Johan Antti
Foto: Magnus Stenlin

"Vi är medvetna om den kritiken, det har också framkommit i våra egna kundbarometrar som är gemensamma med övriga länsstyrelser i landet. Bemötande och kommunikation kan bli bättre", säger Johan Antti som är länsråd på länsstyrelsen i Norrbotten.

Länsstyrelsen i Norrbotten sämre än snittet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Långa handläggningstider, otillgängliga tjänstemän, egna agendor och dysfunktionell styrning det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.

Svenskt Näringsliv har frågat företagare i hela landet hur de upplever kontakten med länsstyrelsens tjänstemän i företagsfrågor. I jämförelse med länsstyrelser i övriga landet hamnar Norrbotten poängmässigt strax under genomsnittet.

Synpunkter som framkom från företagarna är att det är svårt att komma i kontakt med tjänstemännen, handläggningstiderna är orimligt långa och att det är dålig styrning och ledning där företagarna upplever att tjänstemännen styrs av egna agendor.

– Vi är medvetna om den kritiken, det har också framkommit i våra egna kundbarometrar som är gemensamma med övriga länsstyrelser i landet. Bemötande och kommunikation kan bli bättre, säger Johan Antti som är länsråd på länsstyrelsen i Norrbotten.

– Att det är svårt att få tag på handläggare är återkommande kritik som vi får och som vi jobbar med att lösa. Vi för en diskussion i vår verksamhet om hur vi gör oss mer tillgängliga. Somliga handläggare har nu telefontider för att skapa mer utrymme. När det är telefontid är uppdraget att svara i telefon och föra en dialog, säger Johan Antti.

Han berättar också att länsstyrelsen har fokus på att minska handläggningstiderna.

– Jag har drivit på ett inre arbete i den frågan, om nödvändigheten att kunna hantverket i handläggningen, att vara aktiv i handläggningstiden. När det drar ut på tiden kan det bero på tvekan, osäkerhet och rädsla att göra fel från tjänstemännen. Då handlar det om att ha synsättet ”good enough.” Går det fel är det bara att göra en ny ansökan och göra om. Jag pläderar för hellre ett snabbt nej än ett långsamt ja i vår verksamhet.

Johan Antti pekar också på företagarnas förväntningar, där de förväntar sig att saker och ting går fort och blir gjorda.

– Det vi från vår sida kan göra är att vara tydliga i kommunikationen. Om man tidigt berättar att det här ärendet kommer att ta två veckor eller tre månader, då tror jag också det blir enklare för företagarna att acceptera tiden det tar.

I Svenskt Näringslivs enkät uppgav en företagare som behövde bygga ut sin verksamhet att hen hamnade i en långdragen beslutsprocess. Beskedet hen fick var att det skulle ta ett år innan allt var klart. När det gäller detaljplaner och bygglov har länsstyrelsen ett granskande uppdrag, där deras inventeringar och granskningar kan försena besluten.

– Jag är lite förvånad med ettåriga handläggningstider för ett trivialt ärende som bygglov, men det måsta ha handlat om fastighetsbildning och då är också lantmäteriet inkopplat, vilket gör att det tar längre tid, konstaterar Johan Antti.

Ärenden som Johan Antti medger tar längre tid är sådant som prövningar av till exempel vindkraftsärenden där det är många sakägare inblandade.

– Ett typiskt beslut i ett vindkraftsärende är att sökande får sitt miljötillstånd men med en rad villkor, för att minska den negativa miljöpåverkan. Det föranleds av mycket diskussioner. Men sedan har vi andra ärenden som kan gå blixtsnabbt. Till exempel om du söker andra dispenser då bör handläggaren kunna ge besked i telefon om det är ja eller nej. Är det ja så skicka in en ansökan, annars avstå, säger Johan Antti.

Även när det gäller stöden är företagarna kritiska, då utbetalningarna blivit försenade och det har varit krångligt att få till ansökningar.

– Vi är medvetna om det. Vi har haft problem med stöden som gått via Jordbruksverket, där har det varit fullständigt haveri. Det gäller bland annat rättighetsstöd där ditt lantbruk ska få stöd och när ansökan är gjord förväntar man sig att stödet kommer. Där är det den digitala plattformen som inte har fungerat, vi har därför fått ha parallella system för att hålla reda på stöden. Det är pinsamt hur det har hanterats, säger Johan Antti.

Cirka 300 personer arbetar på länsstyrelsen i Norrbotten, vilket gör det till den fjärde största i Sverige till numerären.

38 företagare i Norrbottens län svarade på Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes under fjärde kvartalet 2019.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Norrbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Vi nu ser på bred front att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider. Vi ser också att flera kommuner kortar ner sina betaltider till leverantörer vilket också stärker likviditeten", säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”Alla kan bli hjältar i denna svåra kris”

CORONA Många företag står inför allvarliga utmaningar som en följd av Corona/Covid-19. Pandemin leder till kraftig nedgång i efterfrågan för många branscher, vilket snabbt leder till likvida problem. Företagarna gör dock sitt yttersta för att klara sig igenom denna svåra tid och får stöd från sina kunder.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Norrbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Norrbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Kommunserien: Pajala

FÖRETAGSKLIMAT Under våren kommer Svenskt Näringsliv intervjua beslutsfattarna i Norrbotten för att ta pulsen på företagsklimatet i länets alla kommuner och nu har vi kommit till Pajala kommun. Pajala som ligger på sista plats (290) i rankningen 2019 av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Orättvisa förutsättningar för privat drivna verksamheter i Norrbotten

HOTAR VALFRIHETEN LOV-systemen i kommunerna och vårdvalet i regionerna bygger på att ökad konkurrens skapar högre kvalitet. Det skapar också en större valfrihet för fler människor. Om systemet ska fungera är det dock avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar.
NYHET Publicerad:

Kommunserien: Arjeplog

FÖRETAGSKLIMAT Under våren kommer Svenskt Näringsliv intervjua beslutsfattarna i Norrbotten för att ta pulsen på företagsklimatet i länets alla kommuner. Först ut är Arjeplogs kommun.
NYHET Publicerad:

Utvecklingsprogram ska stärka företagsklimatet i Boden och Gällivare

FÖRETAGSKLIMAT Boden och Gällivare är två av ett fåtal utvalda kommuner som ska delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Programmet ska förbättra kommunernas tillgänglighet och service till företagare genom att fokusera på deras arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Vårdmoms hotar omtyckt privat hälsocentral i Gällivare

SKATT Gällivare Hälsocentral har en verksamhet som är uppskattad och stabil, men en nyligen införd moms på inköp av vårdtjänster oroar. I värsta fall innebär det att hälsocentralen går back och får slå igen. "Vi klarade förra halvåret nätt och jämnt, men på lång sikt är det inte hållbart", säger Kirsten Hallman Pettersson.
NYHET Publicerad:

Brist på samsyn skapar osund konkurrens

TILLSTÅNDSPRÖVNING Länsstyrelserna i Sverige saknar samsyn inom tillståndsprövningen för exempelvis hantering och lagring av kemikalier och kemiska produkter något som företaget Wibax fått erfara. "Det är stora regionala skillnader inte minst i handläggningstiden som kan vara från 6 månader upp till fyra år", säger Magnus Sundström, vd Wibax Logistics.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen i Norrbotten sämre än snittet

FÖRETAGSKLIMAT Långa handläggningstider, otillgängliga tjänstemän, egna agendor och dysfunktionell styrning det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.
NYHET Publicerad:

Energiprogrammet i Kalix bäst i Norrbotten

UTBILDNING I Norrbottens län ska cirka 2 600 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ta chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Norrbotten vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Gruvchefen tänker nytt – vill rekrytera utanför boxen och anställa språklärare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Från konkurs till framtidstro – Kaunisvaara-gruvan i Pajala producerar åter för fullt. Ny affärsmodell och gynnsammare malmpriser ger luft åt gruvbolaget Kaunis Iron som nyanställer i hög takt. Platschef Åsa Allan berättar att bolaget planerar ett annorlunda projekt för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Viktiga samtal under Företagardagen

FÖRETAGARDAG I slutet av november genomfördes Företagardagen i Stockholm där företagare från hela landet samlades och fick möjlighet att diskutera viktiga företagarfrågor med riksdagsledamöter och lyssna på föredrag om näringslivets framtid.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen – ett hinder för populära Icehotel

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Icehotel i Jukkasjärvi lockar gäster från hela världen. Bostadsbristen i Kiruna är däremot ett hot mot kompetensförsörjningen. "Det byggs för lite och det blir för dyrt", säger Malin Franck, vd Icehotel.