Johan Antti
Foto: Magnus Stenlin

"Vi är medvetna om den kritiken, det har också framkommit i våra egna kundbarometrar som är gemensamma med övriga länsstyrelser i landet. Bemötande och kommunikation kan bli bättre", säger Johan Antti som är länsråd på länsstyrelsen i Norrbotten.

Länsstyrelsen i Norrbotten sämre än snittet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Långa handläggningstider, otillgängliga tjänstemän, egna agendor och dysfunktionell styrning det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.

Svenskt Näringsliv har frågat företagare i hela landet hur de upplever kontakten med länsstyrelsens tjänstemän i företagsfrågor. I jämförelse med länsstyrelser i övriga landet hamnar Norrbotten poängmässigt strax under genomsnittet.

Synpunkter som framkom från företagarna är att det är svårt att komma i kontakt med tjänstemännen, handläggningstiderna är orimligt långa och att det är dålig styrning och ledning där företagarna upplever att tjänstemännen styrs av egna agendor.

– Vi är medvetna om den kritiken, det har också framkommit i våra egna kundbarometrar som är gemensamma med övriga länsstyrelser i landet. Bemötande och kommunikation kan bli bättre, säger Johan Antti som är länsråd på länsstyrelsen i Norrbotten.

– Att det är svårt att få tag på handläggare är återkommande kritik som vi får och som vi jobbar med att lösa. Vi för en diskussion i vår verksamhet om hur vi gör oss mer tillgängliga. Somliga handläggare har nu telefontider för att skapa mer utrymme. När det är telefontid är uppdraget att svara i telefon och föra en dialog, säger Johan Antti.

Han berättar också att länsstyrelsen har fokus på att minska handläggningstiderna.

– Jag har drivit på ett inre arbete i den frågan, om nödvändigheten att kunna hantverket i handläggningen, att vara aktiv i handläggningstiden. När det drar ut på tiden kan det bero på tvekan, osäkerhet och rädsla att göra fel från tjänstemännen. Då handlar det om att ha synsättet ”good enough.” Går det fel är det bara att göra en ny ansökan och göra om. Jag pläderar för hellre ett snabbt nej än ett långsamt ja i vår verksamhet.

Johan Antti pekar också på företagarnas förväntningar, där de förväntar sig att saker och ting går fort och blir gjorda.

– Det vi från vår sida kan göra är att vara tydliga i kommunikationen. Om man tidigt berättar att det här ärendet kommer att ta två veckor eller tre månader, då tror jag också det blir enklare för företagarna att acceptera tiden det tar.

I Svenskt Näringslivs enkät uppgav en företagare som behövde bygga ut sin verksamhet att hen hamnade i en långdragen beslutsprocess. Beskedet hen fick var att det skulle ta ett år innan allt var klart. När det gäller detaljplaner och bygglov har länsstyrelsen ett granskande uppdrag, där deras inventeringar och granskningar kan försena besluten.

– Jag är lite förvånad med ettåriga handläggningstider för ett trivialt ärende som bygglov, men det måsta ha handlat om fastighetsbildning och då är också lantmäteriet inkopplat, vilket gör att det tar längre tid, konstaterar Johan Antti.

Ärenden som Johan Antti medger tar längre tid är sådant som prövningar av till exempel vindkraftsärenden där det är många sakägare inblandade.

– Ett typiskt beslut i ett vindkraftsärende är att sökande får sitt miljötillstånd men med en rad villkor, för att minska den negativa miljöpåverkan. Det föranleds av mycket diskussioner. Men sedan har vi andra ärenden som kan gå blixtsnabbt. Till exempel om du söker andra dispenser då bör handläggaren kunna ge besked i telefon om det är ja eller nej. Är det ja så skicka in en ansökan, annars avstå, säger Johan Antti.

Även när det gäller stöden är företagarna kritiska, då utbetalningarna blivit försenade och det har varit krångligt att få till ansökningar.

– Vi är medvetna om det. Vi har haft problem med stöden som gått via Jordbruksverket, där har det varit fullständigt haveri. Det gäller bland annat rättighetsstöd där ditt lantbruk ska få stöd och när ansökan är gjord förväntar man sig att stödet kommer. Där är det den digitala plattformen som inte har fungerat, vi har därför fått ha parallella system för att hålla reda på stöden. Det är pinsamt hur det har hanterats, säger Johan Antti.

Cirka 300 personer arbetar på länsstyrelsen i Norrbotten, vilket gör det till den fjärde största i Sverige till numerären.

38 företagare i Norrbottens län svarade på Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes under fjärde kvartalet 2019.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester för Norrbottens företag

KRÖNIKA Coronakrisen har förändrat allt. Den hotar inte bara liv och hälsa utan slår också hårt mot näringslivet och jobben. Många företag står på ruinens brant och är i behov av fortsatta stöd också under sommaren. Detta innebär inte endast att semesterplaner ställs på ända, utan att många också måste oroa sig över om de har ett arbete att komma tillbaka till efter sommaren.
NYHET Publicerad:

”Förlängda stödpaket helt avgörande”

CORONAKRISEN "Fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter är en självklarhet om detta ska fungera" säger Urban Ek, vd på Axess Resebyrå AB i Boden.
NYHET Publicerad:

Miljoner i frysboxen 

CORONAKRISEN Precis när slaktsäsongen var över för Arvidsjaur renslakt slog coronakrisen till. "Vi har nu stora lager kött som ligger i frysboxar", säger Roland Sandgren.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Norrbottens ekonomi

KRÖNIKA Coronakrisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför en konkursvåg och kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden. Det skriver Hans Andersson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Lindbäcks bygg prisas för digitalisering

DIGITALISERING Lindbäcks Bygg i Öjebyn utanför Piteå lyfts ofta fram som föregångare i byggbranschen. Tidigare i år fick företaget pris för sin digitalisering då det utnämndes till Norrbottens mest digitala byggföretag av organisationen Byggföretagen.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i kristider

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps resultatet av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i kommunerna. I Norrbotten får Älvsbyn högst sammanfattande omdöme av företagen.
NYHET Publicerad:

Seger för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Christian Rimpi som är allmänningsförvaltare på Jokkmokks allmänning menar att detta är en principiellt viktig seger för skogsägarna.
NYHET Publicerad:

Stor ekonomisk nedgång för företag i Norrbotten

KONJUNKTUREN Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. "Siffrorna för Norrbottens län är oroväckande men inte förvånande. Det borde vara en väckarklocka att hela 37 procent av företagen befarar att de behöver säga upp anställda det kommande halvåret. Det är därför av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att minska att fler företag går under", säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Coronakrisens effekter slår hårt mot norrbottniska företag

OROVÄCKANDE SIGNALER Coronakrisen påverkar många företag i Norrbotten. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 54 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

”Hela processen har behövts göras med en oerhörd hastighet”

CORONAKRISEN Kalix Tele24 som erbjuder svarsservice till privata såväl som offentliga kunder har fått arbeta hårt för att få verksamheten att leverera som förväntat under corona-krisen. Sekretessregler, sjukfrånvaro och ökade förväntningar på snabb kundhantering har tvingat bolagets ledning att jobba smart.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Norrbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Vi nu ser på bred front att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider. Vi ser också att flera kommuner kortar ner sina betaltider till leverantörer vilket också stärker likviditeten", säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”Alla kan bli hjältar i denna svåra kris”

CORONA Många företag står inför allvarliga utmaningar som en följd av Corona/Covid-19. Pandemin leder till kraftig nedgång i efterfrågan för många branscher, vilket snabbt leder till likvida problem. Företagarna gör dock sitt yttersta för att klara sig igenom denna svåra tid och får stöd från sina kunder.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Norrbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Norrbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Kommunserien: Pajala

FÖRETAGSKLIMAT Under våren kommer Svenskt Näringsliv intervjua beslutsfattarna i Norrbotten för att ta pulsen på företagsklimatet i länets alla kommuner och nu har vi kommit till Pajala kommun. Pajala som ligger på sista plats (290) i rankningen 2019 av det lokala företagsklimatet.