NYHET25 januari 2024

Företagen är kommunens viktigaste kunder

Nyligen har vi i Norrbottens-Kuriren kunnat läsa hur det har gått för ett snabbt växande Luleå-företag som önskat flytta hem sin produktion från Kina till Sverige. Totalt handlar det om en investering på mellan 90-120 miljoner kronor som företaget vill göra i kommunen och som beräknas skapa mellan 60-80 arbetstillfällen. En vanlig kommun hade jublat över ett sådant initiativ – i Luleå verkar politiker och tjänstemän ha glömt bort hela ärendet.

Foto: Bakgrunden: Mostphotos

Företaget hade förhoppningar om en industrifastighet med närhet till järnväg via godsterminalen i Gammelstad. De planerna stoppades dock på grund av en PFAS-förorening. Sådant kan naturligtvis hända, men då bör kommunen försöka hitta andra alternativ. Men företagets vd berättar för tidningen att det har varit 13 månader av tystnad från kommunens håll. Det duger inte.

På grund av kommunens tystnad anser företaget att andra alternativ är möjliga – exempelvis att göra investeringen i Kina. Lyckligtvis för länet har flera andra kommuner varit på tårna och uppvaktat företaget med förhoppning om att locka till sig etableringen. Efter kritiken från företaget säger Luleå kommuns kommunalråd Fredrik Hansson (S) att han har skickat ett sms till företagets vd med hopp om ett lunchmöte. I det här läget hade han nog kunnat kosta på sig åtminstone ett telefonsamtal.

Det här handlar om länets största kommun. En kommun som talar högt om att företagsfrågor ska prioriteras och dessutom har ordentligt med resurser i form av tjänstemän. Då har man rätt att ställa lite högre krav på leverans och att saker inte ska falla mellan stolarna.

En investering är inte bara något som kommer företaget till del. 80 anställda torde i runda slängar generera närmare 25 miljoner kronor i skatteintäkter, vilket motsvarar 40 poliser, 146 förskoleplatser eller 192 elever i grundskolan. Den betydelse en investering har för den kommunala ekonomin är naturligtvis en viktig anledning till varför andra kommuner försöker locka till sig företaget.

Luleå kommun har påbörjat en lovande resa för att förbättra företagsklimatet. De faktorer i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning där företagen har gett de sämsta betyg har handlat om information till företagen, dialog med kommunens beslutsfattare och kommunens service och bemötande. Det här ärendet visar med all önskvärd tydlighet varför det är viktiga faktorer att förbättra. Företagen är nämligen kommunens viktigaste kunder.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist