Johan Antti
Foto: Magnus Stenlin

"Vi är medvetna om den kritiken, det har också framkommit i våra egna kundbarometrar som är gemensamma med övriga länsstyrelser i landet. Bemötande och kommunikation kan bli bättre", säger Johan Antti som är länsråd på länsstyrelsen i Norrbotten.

Länsstyrelsen i Norrbotten sämre än snittet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Långa handläggningstider, otillgängliga tjänstemän, egna agendor och dysfunktionell styrning det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.

Svenskt Näringsliv har frågat företagare i hela landet hur de upplever kontakten med länsstyrelsens tjänstemän i företagsfrågor. I jämförelse med länsstyrelser i övriga landet hamnar Norrbotten poängmässigt strax under genomsnittet.

Synpunkter som framkom från företagarna är att det är svårt att komma i kontakt med tjänstemännen, handläggningstiderna är orimligt långa och att det är dålig styrning och ledning där företagarna upplever att tjänstemännen styrs av egna agendor.

– Vi är medvetna om den kritiken, det har också framkommit i våra egna kundbarometrar som är gemensamma med övriga länsstyrelser i landet. Bemötande och kommunikation kan bli bättre, säger Johan Antti som är länsråd på länsstyrelsen i Norrbotten.

– Att det är svårt att få tag på handläggare är återkommande kritik som vi får och som vi jobbar med att lösa. Vi för en diskussion i vår verksamhet om hur vi gör oss mer tillgängliga. Somliga handläggare har nu telefontider för att skapa mer utrymme. När det är telefontid är uppdraget att svara i telefon och föra en dialog, säger Johan Antti.

Han berättar också att länsstyrelsen har fokus på att minska handläggningstiderna.

– Jag har drivit på ett inre arbete i den frågan, om nödvändigheten att kunna hantverket i handläggningen, att vara aktiv i handläggningstiden. När det drar ut på tiden kan det bero på tvekan, osäkerhet och rädsla att göra fel från tjänstemännen. Då handlar det om att ha synsättet ”good enough.” Går det fel är det bara att göra en ny ansökan och göra om. Jag pläderar för hellre ett snabbt nej än ett långsamt ja i vår verksamhet.

Johan Antti pekar också på företagarnas förväntningar, där de förväntar sig att saker och ting går fort och blir gjorda.

– Det vi från vår sida kan göra är att vara tydliga i kommunikationen. Om man tidigt berättar att det här ärendet kommer att ta två veckor eller tre månader, då tror jag också det blir enklare för företagarna att acceptera tiden det tar.

I Svenskt Näringslivs enkät uppgav en företagare som behövde bygga ut sin verksamhet att hen hamnade i en långdragen beslutsprocess. Beskedet hen fick var att det skulle ta ett år innan allt var klart. När det gäller detaljplaner och bygglov har länsstyrelsen ett granskande uppdrag, där deras inventeringar och granskningar kan försena besluten.

– Jag är lite förvånad med ettåriga handläggningstider för ett trivialt ärende som bygglov, men det måsta ha handlat om fastighetsbildning och då är också lantmäteriet inkopplat, vilket gör att det tar längre tid, konstaterar Johan Antti.

Ärenden som Johan Antti medger tar längre tid är sådant som prövningar av till exempel vindkraftsärenden där det är många sakägare inblandade.

– Ett typiskt beslut i ett vindkraftsärende är att sökande får sitt miljötillstånd men med en rad villkor, för att minska den negativa miljöpåverkan. Det föranleds av mycket diskussioner. Men sedan har vi andra ärenden som kan gå blixtsnabbt. Till exempel om du söker andra dispenser då bör handläggaren kunna ge besked i telefon om det är ja eller nej. Är det ja så skicka in en ansökan, annars avstå, säger Johan Antti.

Även när det gäller stöden är företagarna kritiska, då utbetalningarna blivit försenade och det har varit krångligt att få till ansökningar.

– Vi är medvetna om det. Vi har haft problem med stöden som gått via Jordbruksverket, där har det varit fullständigt haveri. Det gäller bland annat rättighetsstöd där ditt lantbruk ska få stöd och när ansökan är gjord förväntar man sig att stödet kommer. Där är det den digitala plattformen som inte har fungerat, vi har därför fått ha parallella system för att hålla reda på stöden. Det är pinsamt hur det har hanterats, säger Johan Antti.

Cirka 300 personer arbetar på länsstyrelsen i Norrbotten, vilket gör det till den fjärde största i Sverige till numerären.

38 företagare i Norrbottens län svarade på Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes under fjärde kvartalet 2019.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vårdmoms hotar omtyckt privat hälsocentral i Gällivare

SKATT Gällivare Hälsocentral har en verksamhet som är uppskattad och stabil, men en nyligen införd moms på inköp av vårdtjänster oroar. I värsta fall innebär det att hälsocentralen går back och får slå igen. "Vi klarade förra halvåret nätt och jämnt, men på lång sikt är det inte hållbart", säger Kirsten Hallman Pettersson.
NYHET Publicerad:

Brist på samsyn skapar osund konkurrens

TILLSTÅNDSPRÖVNING Länsstyrelserna i Sverige saknar samsyn inom tillståndsprövningen för exempelvis hantering och lagring av kemikalier och kemiska produkter något som företaget Wibax fått erfara. "Det är stora regionala skillnader inte minst i handläggningstiden som kan vara från 6 månader upp till fyra år", säger Magnus Sundström, vd Wibax Logistics.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen i Norrbotten sämre än snittet

FÖRETAGSKLIMAT Långa handläggningstider, otillgängliga tjänstemän, egna agendor och dysfunktionell styrning det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.
NYHET Publicerad:

Energiprogrammet i Kalix bäst i Norrbotten

UTBILDNING I Norrbottens län ska cirka 2 600 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ta chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Norrbotten vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Gruvchefen tänker nytt – vill rekrytera utanför boxen och anställa språklärare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Från konkurs till framtidstro – Kaunisvaara-gruvan i Pajala producerar åter för fullt. Ny affärsmodell och gynnsammare malmpriser ger luft åt gruvbolaget Kaunis Iron som nyanställer i hög takt. Platschef Åsa Allan berättar att bolaget planerar ett annorlunda projekt för kompetensförsörjning.
NYHET Publicerad:

Viktiga samtal under Företagardagen

FÖRETAGARDAG I slutet av november genomfördes Företagardagen i Stockholm där företagare från hela landet samlades och fick möjlighet att diskutera viktiga företagarfrågor med riksdagsledamöter och lyssna på föredrag om näringslivets framtid.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen – ett hinder för populära Icehotel

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Icehotel i Jukkasjärvi lockar gäster från hela världen. Bostadsbristen i Kiruna är däremot ett hot mot kompetensförsörjningen. "Det byggs för lite och det blir för dyrt", säger Malin Franck, vd Icehotel.
NYHET Publicerad:

Passion och pondus hos Årets företagare i Piteå

DRIVKRAFT Hon är vd för ett framgångsrikt exportföretag med rötterna utanför Piteå. Vid sidan av den egna verksamheten lägger hon stor energi på att förenkla tillvaron för andra företagare. Nu uppmärksammas Maud Spencers driv dubbelt upp: hon fick ta emot en kunglig medalj tidigare i år och i november utsågs hon till Årets företagare 2019 i Piteå.
NYHET Publicerad:

Välbesök Arbetsgivardag i Luleå

ARBETSGIVARDAG I mitten av november bjöd Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationerna in till en Arbetsgivardag i Luleå.
NYHET Publicerad:

Byggregler: Tjänstemännens tolkningar retar hustillverkare

REGELTILLÄMPNING Boverkets byggregler skapar utrymme för olika tolkningar av tjänstemän vid kommunerna. Det är en utmaning för hustillverkarna och blir kostsamt för kunderna, menar Älvsbyhus vd Kent Johansson.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Nelabs satsning ger resultat

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För installationsföretaget Nelab och systerbolaget Comdate blev det stora rekryteringsbehovet starten för en mycket spännande resa med att stärka varumärket som arbetsgivare. "Vi måste jobba på bred front och istället för att plocka medarbetare av varandra mellan företagen vill vi få in fler människor i branschen", säger Hans Olofsson, vd Nelab.
NYHET Publicerad:

Gasellvinnaren tog med inställning från sportens värld

ENTREPRENÖRSKAP Mattias Kjellin från Boden var elitåkare inom skoter-cross, men blev sjuk och tvingades sluta. Från motorsporten tog han med sig inställningen att vara bäst och att skapa lagkänsla in i entreprenadföretaget Team Kjellin. Framgången har inte låtit vänta på sig för företaget som haft en tillväxt på 502 procent 2015 - 2018 och är gasellvinnare i Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Flyttade hundra mil för att driva ICA i Överkalix

DRIVKRAFT Att våga lita på magkänslan kan ibland vara skrämmande. Framför allt om den innebär att lämna tryggheten i Tyresö och flytta hundra mil till ett hus man aldrig sett. Men paret Lindblad ångrar inte beslutet att flytta till Överkalix för att driva det lilla samhällets ICA-butik.
NYHET Publicerad:

Boden bäst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Boden är för andra året i rad bäst när det handlar om kommunernas företagsklimat i Norrbotten. "En av nycklarna är att vi samarbetar med företagen. Istället för att se oss som kontrollanter ska vi agera som rådgivare", säger Claes Nordmark, kommunalråd Bodens Kommun.
NYHET Publicerad:

Jokkmokk är årets klättrare

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs senaste rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner klättrade Jokkmokk 60 platser jämfört med förra året. Enligt Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson handlar förbättringen om en förändrad syn på hur man jobbar med företagsfrågor.
NYHET Publicerad:

Effektiv myndighetsutövning stärker företagsklimatet

RANKING 2019 Idag släpps Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. I år ser vi att många av de mindre kommunerna i Norrbottens län har klättrat i rankingen där Jokkmokks kommun är årets raket. Förbättring kan bland annat spåras i att Jokkmokk blir första kommun i Norrland som arbetar efter modellen ”Tillväxt och Tillsyn”.