NYHET4 mars 2021

Effektiva tillståndsprocesser avgörande  

Flera stora industrisatsningar i Norrbotten har presenterats det senaste året. Nu senast H2 Green Steels satsning på fossilfri stålproduktion i Bodens kommun. 

”Investeringarna är en enorm möjlighet för länet och därför måste bland annat tillståndsprocesserna gå smidigt”, säger Claes Nordmark (S) ordförande i Norrbottens Kommuner.  Foto: Privat

Nyligen presenterades nyheten att H2 Green Steel och Bodens kommun har tecknat en avsiktsförklaring för förvärv av ett industriområde i Norra Svartbyn utanför Boden, där en anläggning för fossilfri stålproduktion ska byggas. Om allt går enligt plan kommer byggnationen att gå snabbt. H2 Green Steel beräknar nämligen att stålproduktionen kommer att vara igång redan 2024. 2030 planerar bolaget att producera fem miljoner ton fossilfritt stål per år.  

Claes Nordmark som utöver att vara ordförande i Norrbottens Kommuner är kommunstyrelsens ordförande i Boden säger att Norrbotten tyvärr har ett gammalt rykte bland investerare att ha långa tillståndsprocesser.  

– Tillståndsprocesserna kan upplevas onödigt långa. Det är helt avgörande att alla arbetar mot samma mål, att det ska vara rättssäkra men också effektiva tillståndsprocesser. 

Han säger att effektiva tillståndsprocesser är viktigt för att inte tappa fart i den gröna omställningen.   

– Det är 700 miljarder totalt som ska investeras i Norrbotten framöver. Och det som skrämmer är de ibland långa och osäkra tillståndsprocesserna. Det får inte göra att vi riskerar att tappa den gröna ledartröjan, fortsätter han.  

Regeringen måste tänka till gällande elfrågan

All den el som produceras i norra Sverige når inte fram till södra delen av landet, vilket har resulterat i höga elpriser för elkonsumenter i södra Sverige. Detta vill Svenska Kraftnät råda bot på genom att förbättra överföringsförmågan av el från norra till södra Sverige för 75 miljarder kronor. Denna jättelika satsning anser dock Claes Nordmark präglas av ett kortsiktigt förhållningssätt.  

– H2 Green Steel kommer att behöva i princip all el från hela Luleälven. Om dessutom alla planerade investeringar genomförs så riskerar det att inte finnas något direkt överskott på el i norra Sverige att skicka söderut. Industrisatsningarna samt de övriga elektrifieringarna i Norrbotten kommer att behöva den el som finns. Här krävs det att regeringen tänker till kring hur en stabil och kostnadseffektiv elförsörjning ska garanteras i hela landet.  

Kompetensförsörjning – den svåraste frågan av alla

Samtidigt som de tusentals nya arbetstillfällena är en unik möjlighet för Norrbotten innebär de också stora utmaningar. En mängd kommuner har under många år haft en negativ befolkningsutveckling. För att matcha den kompetens som de stora investeringarna kräver kommer det att krävas att människor väljer att flytta till bland annat Boden. Att säkra kompetensförsörjningen beskriver Claes Nordmark som den största utmaningen av alla.  

– Vi arbetar för fullt med hur vi ska lösa detta. I min egenskap som kommunstyrelseordförande i Boden vill jag naturligtvis minimera fly-in fly-out och istället skapa attraktiva förutsättningar för att flytta till vår kommun. Jag tror dock att jobben, där man också får vara med och bidra till att motverka klimatförändringarna, kommer att vara tillräckligt lockande för att få människor att flytta norröver.  

Han berättar också att bostadsbyggandet har tagit fart.  

– Vi har äntligen kommit igång med bostadsbyggandet i Boden och intresset att bygga i vår kommun har ökat enormt den senaste veckan, vilket inte är så konstigt. Men det krävs naturligtvis också att vi i Boden med våra grannkommuner kan leverera skolor och annan samhällsservice som är tillräckligt bra, fortsätter han.  

Claes Nordmark ställer sig dock undrande till hur en del myndigheter planerar för framtiden.  

– När myndigheter som Trafikverket planerar kommande väginvesteringar och underhåll har de befintlig befolkning som utgångspunkt. Men de verkar helt ha missat de historiskt stora kommande investeringarna. Hur ska vi kunna genomföra investeringarna om inte myndigheterna tar de kommande investeringarna i beaktande? Här krävs det ett omtag.  

– På det hela taget är de utmaningar som vi som kommun står inför härliga sådana. Investeringar av den här storleken är en historisk händelse för Bodens kommun, avslutar Claes Nordmark.  

TillståndKompetensförsörjningElförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist