LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 maj 2019

Vi får aldrig glömma att det börjar med företagen

Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Elizabeth Peltola (c) i Älmhult är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.

Foto: Henrik Palmberg

Du är relativt ny på jobbet, hur känns det?

– Ja, nygammal skulle jag säga. Det är fantastiskt roligt. Det här tycker jag är det roligaste man kan göra. Det är en diversehandel med en massa frågor. Högt och lågt. Jag tycker att det finns stora likheter med entreprenörskap, det gäller att hitta lösningar.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

– Älmhult har ett spännande näringsliv. Blandningen av stora världsföretag och små företag. Alla företag är viktiga och har olika behov. Det innebär att vi i politiken måste hitta olika vägar för att anpassa stödet och hjälpen för att ge rätt service. Vårt näringsliv är diversifierat. IKEA, som står för 50% av jobben, är självklart viktiga och vi vill samtidigt vara noggranna med att lyssna in alla. Här är eod jordmån för entreprenörskap. Det är en bra mix av internationella influenser som sätter stor prägel, men som också skapar en efterfrågan av bred service, som restauranger och andra tjänster.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

– Det är helt avgörande. Sambandet mellan att det går bra för företagen så att de kan rekrytera, leder till att fler bosätter sig, som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och starkare välfärd. Men vi får aldrig glömma att det börjar med företagen. Gott företagsklimat är en nödvändighet. Det bygger på samarbete. Istället för att driva på varsitt håll så kan vi förbättra mer om vi samarbetar. För samhället bygger vi tillsammans.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

– Nja, både och faktiskt. Vi är nu inne i ett arbete med våra långsiktiga visioner och i den processen arbetar vi fram nya mål. Samtidigt har vi redan satta mål för nyetableringar etc. men vi ska spetsa målen och bli tydligare.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

  1. 1.
    Skapa en väg in. Virrvarret som kan uppstå när man skickas runt i organisationen är inte bra. Därför är vårt arbete med ”Förenkla helt enkelt” en viktig pusselbit.
  2. 2.
    Det ska vara enkelt att göra rätt. Vi vill öka fokuset på att kommunen ska bli mer rådgivande. Då gäller det att förändra både attityd, men också att nyttja digitala system och utveckla e-tjänster.
  3. 3.
    Öka kontaktytorna med företagen. Vi måste hitta fler forum för att träffas i grupp. Politik och tjänstemän måste ut och göra företagsbesök. Det är så vi fångar upp frågorna. Fördelen med en liten kommun är att vi kan, och ska vara nära. Det ska aldrig vara långt att ställa frågor eller få beslut. Det är så vi kan se varandras perspektiv och skapa förståelse för varandras uppdrag.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist