NYHET28 september 2022

Karlskogas framgångssaga fortsätter

I årets ranking av det lokala företagsklimatet så sticker Karlskoga kommun ut i jämförelse med andra kommuner i Örebroregionen. För tredje året i rad så stärker Karlskoga sin position och har på bara några år gått från plats 227 till plats 63 av 290, vilket är en ökning på hela 163 platser.

Kommunstyrelsens ordförande, Tony Ring, är väldigt glad och nöjd med resultatet i rankingen.Foto: Tord Saxin

Företagen runt om i Karlskoga upplever att mycket har blivit bättre de senaste åren – inte minst vad gäller kommunpolitikernas och tjänstemännens attityd till företagande och entreprenörskap – men även deras betyg på service, bemötande och upphandling har stärkts avsevärt på kort tid.

Företagaren Göran Beck upplever kommunens service i både stora och små ärenden som betydligt bättre de senaste åren.
Foto: Privat

– Vi upplever att inställningen har förbättrats de senaste åren. Det finns både en handlingskraftighet och en vilja att förändra på många av de områden där förändring krävs samtidigt som det finns en ödmjukhet i myndighetsutövandet vilket gör att kommunen gärna är mer inlyssnande i dialogen. I stället för att komma med påståenden ställer man frågor, vilket gör upplevelsen av kommunens service i både stora och små ärenden betydligt bättre för oss som företag, säger Göran Beck som driver Bofors Hotell i Karlskoga.

Kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, Tony Ring (M), gläds över förstaplatsen i regionen.

– Vi blir förstås väldigt glada och nöjda med resultatet i rankingen, inte minst med tanke på att vi för bara några år sedan låg betydligt sämre till i rankingen. Mycket har gjorts, men en hel del kvarstår naturligtvis att göra säger Tony.

Enligt Tony finns det flera orsaker till den positiva utvecklingen och förändringsarbetet som har pågått sedan 2019.

– Först och främst handlar det om tydligheten. Vi hade en väldigt medveten och tydlig strategi där vi tidigt satte i gång ett arbete för att få till ett bättre företagsklimat. Vi gjorde bland annat ett mycket ambitiöst arbete där näringslivet med så väl stora som små företag var involverade. Det satte tonen för det fortsatta arbetet och mynnade ut i ett nytt kommunfullmäktigemål där det nu står inskrivet att näringslivet och näringslivsfrågor är viktiga för Karlskoga kommun menar Tony.

Företagaren Göran Beck instämmer med Tonys resonemang om att arbetet med att stärka företagsklimatet har märkts och gjort skillnad för företagarna.

– För oss är det av stor vikt att den kommunala organisationen har en stark förståelse för oss som företagare, men också att det finns en ambition att förbättra – vilket vi upplever att det helt klart finns. Servicen har blivit bättre samtidigt som man i kontakten med oss är lyhörda och förstår våra ärenden, säger Göran Beck.

Trots den stora framgången finns det inga planer på att slå av på tempot. Företagsklimatet ska bli ännu bättre i Karlskoga och nu är det dags för en grundlig utvärdering av det som gjordes under förra mandatperioden.

– Det står dock redan nu klart att vi kommer fortsätta med täta kontakter och att vara tillgängliga. Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag även framöver ha träffar i mindre grupper med företagare en gång per månad. Jag vill att alla ska känna att jag som högsta politiker finns där för dem. Tanken är förstås att de ska ta olika ärenden med berörda tjänstepersoner men företagare ska ändå känna att det går att ringa mig. Dessa möte ger även mig en bra bild hur det är för våra företagare, vad som är på gång och om det finns något mer vi kan göra, säger Tony Ring.

Ömsesidigt för samtliga kommuner i regionen är att frågan om kompetensförsörjning står högt upp på agendan och är en utmaning i samtliga kommuner, även om det ser något ljusare ut på sina håll. Kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga tycker att signalerna som framkommit hitintills är tydliga och kopplade till just svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens.

– Näringslivet i Karlskoga vill att vi gör allt vi kan för att hjälpa till med kompetensförsörjningen. Det saknas folk överallt och det gäller alla yrkeskategorier. I Karlskoga rör det sig om stora volymer också. De stora bolagen i kommunen behöver väldigt många nya medarbetare framöver och det gör även de mindre bolagen får ökade behov, säger Tony Ring.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist