LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 november 2020

”Vi tror att det kommer att vända” 

Luleå kommun får sin sämsta placering på över tio år i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå, tar allvarligt på kommunens försämrade betyg.  

Collage men foto på Thomas Söderström och i bakgrunden en bild på Luleå
”Kommunstaben har fått i uppdrag att utvärdera hur de kan jobba bättre med service, dialog och tillgänglighet”, säger Fredrik Hansson.  
Foto: Bakgrundsbilden: Maria Groth/Mostphotos

På bara ett år har Luleå kommun tappat 69 platser och hamnar i år på plats 190 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagen samt kommunens service och bemötande är parametrar där kommunen fått betydligt sämre betyg i år än föregående år. Dessa försämringar bidrar starkt till kommunens försämrade rankingplacering.  

”Det är en ny näringslivsgeografi”  

Carl Wangel, som är marknadschef på det kommunägda bolaget Luleå Business Region, säger att det är svårt att sätta fingret på en förklaring till varför kommunen får ett så mycket sämre betyg detta år.  

– Vad det beror på är svårt att säga. Undersökningen som sådan är viktig och är en indikation på att vissa företag upplever en försämring. Även om det till stor del handlar om attityder sätter det igång tankeprocesser hos oss, vilket är bra. 

– Det är en ny näringslivsgeografi i Luleå. Samtidigt som kommunens eget arbete har förändrats en aning har vi också stora expansioner igång, bland annat Hybrit, vilket tar mycket uppmärksamhet. Det kan vara så att det upplevs som att de stora företagen får mer uppmärksamhet på bekostnad av de mindre, vilket är någonting vi får jobba mer aktivt med, säger han.  

Carl Wangel tror att kommunens arbete med näringslivsfrågor kommer att vända trenden framöver. 

– Företagsklimatsfrågan handlar mycket om ledarskap och kommunikation, att kommunen och vi som kommunalt bolag visar vägen om var vi står och gör i dessa frågor. För oss är företagsklimatet en extremt viktig fråga och visar vi det så att företagen ser det tror jag absolut att vi kommer att få till en attitydförflyttning, avslutar Carl Wangel.  

Företagen vill ha förutsägbarhet i tidiga skeden 

Anders Granberg är vd för Luleå Näringslivs AB, som är ett medlemsägt samverkansbolag som har ett nära samarbete med kommunen, tror också att utvecklingen kommer att vända.  

– Jag hoppas att detta bara är ett hack i skivan. Luleå har de senaste åren gjort en fantastisk resa, men det är också en ny näringslivsgeografi som kan kräva lite tid innan den sätter sig helt. Var och en måste söka sina nya roller, säger han.  

Anders Granberg lyfter fram en faktor som han anser vara viktig för att förbättra företagsklimatet, nämligen att öka förutsägbarheten för Luleås företag.  

– Är det något som företag vill ha så är det förutsägbarhet och information, detta redan i tidiga skeden. Det är bättre att veta att det kan krävas mycket pappersarbete, eller att saker kan vara svåra att få igenom, redan från början. Det är betydligt värre att få det beskedet långt in i processen. Vad gäller dessa frågor har dock kommunen sedan en tid en arbetsmodell som hanterar detta vilket kommer att få effekt, avslutar Anders Granberg. 

Attitydförändring krävs

Liberalernas gruppledare Thomas Söderström är inte överraskad över kommunens rankingplacering.  

– Ska man titta på hur kommunen de senaste åren har hanterat företagsklimatet så förvånar det mig faktiskt inte. Det man har gjort i Luleå är stora näringslivssatsningar, vilket är jätteviktigt, men det är också det enda man har gjort. Man verkar ha glömt bort de små- och medelstora företagen, säger han. 

Oppositionspolitikern Thomas Söderström tror att Luleå har förutsättningar att ligga på topp 10 i Sverige. 

– Vi är en regionhuvudstad med universitet, industri och kompetens. Då duger det inte att ligga på plats 190. Men om kommunen ska få ett bättre företagsklimat krävs det också en attitydförändring från kommunens ledning.  

Det Thomas Söderström efterfrågar är bland annat förändrade attityder från såväl kommunpolitiker som tjänstemän.  

– Jag kan bara jämföra med grannkommunen Kalix där jag jobbade tidigare. Där började den politiska ledningen att besöka företagen, vilket visade att de faktiskt bryr sig. Sådant ser företagen och de anställda. Det måste också bli så att kommunen ser företagens vilja att etablera sig och växa som något positivt. Men då krävs det också en attityd där tjänstemännen vill hjälpa företagen att göra rätt, avslutar Thomas Söderström.  

Kommunstyrelsens ordförande ska träffa företagen 

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå, tar allvarligt på kommunens försämrade betyg.  

– Det är inte bra att vi har halkat ner. Jag tänker att det är viktigt att vi får möjlighet att samtala med näringslivet om vad som inte fungerar bra och hur kan vi arbeta för att förändra det. Vi är precis i budgetprocessen och har bland annat tillsammans med Moderaterna lagt ett förslag om att ta reda på vad som inte fungerar för näringslivet. Därefter kan vi hitta nya arbetssätt, säger han. 

Han berättar också att kommunstaben redan har fått ett politiskt uppdrag att arbeta med dessa frågor. 

– Kommunstaben har fått i uppdrag att utvärdera hur de kan jobba bättre med service, dialog och tillgänglighet. Här har vi tittat på Boden som en förebild, som har varit framgångsrika i sitt arbete, säger Fredrik Hansson.  

Fredrik Hansson säger att företagen generellt mår bra i Luleå men att han vill prioritera mer regelbunden kontakt också med de små- och medelstora företagen.  

– Vi har bestämt att när vi hittar något slags normalläge med coronakrisen ska vi göra företagsbesök varje fredag. Det är nyttigt både för oss politiker och förhoppningsvis känner företagen att de blir enklare att göra sin röst hörd gentemot oss, avslutar han.   

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist