NYHET28 januari 2019

"Nu ska jag träffa så många näringslivsrepresentanter som möjligt"

Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plast på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an den kommande fyra åren. I Karlskoga kommun är Tony Ring (m) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi vill så klar veta hur han ser på näringslivfrågorna i kommunen.

Fokus för Tony Ring den första tiden blir att arbeta fram och fastställa en lokal näringslivsstrategi, formalisera samarbetet med våra näringslivsorganisationer samt avsätta tid att träffa så många näringslivsrepresentanter som möjligt.
Foto: Karlskoga kommun

Du är ju idrottsman med ett förflutet inom motorsporten så vi börjar med en klassisk sportfråga; Hur känns det?

– Givetvis bra! Jag har tillsammans med ett underbart lag jobbat hårt för den här segern och då kan det inte annat än kännas oerhört bra.

Hur ser du på näringslivet i Karlskoga Kommun?

– Om man jämför med hur det såg ut ”på den gamla goda tiden” då vi hade ett stort företag som dominerade allt så anser jag att vi idag efter ett riktigt stålbad har en betydligt bättre och starkare struktur på vårt näringsliv. Känslan är att det finns mycket goda förutsättningar för det lokala näringslivet nästan oavsett bransch.

När vi frågar företagare så är företagsklimatet i Karlskoga ganska bra men inte på topp. Hur ser du på det och vad vill du bidra med och förändra för att Karlskoga ska nå ett företagsklimat i världsklass?

– Om man tittar på sista raden, det vill säga hur det ekonomiskt går för vårt näringsliv ser det fantastiskt ut men dessvärre är det inte lika positivt när det gäller hur våra näringsidkare ser på företagsklimatet de arbetar i. Kommunen har en viktig roll att spela och det handlar i första hand om att på alla sätt vara en möjliggörare och ge de förutsättningar som krävs för att näringslivet ska utvecklas positivt. Vi fokuserar på att förbättra grundskolan, erbjuda fler attraktiva boendemiljöer samt ytterligare stärka det framgångsrika samarbetet med civilsamhället med bäring på kultur- och föreningsaktiviteter.

Vad är de första tre sakerna du tänker ta tag i som KSO när det gäller frågor som rör näringslivet?

– Arbeta fram och fastställa en lokal näringslivsstrategi, formalisera samarbetet med våra näringslivsorganisationer samt avsätta tid att träffa så många näringslivsrepresentanter som möjligt.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist