NYHET31 juli 2018

Många bra förslag i Nora - men krafttag behövs

I NA pågår en serie artiklar där regionens kommunpolitiker får svara på frågor inför valet. När turen nyligen kom till Nora låg fokus på näringslivsfrågor och företagsklimat. Utgångspunkten för artikeln är den undersökning som Svenskt Näringsliv gör sedan många år där över 30 000 företagare svarar på frågor.

Foto: STEFAN TELL

Tanken är att sätta mått på hur företagare tycker att det är att driva företag i den eller de kommuner de är verksamma i. Genom undersökningen vill vi tydliggöra skillnader i företagsklimat mellan olika kommuner, inspirera med goda exempel och visa på att det går att få till förändringar. När kommunpolitiker, tjänstemän och företagare jobbar tillsammans för förändring kan mycket positivt ske. I Örebroregionen är Lekeberg, Laxå och Hällefors tre exempel på detta. Lekeberg har jobbat länge och kommit långt i sin förändringsprocess medan Hällefors nyligen satt igång men tagit de första stegen mot ett bättre företagsklimat.

Nora har tyvärr inte haft samma positiva utveckling och en låg placering har blivit allt lägre när företagarna i kommunen sätter bottenbetyg på företagsklimatet. Eftersom ett bra företagsklimat har stor betydelse för en kommuns utveckling är det glädjande att NA lyfter frågan på ett helt uppslag. Partiföreträdarna kommer med en hel del bra förslag på åtgärder för att ändra läget. Snabbare myndighetsutövning och bättre service till företagen, fokus på upphandlingar, bättre attityder till företagare från den kommunala organisationen, Ung Företagsamhet i skolan och bättre kompetensförsörjning är några exempel. Nu behövs krafttag för få till förändring och jag hoppas att de goda idéerna konkretiseras, snabbt blir verklighet och att vi ser en förändring framöver.

Kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson säger till NA att hon är bekymrad över den låga placeringen i Svenskt Näringslivs ranking och betonar att ett näringslivsråd tillsats men att det tar tid att få till en förändring. Jag träffade näringslivsrådet strax efter att det initierats för att prata företagsklimat. Ett rätt komponerat näringslivsråd kan vara ett utmärkt bollplank, påtryckare och inspirationskälla för en kommunal organisation men då krävs att den kommunala organisationen tar tills sig och har kraft att förändra. Om det kommer att ske i Nora får vi se på sikt, men det är verkligen hög tid att göra något. Just nu finns hela 284 kommuner i landet med bättre företagsklimat.

Redan för tiotalet år sedan påtalade jag att den organisation som finns för att hantera mycket av myndighetsutövningen i de fyra kommunerna i norra länsdelen inte verkar fungera när det gäller relationen till företagarna. Både i vår undersökning och i samtal med företagare framkommer om och om igen ett tydligt missnöje med myndighetsutövningen. Självklart har jag stött på missnöjda företagare i många av de andra 25-talet kommuner jag jobbat med igenom åren men aldrig i den omfattning som jag möter här. Och hur den myndighetsutövningen fungerar spelar förstås stor roll för hur företagen i kommunerna upplever klimatet.

Menar Solveig Oscarsson allvar med sin oro hoppas jag att hon lyfter frågan både internt och tillsammans med de tre andra så kallade KNÖL-kommunerna. För det är som Solveig Oscarsson så klokt konstaterar – det tar tid att förändra. Synd att hennes företrädare inte tog tag i detta för länge sedan, då hade kanske Nora legat i toppen istället.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist