NYHET31 augusti 2022

Millcon AB tar höjd för ökade energipriser

På Millcon AB i Kumla kommer de höga energipriserna påverka företaget på sikt. Just nu sitter de ganska säkert tack vare bra upphandlad energiform. Men det är slutkunden som direkt drabbas när kostnaderna skenar.

”Vi som producerar papper och kartong slukar energi och frågan är om det blir lönsamt eller inte”, säger Johan Millgårdh.
Foto: Erik Sandström

Johan Millgårdh är vd för Millcon AB som har 50 anställda. Sedan grundandet år 2001 har företaget varit verksamma inom den skandinaviska pappersindustrin. Företaget förbrukar i dagsläget 700 000 kilowatt per år.

– Det är 60 000 kilowatt per månad. Om vi tidigare hade ett snittpris på 40-50 öre jämfört med nu på ett par kronor, så handlar det om hundratusentals kronor per år, kanske till och med per månad. Som företagare gäller det nu att vara väldigt snabbfotad. Det är en ny verklighet att förhålla sig till, säger Johan.

Tack vare sitt nuvarande elavtal kommer Millcon att klara sin buffert kommande halvår. Annat hade det varit med ett rörligt avtal.

– Då hade det varit tal om att titta på när vi skulle köra produktionen. Nu kan vi planera för hur vi klarar en ökad energikostnad om ett till två år, men kommande år kommer ökningen att spegla våra priser.

Företagets nuvarande energiform ger en liten krockkudde, men planering för nästa led och ökade produktionskostnader är ett måste.

– Det här slår direkt på sista raden. Solen lyser inte lika mycket på vinterhalvåret i norra Europa och elpriserna nu är rekordhöga året om. Även om vi har haft indikationerna sedan flera år och vi företagare har påpekat att vi måste ha en fungerande energimarknad, så pågår den största energiproduktionen i norra delen av landet och det största behovet finns i södra. Det blir påtagligt för företag som oss när man tar beslut om att lägga ned delar av Ringhals utan att ersätta det.

Energin är så basal och grundförutsättningen till allt vi gör. Som företagare kan du inte påverka eller ha kontroll över situationen, det är det värsta som finns.

Gemensamt för producerande företag är enligt Johan att få kan absorbera kostnadsökningarna om företaget är beroende av en viss mängd energi.

– Vi som producerar papper och kartong slukar energi och frågan är om det blir lönsamt eller inte. Priserna kommer att sticka i väg för oss också och då blir frågan till vilken nivå vi klarar det, tills det helt enkelt inte går längre. Vi är inte där än, men fortsätter det så här blir det ett faktum. Det trodde jag väl aldrig att man skulle behöva fundera på. Det här borde inte ens vara ett problem. Även om det är komplext med energiförsörjning så känns det på något vis ändå enkelt, det måste finnas med i planeringen.

Just nu måste Millcon titta på vad som är prioritet över tid. Var ska de lägga kostnadsökningen som kommer att bli och hur kan de effektivisera det de håller på med? I dagsläget har man inga planerade investeringar, men om så vore fallet hade energipriserna varit en större faktor än vad den var när företaget investerade 2019.

– Nu är det helt andra saker att ta hänsyn till. Effekten om vi inte kan hålla konkurrenskraften är att vi tappar på marknaden. Varsel kan då bli en följd av det hela, men där är vi inte nu. Fortsätter det i samma takt som nu är det däremot absolut inte uteslutet.

Det blir slutkunden som får ta konsekvensen med ökade kostnader.

– Det fortsätter späda på inflationstakten och det blir dyrare i hela världen. Energin är så basal och grundförutsättningen till allt vi gör. Det finns heller ingen quick fix och ledtiderna är långa. Som företagare kan du inte påverka eller ha kontroll över situationen, det är det värsta som finns. Du vill inte ha oförutsedda saker som det här.

– Vi har haft en fantastisk tid med bra konjunktur och när det kommer en sådan här tid går det väldigt snabbt. Vi får hoppas att den försvinner lika fort. Jag undrar varför inte politiken tagit större ansvar för de här strukturella frågorna, finns det kapacitet så att det räcker? Det känns så komplext när man sitter som småföretagare och ser allt detta, säger Johan.

EnergiElförsörjning
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist