NYHET15 december 2022

Låt Kaunis Iron vara den första julkappen

Kaunis Irons positiva dom den 1 december innebär fortsatt och utökad gruvdrift – i 35 år framåt. Det var en fin julklapp till Pajala. Det är ett tydligt exempel på vilken betydelse företagens risktagande och stora investeringar har för lokalsamhället.  

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten

Kaunis Irons domstolsprocesser har tyvärr illustrerat vilka svårigheter det är befattat med att bedriva gruvverksamhet i Sverige. Som företagets vd Klas Dagertun konstaterade efter domen är den en viktig signal till svenskt näringsliv, om att det går att öppna nya gruvor i Sverige i dag. Det säger inte lite.  

De stora industrisatsningar i Norrbotten som har presenterats under de senaste åren har stärkt framtidstron långt utanför länsgränsen. Tillväxtverket har pratat om 40 000 nya jobb i Norrbotten och Västerbotten. Arbetslösheten är redan låg i länet och när investeringarna blir verklighet kommer Norrbotten att bli en plats dit man söker sig för ett attraktivt arbete. Så har det inte alltid sett ut.

Kompetensförsörjningen är redan en av företagens största utmaningar. Här har länets kommuner en viktig uppgift att lösa när det kommer till att skapa kommuner dit människor vill flytta och slå ner bopålarna. Det krävs inte bara attraktiva bostäder, utan också en välfungerande samhällsservice som gör att människor är beredda att byta bostadsort. Kommunerna har all anledning att vilja undvika fly in-fly out-lösningar och istället ta vara på investeringarna för att växa och utvecklas.  

Men även om satsningarna redan har bidragit med framtidstro är det för tidigt att koppla av. Det är utöver kommunernas eget attraktivitetsarbete fortfarande mycket kvar att lösa innan investeringarna faktiskt blir verklighet – varav utbyggnad av en långsiktig och konkurrenskraftig elförsörjning bara är en viktig del. Utöver detta har länet en enorm utmaning när det kommer till att bygga en infrastruktur anpassad för de ökade godstransporter som kommer att bli följd av industrisatsningarna.  

Ramboll har i en studie lyft fram synpunkter om att stödsystemet inte är byggt för snabb tillväxt och att det krävs att myndigheterna tänker i helt nya banor och höjer tempot för att hantera samhällsomställningen och den stora inflyttningen; för att inte tala om alla tillståndsprocesser som måste flyta på för att inte försena investeringarna.

Det finns med andra ord en stor uppgift för kommuner och myndigheter att hantera varsamt. Företagen i norr har siktet inställt på framtiden och är villiga att ta stora risker för att ligga i framkant när det kommer till omställning och att skapa en svensk industri i framkant. Därför måste också kommunerna vara beredda att göra allt vad som krävs för att göra detta möjligt. Sådana här möjligheter växer inte på träd och därför får denna chans inte sjabblas bort. När Sverige går in i en lågkonjunktur kan denna typ av stora och mångåriga investeringar dämpa det hårda fallet och fortsatt bidra med nya arbetstillfällen i en tid när många andra företag riskerar att tvingas skära ner.

Lyckas Norrbotten och Sverige ro hem detta har vi julklappar för hela länet i många år framöver.  

Skriven avHans Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist