NYHET23 maj 2023

1153 företagare har tyckt till

Ljusnarsberg, Karlskoga och Kumla ligger fortsatt i topp i regionen när det gäller företagsklimat och det sammanfattande omdöme som företagen sätter. Det visar Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning med 1153 svarande i regionen och 32 401 svarande i riket. Undersökningen har genomförts under mer än 20 år och senaste tio åren ser vi en positiv trend med ett allt bättre företagsklimat runt om i landet. Det är i sin tur ett resultat av ett växande engagemang kring företagsklimatet i många kommuner.

Så här betygsätter företagen företagsklimat i Örebro läns kommuner.Foto: Svenskt Näringsliv
”Skillnaden mellan kommunerna i både regionen och landet är stora samtidigt som vi ser att det ger stor effekt när det finns ett fokus på att göra saker smidigare och enklare för företagen”, säger Karl Hulterström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– I undersökningen ställer vi en rad frågor om företagsklimatet till våra medlemmar och andra företagare. Skillnaden mellan kommunerna i både regionen och landet är stora samtidigt som vi ser att det ger stor effekt när det finns ett fokus på att göra saker smidigare och enklare för företagen. Vi pratar ofta om serviceinriktad myndighetsutövning men det handlar också till stor del om information och dialog mellan företagare och exempelvis kommunpolitiker, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Av de tre kommunerna med högst sammanfattande omdöme i regionen är Karlskoga det senaste exemplet på att det går att förändra situationen. För bara några år sedan var läget ett helt annat i regionens näst största kommun. Betygen från näringslivet var betydligt lägre.

– Karlskoga har tagit stora steg i rätt riktning och ett bevis för att det går att förändra. Men det krävs tydlighet från den högsta ledningen att detta är prioriterade frågor. Det blev en tydlig förändring när kommunen och näringslivet samlades för att ta krafttag i denna fråga, säger Karl Hulterström.

Högst sammanfattande omdöme i regionen får Ljusnarsbergs kommun som länge legat med i toppen. Men precis som Karlskoga har Ljusnarsberg gjort en rejäl resa när det gäller företagsklimatet.

– För ett tiotal år sedan låg även Ljusnarsberg i den absoluta botten av landets kommuner. Sedan dess är läget ett helt annat och nu är betyget stabilt på en betydligt högre nivå, säger Karl Hulterström.

För några år sedan återfanns både Laxå och Lekeberg bland de kommuner som hade ett sammanfattande omdöme på minst 4,0 i betyg. Sedan dess har kräftgången varit märkbar och båda kommunerna har tappat 0,8 betygssteg i det sammanfattande omdömet sedan toppnoteringarna för fem, sex år sedan.

– I båda kommunerna är det sedan årsskiftet nytt styre som nu har chansen att förändra situationen och komma tillbaka till de toppnoteringar både Lekeberg och Laxå hade för några år sedan. Jag hoppas att vi får se ett trendbrott inom kort, säger Karl Hulterström.

I Örebro sätter företagarna som besvarat enkäten överlag lite bättre betyg och på den viktiga frågan Sammanfattande omdöme tas några steg i rätt riktning.

– Utvecklingen i storkommunen Örebro är förstås viktig och det är glädjande att företagarna här sätter lite bättre betyg i år. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är från relativt låga nivåer. De parametrar som får lägst betyg är information till företagen, dialogen med kommunens beslutsfattare samt upphandling. Även tjänstemännens attityder får låga betyg av företagen. Att information och attityder från tjänstemännen får låga betyg förvånar inte med tanke på hur ofta jag får exempel på att kommunikationen mellan den kommunala organisationen och företagare inte fungerar. Här finns det verkligen förbättringspotential, säger Karl Hulterström.

Läs mer om resultaten på foretagsklimat.se

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist