NYHET23 maj 2023

Företagen har tyckt till om Norrbottens företagsklimat

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet förbättrar fem av Norrbottens 14 kommuner sitt sammanfattande omdöme. Fyra kommuner backar och resterande får samma betyg. Boden har fortsatt högst sammanfattande omdöme och Överkalix gör en rejäl förbättring jämfört med föregående år.

Foto: Mostphoto
Hans Andersson
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Boden är den enda kommunen i Norrbotten som i det sammanfattande omdömet når upp till gränsen ”bra” och får 4,1 i betyg. Boden är också den kommun i landet som har ökat sitt sammanfattande omdöme mest de senaste tio åren som undersökningen genomförts.

– Att Boden fortsatt har ett bra sammanfattande omdöme är ett tecken på att kommunen trots den stora stålverkssatsningen fortsatt lyckas leverera en bra service till kommunens övriga företag. Det är glädjande att se, säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.

Luleå ligger kvar på ett sammanfattande omdöme på 2,9 medan Piteå tappar 0,1 och får betyget 2,8. Överkalix får betyget 3,8 och uppvisar en förbättring med hela 0,6 poäng. Arjeplog och Arvidsjaur får betyget 3,5 efter att Arvidsjaur har förbättrat sig med 0,5.

– Den markanta ökning av betyget i det sammanfattande omdömet som Överkalix uppvisar är den bästa i hela landet. Arvidsjaurs ökning är den femte bästa. Även om ökningen är från relativt låga nivåer nationellt sett är det imponerande förbättringar, fortsätter Hans Andersson.

Pajala, Kiruna och Gällivare är samtliga med bland de tio kommuner i landet med lägst betyg på det sammanfattande omdömet.

Kompetensförsörjning det största problemet

De högsta betygen i Norrbotten gäller områdena påverkan av brottslighet/otrygghet samt allmänhetens attityder. De områden som får lägst betyg är tillgång till relevant kompetens samt skolans kontakter med det lokala näringslivet. Hela 55 procent av de svarande företagen upplever att kompetensförsörjningen fungerar dåligt eller inte helt godtagbart. Det allra sämsta betyget på tillgång till relevant kompetens får Kiruna och Gällivare.

– Svårigheten för företag att hitta medarbetare och skolans kontakter med det lokala näringslivet är naturligtvis sammankopplade. Den mest eftersökta utbildningsnivån bland företagen i länet är medarbetare med en yrkesutbildning från gymnasieskolan. Här har länets kommuner en stor möjlighet när det kommer till att skräddarsy yrkesutbildningar som också efterfrågas av de lokala företagen, säger Hans Andersson.

Företagen sätter för länet betyget 2,6 när det gäller skolans kontakter med näringslivet, vilket är en bra bit under betyget ”godtagbart”. Endast Boden når över gränsen och får betyget 3,4.

– Här finns det mycket att förbättra. Hela 55 procent av företagen är positiva till att ha kontakt med skolan i form av att ta emot praktikanter, föra dialoger och erbjuda studiebesök. Att företagen är beredda att avsätta tid för detta visar på betydelsen för företagen att kunna visa upp sina verksamheter för elever och studievägledare.

Företagens prioriteringar för ett bättre företagsklimat

När företagen får rangordna vilka frågor som behöver förbättras för att skapa ett bättre företagsklimat ser listan ut på följande sätt:

 1. 1.
  Bättre dialog mellan kommunen och företagen (48 procent)
 2. 2.
  Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (46 procent)
 3. 3.
  Fler bostäder (41 procent)
 4. 4.
  Kortare handläggningstider (37 procent)
 5. 5.
  Fler som går en yrkesutbildning (34 procent)

– Att dialog och förståelse hamnar så pass högt på listan är inte förvånande. Det är mycket av Norrbottens företagsklimat som måste bli bättre, men om ska det bli verklighet är det en förutsättning att politiker och tjänstemän börjar prata med företagen för att förstå vilka problem som faktiskt finns. Utan förståelse är det svårt att komma fram till rätt åtgärder.

80 procent av de svarande politikerna i länet uppger att de prioriterar företagsklimatet i ganska hög eller i mycket hög utsträckning.

– Att fyra av fem politiker prioriterar företagsklimatet är naturligtvis jättebra. Men det räcker inte att säga att det är prioriterat, utan det krävs också handlingskraft, avslutar Hans Andersson.

Alla enkätsvar finns att ta del av på www.foretagsklimat.se

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist