Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 september 2017

Fortsatt positivt i Degerfors

I Degerfors kommun upplever företagarna att företagsklimatet blir allt bättre. Förra årets förbättring följs upp ett lika bra år i år. På bara två år har Degerfors klättrat hela 120 placeringar till plats 104 i årets ranking.

- Långsiktigt jobb har gett resultat, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv Örebro.
Foto: STEFAN TELL

– Det jobb som pågått i flera år för att förbättra företagsklimatet ger fortsatt utdelning vilket förstås är positivt. Sett till de enskilda delarna som utgör rankingen går Degerfors framåt i de allra flesta faktorerna, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv Örebro.

Suzanne Hällström, Näringslivschef i Degerfors kommun berättar hur de från kommunens sida jobbar med företagsklimatsfrågan och ger sin förklaring till den positiva utvecklingen.

– Vi har under senaste åren genomfört ett stort antal företagsbesök där vi intervjuar företagare om deras vardagssituation, om vad de förväntar sig av oss som kommun och hur vårt arbete påverkar deras verksamhet. Vi arbetar mycket med att lyfta företagande och visa på positiva exempel. Det gör vi genom att utse månadens företag och lägga ut det på hemsida och vår egen Facebooksida och genom det årliga företagarkalaset där vi utser Årets företag inom sex olika kategorier.

Tillgänglighet till både ledande politiker och tjänstemän ser Suzanne Hällström som en styrka.

– Vi har ett nära samarbete med våra kommunstyrelsepolitiker och de deltar på i stort sett allt vi anordnar. Jag uppfattar att många företagare känner att även den högsta kommunala ledningen är väldigt lättillgänglig och att det finns forum där de får svar på sina frågor och önskemål. Vi tror också att det är positivt att vi har vårt kontor lättillgängligt och inte tillsammans med andra kommunala verksamheter där det många gånger är receptioner och besökstider.

Även om det allt gått åt rätt håll i Degerfors sista åren finns det förstås mer att göra och utgångspunkten är fortsatt dialog för att fånga upp vad företagare vill.

– Vi arbetar med att uppdatera vår näringslivsstrategi och det arbetet startar vi genom att träffa olika fokusgrupper. Vi kommer att träffa Företagarna Karlskoga/Degerfors, Möckelnföretagen och Nyföretagarcentrum för att få inspel och en större bas för vår omvärldsanalys. Vi bjuder också in ett antal av våra företag för att få deras syn på vad som är viktigt att vi arbetar med för deras utveckling, säger Suzanne Hällström och lägger till att hon upplever att många företagare uppskattar kommunens utvecklingsarbete kring exempelvis skolor, omsorg, nybyggnation med mera och att det också påverkar upplevelsen av företagsklimatet.

Karlskoga förbättras något men ligger med sin 193 plats en bra bit efter grannkommunen i söder.

– För Karlskogas del är det lite mer spretigt. Vissa faktorer förbättras en del medan andra försämras och Karlskoga skulle behöva satsa mer på förbättrad service till företagen, lägga fokus på dialogen och kommunikation samt förbättra upphandlingarna, säger Karl Hulterström.

Just kommunikation och dialog är något som Martina Björck, vd för Karlskoga Näringsliv och Turism lyfter som ett fokusområde för Karlskogas del.

– Det är viktigt att vi är lyhörda för och tar tag i de frågor som företagarna anser att vi behöver jobba med från kommunens sida. Jag upplever att många känner självförtroende, att Karlskoga är på rätt väg och att vår placering i rankingen borde vara betydligt bättre. Målet framöver är att ta ett rejält kliv närmsta åren.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist