NYHET1 juni 2022

Kalix tar tag i kompetensfrågan

Efter påstötning från företagare har Kalix kommun dragit igång ett arbete med att förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv. Workshops och en dialogturné har gett grunden till en samverkansplan för näringsliv och kommunal yrkesskola. Målet är att råda bot på kompetensbristen.

Charlotte Sundqvist, skolchef i Kalix kommun.

Även Svenskt Näringslivs enkätundersökning kring lokalt företagsklimat visar att samarbetet mellan skola och näringsliv oftast inte fungerar bra. Enkätfrågorna som företagen svarat på kring ”Skolans kontakter med näringslivet” och ”Tillgång till relevant kompetens” återfinns i botten. Både i Norrbotten och i Kalix. 2021 satte Kalix kommun ihop en Samverkansplan för Skola-Näringsliv där man hoppas komma närmare en konkret och verklig förbättring för en kommun som satsar på och utbildar den arbetskraft som behövs.

Frågan ”Skolans kontakt med näringslivet” ligger på tredje plats på listan över de frågor som företagarna tycker är viktigast att förbättra. Betyget i LFK-undersökningen 2022 på 2,6 ligger 0,3 under snittet i Sverige. Kalix kommun är väl medvetna om missnöjet, vill göra förbättringar men ser också saken från en pragmatisk sida.

– Vi kommer aldrig helt och fullt kunna leverera den kompetens som företagarna efterfrågar, elevunderlaget är för litet i kommunen, men vi hoppas kunna bli bättre på att förstå varandras önskemål, säger Charlotte Sundqvist, skolchef i Kalix kommun.

Hon menar vidare att med tanke på de ekonomiska förhållanden som råder i skolan och den tekniska utveckling som sker i branschen måste företag räkna med att allt mera av utbildningen av deras framtida medarbetare måste ske på företagen. Enligt samverkansplanen måste företagen också engagera sig mer i skolarbetet för att påverka planeringen och genomförandet av yrkesutbildningarna i kommunen.

– Många företag vill bidra med viss undervisning eller bistå med kompetens inom visa spetsområden för utbildningarna. Det är bra. Företagen vet vilken kompetens som behövs och det är viktigt att skolan får ta del av vad som efterfrågas. Här är dialogen mellan företag och skola helt avgörande, säger Charlotte Sundqvist.

Många företag arbetar också aktivt för att möjliggöra praktik för lärarna ute på företagen. Allt för att öka kompetensen på skolorna för att vara relevant i en snabbt föränderlig tech-värld. Det har däremot visat sig vara ganska svårt, både på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl eftersom en lärare som inte finns tillgänglig på skolan måste ersättas av någon annan.

Arbetet är i sin linda men initiativet är taget och igång. Svenskt Näringsliv har med hjälp av undersökningen också kunnat bistå med goda exempel där skola och näringsliv hittat varandra i ett bra samarbete.

– Vi kommer att ha kontakt med en kommun för att få lite mer hjälp på traven i de här frågorna. Det finns kommuner som redan kommit långt så varför inte ta hjälp av varandra. Även om förutsättningar är olika från kommun till kommun tror jag att det kommer kunna vara till hjälp, säger Charlotte Sundqvist.

Lokalt FöretagsklimatKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist