NYHET5 december 2019

Viktiga samtal under Företagardagen

I slutet av november genomfördes Företagardagen i Stockholm där företagare från hela landet samlades och fick möjlighet att diskutera viktiga företagarfrågor med riksdagsledamöter och lyssna på föredrag om näringslivets framtid.

Dagen inleddes med ett föredrag av näringsminister Ibrahim Baylan och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Under förmiddagen presenterade även SME-kommittén fem frågor som ska prioriteras under det kommande året (se faktaruta).

Varför valde du som politiker att delta?

Linus Sköld

En av riksdagsledamöterna på plats var Linus Sköld (S) som representerar Norrbotten.

– Jag tycker att det är viktigt att vi håller en nära kontakt med olika samhällsaktörer och politiken och det här är ett bra sätt att hålla nära kontakten med näringslivet, säger Linus Sköld.

Vad fångar du upp från dagen?
– Jag lär mig vad det finns för uppfattningar bland de företag som påverkas av den politik vi för, både direkt och indirekt – vad de står i för verklighet och vad de förväntar sig av vår politik.

Vad tar du med dig till riksdagen?
– Framförallt att vi är väldigt eniga om problembilden, att kompetensförsörjningen är ett av våra största samhällsproblem när det kommer till arbetsmarknadens funktion. Jag tar också med mig att det finns stor enighet kring lösningarna när det gäller sådana saker som att vi bland annat borde ha högskolebehörighet för yrkesprogrammen för att få upp söktrycken. Det finns många spår av enighet runt det här bordet och det tycker jag är en styrka.

Varför valde du som företagare att delta?

Lovisa Rosén

En av de företagare som rest från Norrbotten för att delta i samtalen var Terminalens delägare Lovisa Rosén. Terminalen arbetar med kompetensförsörjning som också är SME-kommitténs högst prioriterade fråga.

– Jag tror på att engagemang lönar sig. För att företagen i Norrbotten ska kunna växa så tror jag på nätverkande och möjligheten att föra fram vår bild, företagarnas bild, till politikerna. Jag tror på tillväxt i Norrbotten, bättre förutsättningar för att bo i Norrbotten och då är det här utbytet viktigt.

Varför behövs en sån här dag?
– För att här får varje region lyfta sina frågor. Det är viktig eftersom att inte alla regioner har samma förutsättningar. Det blir ett utbyte både med andra företagare, där man både får berätta sin historia, men också skapa en gemensam historia och rikta den mot politikerna. Det blir mer konkret och det känns som att vi kan nå framgång på det sättet.

Fakta SME-kommittén

Svenskt Näringsliv SME-kommitté ska vara rådgivande till styrelsen och VD i frågor av särskild vikt för små och medelstora företag (SME). SME-företagen bidrar med konkreta exempel på ägarledda företags betydelse i vardaglig verksamhet. Kommittén uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete med att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat ägande rätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi.

SME-kommitténs prioriterade frågor

1. Kompetensförsörjning

2. LAS – arbetsrätt

3. Säkerhet – personal/fysisk

4. Arbetskraftskostnader

5. Företagsskatter

Småföretagsfrågor
Skriven avAnton Norberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist