekvenser för näringslivet i Kronoberg när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.
NYHET Publicerad:

En växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel.
NYHET Publicerad:

Så här gör du om du får en bluffaktura

SÄKERHET Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen och särskilt besvärligt under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobb

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. Även Kronoberg har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna. Som ett industritungt län, är vi beroende av att efterfrågan hålls uppe, både lokalt och nationellt. Sedan krisen inleddes har 9 412 personer korttidspermitterats och 716 varslats.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag som står inför omställning

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Kronobergs län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permitteringsstöd och utdelningsstopp

WEBBINARIUM Tillväxtverket har lämnat besked om att stoppa permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar. Varför är aktieutdelningar så viktiga? Vad innebär utdelningsstoppet i praktiken? Hur påverkar det företagen och företagandet?
NYHET Publicerad:

Årets enkätresultat för länet i lokalföretagsklimat är här

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Kronobergs län tycker att förutsättningarna att driva företag har blivit sämre, även före coronakrisen. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet. Sex kommuner får ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med förra året. Bara en kommun får ett bättre resultat.
NYHET Publicerad:

Stöden måste nå ut till företagen!

KOMMENTAR Företagare kämpar för sin överlevnad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Kronobergs företagare förbereder sig för lång kris

KONJUNKTUREN Rekordmånga företag i Kronobergs län har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Många av dem förbereder sig på att krisen kan bli långvarig. 44 procent av företagen tror att tappet kommer fortsätta det kommande halvåret. Bara 22 procent tror på en återhämtning.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda jobb och företag

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.