Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 juni 2021

”Vi vill starta en grön gruva” 

1996 stängdes Viscaria-gruvan i Kiruna på grund av ett sjunkande kopparpris. Nu vill det Kiruna-baserade företaget Copperstone Resources återstarta gruvbrytningen. Samråd pågår och en miljötillståndsansökan kommer att skickas in under slutet av året. Om allt går som planerat kommer företaget att kunna skapa omkring 250 nya arbetstillfällen. 

”När det kommer till miljökrav på gruvverksamhet är det få länder som kan matcha sig med Sverige, vilket jag uppskattar”, säger Anna Tyni. Foto: Copperstone Resources

Behovet av koppar ökar snabbt, inte minst som en följd av elektrifieringen. Det är grunden till att det åter har blivit lönsamt att bryta koppar i Kiruna.  

Den fyndighet som Copperstone Resources vill utvinna består av 59 miljoner ton kopparbärande berg med en 1,2 procentig kopparhalt, vilket är relativt högt. Ambitionen är att producera 25 000 ton kopparkoncentrat årligen.   

– Kopparbehovet ökar snabbt. Även om vi återanvände all koppar som någonsin har brutits skulle det inte räcka till elektrifieringen, säger Anna Tyni, vd på Copperstone Resources. 

Samrådsprocessen är redan i full gång. Copperstone Resources har redan avverkat några samråd med bland andra Länsstyrelsen, Kiruna kommun och samebyarna. Den 17 juni väntar ett publikt samråd.  

– Detta är en viktig process och alla berörda parter måste få säga sitt. Vi välkomnar yttranden, synpunkter och konstruktiva förslag, som kan hjälpa oss att göra ett bättre jobb för alla inblandade, säger Anna Tyni.  

Enklare att återstarta en befintlig gruva 

Att bedriva gruvdrift är en komplicerad verksamhet, inte minst ur miljösynpunkt. Sverige med sina strikta miljökrav och framstående teknik och forskning är ibland de länder som har bäst förutsättning att bidra till hållbart producerad metall säger Anna Tyni. 

– När det kommer till miljökrav på gruvverksamhet är det få länder som kan matcha sig med Sverige, vilket jag uppskattar. Det är ofrånkomligt att inte påverka den lokala miljön när man bryter koppar, men i Sverige har vi helt andra krav på både arbetsmiljö och yttre miljö. Sådana krav gör skillnad och vår ambition är att starta en gruva med hållbart och ansvarsfullt producerad koppar.  

Anna Tyni berättar att en av fördelarna med att återstarta en gruva är att området redan är ett så kallad brownfield-område, vilket betyder att området redan är påverkat av tidigare gruvverksamhet. Området är dessutom detaljplanelagt som industriområde avsett för gruvverksamhet. 

– Det är naturligtvis ett större ingrepp i naturen att starta en helt ny gruva än att återstarta en befintlig, i och med att området redan bär tydliga spår av tidigare gruvverksamhet. Det är dock fortsatt självklart krav på en gedigen miljöprocess där i princip allt ska undersökas, från mark, till vatten, växtlighet och djur.  

Bolaget vill vara en aktiv samhällsaktör 

Som en följd av de stora industrisatsningarna i norra Sverige blir kompetensförsörjningen än tuffare för Copperstone Resources. Anna Tyni vill inte se detta som ett problem, utan istället se det som en skjuts för hela norra Sverige.  

– Det här är en fantastisk möjlighet för Norrbotten. Vi som bolag vill vara en aktiv samhällsaktör och skapa en företagskultur där man bidrar på riktigt i samhället, mer än med ekonomiska tillskott. Även om de stora etableringarna i viss mån kommer att konkurrera om medarbetare, är de en unik chans för norra Sverige vilket också kommer att öka länets attraktivitet.  

Hon vill också se en kultur där medarbetarna har för avsikt att bosätta sig i Kiruna och bli en del av samhället.  

– Det är naturligtvis mest långsiktigt hållbart både för kommunen och för våra framtida medarbetare. Därför är det viktigt att ökat bostadsbyggande tar fart, så att det blir enklare för våra medarbetare och deras familjer att hitta lämpliga bostäder, avslutar Anna Tyni.   

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist