NYHET29 september 2023

Vad blir konsekvenserna när sjuklöneesättningen stryps?

Förslaget om att ta bort företagens ersättning för sjuklönekostnaderna riskerar slå hårt mot små och medelstora företag, menar Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.

Anna Hedensjö Johansson är ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv. Foto: Stefan Tell

Vid en medarbetares sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 dagarna i en sjukperiod, efter att helt karensavdrag gjorts. För att enskilda företag inte ska drabbas orimligt hårt när en eller flera anställda har omfattande och upprepade sjukskrivningar, finns ett högkostnadsskydd som regleras i Sjuklönelagen, något som är viktigt och avlastar framför allt små och medelstora företag.

Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår nu i budgetpropositionen att företagens ersättning för höga sjuklönekostnader tas bort helt vid halvårsskiftet 2024. En anledning verkar vara att stävja fusk, vilket enligt Försäkringskassan uppskattar vara drygt tre procent av utbetalningarna.

– Vi skulle gärna se en mer genomgående konsekvensanalys av det här förslaget innan det beslutas. För de små företagen riskerar detta att bidra till att sjuklönekostnaderna mer än fördubblas och detta i en tid då det ekonomiska läget är dystert, valutan dålig och dessutom riskerar vi stå inför ännu en tid med höga elkostnader, säger Anna Hedensjö Johansson som är ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.

Förslaget riskerar även drabba alla de som står långt ifrån arbetsmarknaden och som verkligen behöver få ett jobb för att kunna försörja sig själv. Arbetsgivare kommer med tanke på de ökande kostnader för sjuklöner vara mer försiktiga i sin rekrytering och det blir en större ekonomisk risk att anställa.

– Det är jättebra att regeringen vill ta krafttag mot fusk och bedrägerier. Företag som används till osund konkurrens och ibland till och med ren kriminalitet förstör för alla de strävsamma och hederliga företagen. Men, redan idag bär – de seriösa – företagen höga kostnader för sjukskrivningarna och att ytterligare öka dessa kommer att drabba både tillväxt och konkurrenskraft. Fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen och därför behöver dessa snarare bättre förutsättningar – inte fler ekonomiska pålagor, menar Anna Hedensjö Johansson.

Läs mer här:
Sven-Olof Daunfeldt: Nya regler slår hårt mot alla småföretag
Catharina Bäck: Hård smäll mot småföretag när sjuklöneersättning slopas

SME-kommitténSmåföretagsfrågorSjukfrånvaro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist